Så kan ny teknik användas i kampen mot psykisk ohälsa

Senast uppdaterad: 2023-12-129 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Psykisk ohälsa, med symptom som depression, stress och utmattning, är den vanligaste grunden för sjukskrivning idag. Ökad psykisk ohälsa pekas också ut som den största orsaken till att sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän har fördubblats på tio år. I det här inlägget tipsar Kicki Theander, VD för Ahum, om nya digitala behandlingsformer som gör vården tillgänglig för fler, och hur arbetsgivare kan motverka psykisk ohälsa bland sina anställda.

Den digitala utvecklingen har möjliggjort nya vårdformer för behandling av psykisk ohälsa. Att kunna få hjälp med sina besvär online, utan att behöva ta sig till en mottagning, gör behandlingen mer lättillgänglig och mindre kostsam för individen. Därmed kan trösklarna sänkas så att fler människor söker vård i tid.

Företaget Ahum grundades 2015 och erbjuder bland annat digitala behandlingsprogram där man kan chatta med en psykolog. Intresset för den här typen av tjänster växer inte bara bland privatpersoner, utan även bland arbetsgivare. Via till exempel Benifys medarbetarportal kan arbetsgivare numera ge sina anställda tillgång till Ahums tjänster – till en rabatterad kostnad – som en del av sitt utbud av sjukvårdsförmåner. Här nedan svarar Ahums VD Kicki Theander på frågor om psykisk ohälsa generellt, liksom om vilka möjligheter och utmaningar som finns med online-baserad terapi.

3 tips för att förebygga psykisk ohälsa bland anställda:

  1. Öka medarbetarnas möjligheter till delaktighet och att påverka verksamheten
  2. Uppmuntra fysisk aktivitet, t.ex. genom att erbjuda friskvårdsbidrag
  3. Var uppmärksam på varningssignaler som t.ex. ökad korttidssjukfrånvaro, humörsvängningar och sena ankomster

Hur fungerar Ahums digitala behandlingar?

Kicki Theander Ahum

– Som användare av tjänsten får du först svara på frågor och skatta dina symptom. Sedan matchas du med en egen psykolog, som hjälper dig att upprätta en behandlingsplan och som du också kan chatta med. Ahums digitala behandlingsprogram bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är inriktade mot stress, depression, ångest, sömn, relationer eller tvång. Du får uppgifter att jobba med en liten stund varje dag. Psykologen stöttar dig och följer upp dina framsteg kontinuerligt under behandlingens gång för att se vad den ger för resultat, och när den kan avslutas.

Vilka fördelar finns med att erbjuda terapi online jämfört med fysiska möten?

– Det är mycket mer tillgängligt och ger lika god effekt jämfört med traditionell terapi. Med det menar vi att det är effektivt tidsmässigt för klienten, som inte behöver ta sig till och från en psykologmottagning. Patienten kan jobba när och där det passar honom eller henne. Dessutom är denna terapiform betydligt billigare. Det passar därmed både den som har en tunnare plånbok och den som bor geografiskt avlägset eller har svårt att ta ledigt från jobbet. Digitala behandlingsprogram följer också en struktur som är baserad på forskning, vilket ökar sannolikheten att man jobbar enligt ”best practice” och där patienten inte styr utifrån vad som känns angeläget just den dagen de råkar ha ett besök inbokat hos psykologen. De rekommenderade tio till femton minuterna som patienten jobbar i Ahums digitala behandlingsprogram per dag, jämfört med en timme i veckan på klinik, gör att de problem som bearbetas hålls högt upp på agendan. Psykologiska insikter och färdigheter kan då lättare ge en konkret beteendeförändring i vardagen. Skrivande i sig har också en terapeutisk effekt.

Vilka är nackdelarna?

– Det blir svårare att tolka tonalitet och kroppsspråk. Det fungerar inte vid akuta besvär. Det kanske inte heller passar alla, till exempel de som har läs- och skrivsvårigheter eller koncentrations- eller motivationsproblem.

Hur skulle du beskriva den typiska användaren av era tjänster?

