Attrahera och behåll personal med rätt förmåner inom hälsa och välmående

Senast uppdaterad: 2023-01-058 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Personalhälsan lågt högt upp på arbetsgivarnas dagordning redan tidigare, och har bara blivit viktigare i pandemins spår. I det här inlägget får du sju handfasta tips som hjälper dig att erbjuda främjande förmåner som både stärker medarbetarnas välmående och gör dig attraktivare som arbetsgivare.

Resultatet från Benifys stora undersökning om framtidens arbetsliv, med 32 000 deltagare, är tydligt: förmåner inom hälsa och välmående prioriteras högt av dagens anställda. Både friskvård och sjukvård placerar sig bland topp fem i alla åldersgrupper när medarbetarna rankar sina viktigaste förmånskategorier. Friskvård toppar till och med listan för de två yngsta generationerna: millennials och Gen Z. Enligt samma undersökning anser en majoritet av både medarbetare (63%) och HR-anställda (53%) även att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för sina medarbetares fysiska och mentala hälsa.

Personalhälsan i fokus för arbetsgivarna

Att personalhälsan ligger högt på arbetsgivarnas dagordning i spåren av covid-19 märktes också i vår undersökning om pandemins påverkan på HR-arbetet, där cirka 900 HR-anställda deltog. Mer än var tredje uppgav att pandemin har inneburit förändringar i det strategiska hälsoarbetet i deras organisation. Det absolut största fokusområdet för dessa arbetsgivare var förebyggande av psykisk ohälsa (64%), följt av utökat utbud av digitalt tillgängliga hälsoförmåner (29%). Några deltagare gav också exempel på åtgärder de vidtagit för att motverka negativa effekter av ökat stillasittande när många jobbar hemifrån, såsom hälsoappar, gemensam pausgympa online och stegtävling för personalen.personal välmående

7 förmånstips för en god personalhälsa – och ett starkt employer brand

Vilken typ av förmåner bör man då erbjuda sina medarbetare för att stärka företagshälsan och ditt arbetsgivarvarumärke? För att täcka in alla aspekter av hälsa och välmående gäller det att ha ett så brett utbud som möjligt, där varje medarbetare kan välja något som passar just dem. Här kommer sju tips att inspireras av:

1. Ett generöst friskvårdsbidrag

Vi börjar med det mest självklara exemplet: friskvårdsbidrag är en av de mest välkända och uppskattade förmånerna bland svenska anställda. Och som arbetsgivare lönar det sig att uppmuntra personalen att vara fysiskt aktiv; sambanden mellan träning och produktivitet är välkända sedan länge.

Friskvårdsbidraget kan dock inte bara nyttjas till träning, utan även till exempelvis kost- & motionsrådgivning, rökavvänjning, stresshantering och massage. Under 2020 användes friskvårdsbidragen av naturliga skäl inte lika mycket till gymträning. Istället ökade beställningarna inom bland annat golf och träningsappar. Utomhusträning blev en annan stor träningstrend under pandemin.

För att friskvårdsbidraget ska ge önskad effekt är det viktigt att inte erbjuda ett för lågt bidrag. Bland de många arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidrag via Benifys plattform ser vi nämligen ett tydligt samband mellan en högre summa och andelen anställda som nyttjar sitt bidrag. 

Personal välmående

2. Sjukvårdsförmåner

Om friskvårdsbidraget främst syftar till att förebygga ohälsa så handlar sjukvårdsförmåner mer om att lindra ohälsa och förbättra medarbetarnas livskvalitet. I vår undersökning om framtidens arbetsliv uppgav 40% av medarbetarna, liksom 26% av HR-anställda, att de ser ett större behov av sjukvårdsförmåner som en följd av coronapandemin. Populära förmåner i denna kategori är bland annat synfelsbehandlingar, överviktsoperationer, vård online, IVF- och fertilitetsbehandlingar, naprapati, kiropraktik, terapi och psykologstöd.

3. Möbler och utrustning för bättre ergonomi i hemmakontoret

I undersökningen uppgav 8 av 10 anställda som jobbat hemifrån under pandemin att de vill fortsätta kunna göra det även framöver, om än inte på heltid. Och när hemmet är den nya arbetsplatsen följer arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med. Det är alltså inte så konstigt att ”anpassning för hemmakontor” hamnade i topp bland både medarbetare och HR-anställda på frågan om vilka förmåner som behövs mest post-corona. Benify har redan hjälpt flera arbetsgivare med smidiga lösningar för att kunna erbjuda medarbetare som jobbar hemifrån kontorsmöbler och annan utrustning för bättre ergonomi.

