Därför behöver du en förmånsstrategi

Senast uppdaterad: 2022-08-302 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Finns det en uttänkt strategi för personalförmånerna i din organisation? Om du svarar nej på den frågan är du i gott sällskap: mer än hälften av de HR-ansvariga som deltog i Sveriges största förmånsundersökning uppgav samma svar. Ändå hade hela 76% gjort ändringar i förmånsutbudet under de senaste två åren. Det finns många goda skäl för arbetsgivare att implementera en förmånsstrategi. Här är tre av dem.

1. Bättre kontroll över kostnaderna

Olika leverantörer, olika system, förmåner som läggs till eller tas bort utan att någon har en övergripande bild av utbudet. Låter det bekant? Förmodligen. Låter det kostnadseffektivt? Knappast. Dessutom: om förmånsutbudet är svåröverblickbart för dig som arbetsgivare är det antagligen det för medarbetarna också. Följden blir att de lägger onödigt mycket tid och energi på att leta efter information – eller tar upp HR:s tid med förmånsrelaterade frågor.benify-formansstrategi

2. Starkare employer brand

Vilka värden är viktiga i din organisation, och hur återspeglas de i förmånsutbudet? Mycket tyder på att rätt värderingar blir allt viktigare i valet av arbetsgivare. Det gäller inte minst de nya generationerna på arbetsmarknaden, som dessutom är mer benägna än äldre att byta jobb för att få bättre förmåner. För att en värdegrund ska bli trovärdig, och inte bara vackra ord, behöver den genomsyra hela organisationen – inklusive förmånsutbudet.

3. Nöjdare medarbetare

Matchar utbudet av förmåner i din organisation det som just dina medarbetarna faktiskt behöver och efterfrågar? Resultatet från Förmånskollen är tydligt: arbetsgivare som följer en förmånsstrategi har medarbetare som både är nöjdare med sina förmåner och mer benägna att se sig som positiva ambassadörer för arbetsgivarvarumärket. Och att det lönar sig att ha nöjda och engagerade medarbetare vet vi sedan länge.

Behöver du hjälp att komma igång med strategin? Varsågod att ladda ner fem tips för en framgångsrik förmånsstrategi – helt gratis.

Ladda ner tips

formanspyramiden-benify