Helhetsgrepp kring hälsa ger hållbara medarbetare

Senast uppdaterad: 2020-10-097 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

År 2020 har inneburit flera nya utmaningar när det gäller personalhälsan. Vårens fokus på många arbetsplatser var att upprätta rutiner och arbetssätt för att kunna jobba säkert och effektivt under coronavirusutbrottet. Nu efterfrågas nya sätt att aktivera och engagera medarbetarna i en tid som fortsätter att präglas av pandemin. I det här inlägget berättar Malin Börefelt, affärsutvecklare inom hälsa & välmående på Benify, om hur du som arbetsgivare kan stötta dina medarbetares fysiska och mentala välmående utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv.

Coronapandemin fick rekordmånga att jobba hemifrån under första halvan av 2020, och distansarbetet kommer att fortsätta på många håll även framöver. Att kunna arbeta hemma ger en ökad flexibilitet som uppskattas av många medarbetare, men kan också medföra en del utmaningar:

malin-borefelt-benify– Känslan av att ingå i ett sammanhang och att ha ett tydligt syfte är en viktig del av hur vi trivs på jobbet, vilket i sin tur påverkar hur vi mår. Och när man jobbar hemifrån så kan det kännas som att syftet och sammanhanget faller bort lite. Man ser kanske inte resultatet av det man gör lika tydligt och kan uppleva en distansering från arbetsgivaren. Har man dessutom en liten social krets privat, och inte längre får det sociala sammanhanget på jobbet, så kan man hamna i en ond spiral. Och psykisk ohälsa växer just på grund av ensamheten, säger Malin Börefelt.

Förmåner anpassade efter nya förutsättningar

För att öka känslan av sammanhållning använder många arbetsgivare digitala hjälpmedel för att underlätta för medarbetarna att vara sociala på distans. Idag finns också ett brett utbud av digitala tjänster för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Och behovet är stort: sedan 2014 är psykiatriska diagnoser de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige, och mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökar under pandemin.

Våren 2020 gick Benify samman med fyra förmånsleverantörer för att lansera ett digitalt hälsopaket för bättre välmående under pandemin, med bland annat ett kostnadsfritt KBT-program mot coronarelaterad oro.

Under hösten rullas en ny satsning ut som tar ett ännu större grepp om hälsofrågan. Konceptet kallas Hållbara medarbetare, och bygger på ett nära samarbete mellan Benify och flera av företagets arbetsgivarkunder och förmånsleverantörer. Malin har haft flera workshops med olika typer av arbetsgivare för att få en tydligare bild av vilka behov som finns ute i verksamheterna.

– Det många arbetsgivare brottas med efter att de har löst ´hygienfaktorerna´ i sitt arbetsmiljöarbete är frågor som: ’Hur når vi våra medarbetare på ett bra sätt när de inte är på arbetsplatsen? Hur aktiverar vi dem? Hur skapar vi engagemang när vi inte kan träffas fysiskt och ha den gemytliga stämningen på jobbet?’ De månar om sin personal och vill ha långsiktigt hållbara medarbetare.

Utifrån dessa workshops, men även omvärldsbevakning och inkommande önskemål från kunder och deras medarbetare, utvecklades det nya konceptet i form av en tydligare paketering och kommunikation av tjänster och förmåner som är extra relevanta i det rådande läget. Konceptet består av tre olika delar: Förebygg psykisk ohälsa, Arbetsmiljö & livspussel samt Holistisk hälsa; var och en med en uppsättning förmåner och tjänster kopplade till sig.

hallbara-medarbetare

Exempel på förmåner för hållbara medarbetare:

Förebygga psykisk ohälsa

I Benifys plattform finns till exempel kvalitetssäkrade leverantörer och tjänster inom samtalsstöd, coaching & rådgivning, sorgebearbetning och stresshantering.

Arbetsmiljö & livspussel

Inom denna kategori finns bland annat erbjudanden inom arbetsredskap & ergonomi, matkassar och barnpassning.

Holistisk hälsa

Denna kategori innehåller tre delar. I ”Koll på kroppen” finns exempelvis fystester & analyser, livsstilsundersökning samt kost- & motionsrådgivning. ”Inre välbefinnande” omfattar bland annat massage, yoga och mental träning, medan ”aktiv träning” syftar på Benifys breda utbud inom till exempel gym, personlig träning samt racket- och bollsporter.

Vikten av rätt kommunikation

För att ingen medarbetare ska riskera att missa något som skulle kunna underlätta just deras situation kommuniceras varje del ut via medarbetarnas personliga välkomstsida i Benifys förmånsplattform, liksom via mejl och pushnotis i mobilen. Den första delen – med fokus på att förebygga psykisk ohälsa – kommunicerades ut ett par dagar innan World Mental Health Day den 10 oktober.
 
– Att förebygga psykisk ohälsa är ett stort fokusområde för arbetsgivare just nu. Det vi kan bidra med där är att erbjuda ett komplement till företagshälsovården och det arbete som görs ute på arbetsplatserna. Genom att lyfta fram kvalitetssäkrade aktörer inom till exempel samtalsstöd i vår plattform kan vi sänka trösklarna för medarbetarna att ta steget och prata med någon i ett tidigt skede för att undvika långvarig sjukfrånvaro.

Leverantörerna ställer om

Det är förstås inte bara arbetsgivarna som behöver anpassa sitt arbete med hälsa och förmåner i en ny tid, utan också de som levererar förmånerna. Beställningar av gym- och gruppträning – vanligtvis en väldigt populär kategori inom friskvårdsförmåner har minskat med rekommendationerna att hålla avstånd. Istället har digitalt tillgängliga tjänster, som till exempel träningsappar, ökat markant när fler går över till att träna utomhus eller hemma.

Malin och hennes kollegor är imponerade av leverantörernas kreativitet och förmåga att ställa om efter kundernas förändrade efterfrågan:

– I vårt uppdrag som partner ingår att guida våra leverantörer utifrån vad marknaden och våra kunder efterfrågar. Många utvecklar nya koncept tillsammans med oss, vilket vi tycker är superkul. En massageleverantör har till exempel börjat erbjuda ergonomikurser hemifrån och tips för hur man optimerar hemmakontoret.Hållbara medarbetare Benify plattform

I Benifys plattform finns i dagsläget ungefär 1500 olika förmånsleverantörer som erbjuder sina tjänster på cirka 3000 anläggningar över hela Sverige. Malin och hennes kollegor får in ungefär 50 nya intresseanmälningar varje vecka från företag som vill visa upp sina erbjudanden till de många medarbetare som använder plattformen. Vilka som tas in beror på en rad faktorer, men viktigast är förstås att det finns en efterfrågan från medarbetarna.

– Ju relevantare förfrågningar vi får, desto relevantare förmånsutbud kan vi erbjuda våra kunder. Om du som Benify-kund eller användare saknar en viss leverantör eller tjänst så får du jättegärna tipsa oss, avslutar Malin.


Saknar du en leverantör eller tjänst som du skulle vilja kunna beställa via Benifys plattform? Lämna ditt önskemål om leverantör i det här formuläret.