4. Förmånscykel

Genom att ge medarbetarna möjlighet att köpa eller leasa en förmånscykel på ett smidigt sätt hjälper du dem att få in mer motion i vardagen. Dessutom är cykeln ett klockrent exempel på en klimatsmart och eftertraktad förmån som kan bidra till ett mer hållbart employer brand; något som är extra viktigt för den som vill attrahera talanger ur Generation Z.Förmånscykel

5. Work-life balance

Cirka 1 av 5 anställda i vår undersökning känner sig mycket stressade i sin vardag. Andelen är högre bland kvinnor och unga. Jobbet är den största stressfaktorn, följt av balansen mellan arbete och fritid. Förutom flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån – hur kan arbetsgivare minska stressen i vardagen för sina medarbetare? Ett smart och uppskattat sätt är att erbjuda förmåner inom work-life balance. Det kan till exempel handla om förmånliga erbjudanden på matkassar med hemleverans eller RUT-tjänster som hemstädning, barnpassning eller läxhjälp. Det frigör värdefull tid och sätter guldkant på tillvaron, inte minst för medarbetare med små barn.

6. Förmåner för ekonomisk trygghet

Man brukar kanske inte se exempelvis tjänstepension och försäkringar som hälsoförmåner, men kopplingen är egentligen ganska självklar: ekonomisk stress påverkar vår hälsa. Den som har god kunskap om hur privatekonomin påverkas vid olika livshändelser, och upplever ett stöd från arbetsgivaren i dessa frågor, känner sig betydligt tryggare. Vår undersökning visar dessutom att 20% av medarbetarna tycker att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för sina anställdas privatekonomiska trygghet, jämfört med bara 8% av HR. Ett förmånsutbud som syftar till att öka medarbetarnas välmående bör alltså även inkludera attraktiva och lättillgängliga förmåner inom finansiell hälsa.

7. Visa upp hela erbjudandet

Att använda förmåner i arbetet för bättre personalhälsa och långsiktigt hållbara medarbetare kan alltså förebygga kostsam sjukfrånvaro, öka produktiviteten och stärka ditt employer brand. Men med tanke på att hela 8 av 10 anställda underskattar värdet av sin totala ersättning riskerar stora delar av förmånsinvesteringarna att varken nyttjas eller uppskattas. Som arbetsgivare gäller det alltså att se till att medarbetarna verkligen förstår värdet av allt du investerar i dem. Genom att synliggöra ditt erbjudande inom hälsa visar du dessutom på ett tydligt och trovärdigt sätt att du verkligen bryr dig om dina medarbetares välmående. De senaste årens utveckling har gjort det enklare än någonsin att digitalisera personalförmånerna för att öka användningen och förbättra kommunikationen kring utbudet för att nå fram till alla anställda – även bortom kontoret.

Glöm inte heller bort att lyfta fram förmånsutbudet och den totala kompensationen när du rekryterar nya talanger. För visst är lönen viktig, men som jobbkandidat finns det flera faktorer att ta hänsyn till i valet av arbetsplats. Vilka förmåner en arbetsgivare erbjuder – eller inte erbjuder – får en allt större effekt på medarbetarnas hälsa, vardagsliv och privatekonomi. Därför är det helt avgörande att kunna visa upp sitt erbjudande på ett lättillgängligt sätt, så att varken befintliga medarbetare eller potentiella kandidater riskerar att lockas över till en konkurrent genom enbart högre lön.

Vikten av att ha en förmånsstrategi

Förmåner är inte bara ett smart sätt att öka värdet på ditt erbjudande och sticka ut gentemot andra arbetsgivare i konkurrensen om de mest eftertraktade talangerna. Ett genomarbetat förmånsutbud kan också berätta viktiga saker om din organisation, såsom vilka värderingar som präglar er företagskultur eller hur ni jobbar med hållbarhet. Och såklart: att medarbetarnas hälsa och välmående är själva stommen i er personalpolitik. För att lyckas behövs en förmånsstrategi, och att förmånsutbudet ses över regelbundet – särskilt i osäkra tider.


Vill du ha handfasta tips för att komma igång med din förmånsstrategi? Ladda ner vår populära guide 5 steg till en framgångsrik förmånsstrategi helt gratis redan idag!

HÄMTA GUIDE