– Hittills har majoriteten av våra användare varit kvinnor i åldern 25 till 45, boende i storstadsområden. Vi har även ett ökat antal unga vuxna mellan 18 och 24 år som använder våra tjänster, vilket vi ser positivt på då denna grupp traditionellt haft svårt att få hjälp med psykisk ohälsa.

Många förknippar terapi med höga kostnader, samtidigt som grupper med lägre inkomster löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Hur kan terapi och psykologstöd göras mer ekonomiskt överkomligt?

– Genom att erbjuda digi-fysisk behandling online. Det är väl beforskat att online-terapi är effektivt, så det behöver bara bli mer allmänt känt att den här möjligheten finns.

digital medarbetarportal med ahums tjänst

Ser ni skillnader när det gäller vilken typ av besvär olika typer av människor söker hjälp för?

– Ungefär 90 procent av de problem som människor söker för hos oss kan räknas in i tre större kategorier: stress, ångest och depression/nedstämdhet. Depression och ångest förekommer hos alla demografiska grupper. Stress förekommer mer hos människor ”mitt i livet”, där arbete, familj och det sociala ska hinnas med samtidigt.

Är online-vård och psykologstöd ett storstadsfenomen? Vad kan det i så fall bero på?

– Nej, i grunden tycker jag inte det. De flesta innovationer brukar plockas upp först av storstadsbor för att sedan spridas ut i landet. Jag tänker med andra ord mer på att det handlar om en process där spridningen tar tid. Online-vård är här för att stanna och kommer att växa.

Hur stort ansvar bör man som arbetsgivare ta för sina anställdas psykiska hälsa?

– Ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön har skärpts sedan Arbetsmiljöverkets nya regler och föreskrifter trädde i kraft 2016. Arbetsgivare är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att motverka stress och psykisk ohälsa. Rehabiliteringsansvaret för den som redan blivit sjuk har varit stabilt i många år, och innebär ett ganska stort engagemang från arbetsgivarens sida både i att erbjuda behandlingsstöd men också att anpassa arbetsuppgifter, arbetstider och att underlätta en smidig återgång till arbete efteråt.

Vilka är de största fördelarna med att erbjuda sina anställda stöd inom detta område?

– De kommer att må bättre och därmed ha högre närvaro och högre effektivitet på jobbet. Digital psykoterapi sänker många trösklar för att skaffa hjälp med psykiska besvär. Ahum kan hjälpa många som kanske aldrig skulle ta sig till en klinik. 

glada välmående medarbetare

Vilka är riskerna om man låter bli?

– Att medarbetarna inte skaffar sig hjälp och riskerar utbrändhet och sjukskrivning. Om sjukskrivningen redan är ett faktum kanske motståndet till att uppsöka en terapeut fysiskt är för stort och behandlingen riskerar att inte bli av. Det förlänger sjukdomsperioden, vilket medför kostnader för en arbetsgivare, till exempel för att rekrytera vikarier.

Märker ni ett ökat intresse från arbetsgivare jämfört med tidigare?

– Ja. I takt med att allt fler lider av psykisk ohälsa ökar också trycket på arbetsgivare att vidta åtgärder. Eftersom digital psykoterapi har kostnadsfördelar är det inte konstigt att arbetsgivare har blivit mer intresserade.

Hur kan man som arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa bland medarbetarna?

– Ett sätt är att öka flexibiliteten i var och när medarbetarna kan jobba, och även generellt öka deras möjligheter att påverka verksamheten och känna delaktighet. Genom att erbjuda friskvårdsbidrag kan man också uppmuntra att medarbetare håller sig i form rent fysiskt. Sedan behöver arbetsgivare lära sig varningssignalerna för att agera i tid. Bland dessa finns till exempel ökad korttidssjukfrånvaro, humörsvängningar och sena ankomster.

Mår dagens unga sämre än tidigare generationer, eller är de bara mer öppna för att prata om det?

– Ja, de mår sämre psykiskt än tidigare generationer, det finns det tydliga siffror på. Det finns samtidigt en större öppenhet för att tala om sin psykiska ohälsa, och tabut kring att må dåligt mentalt börjar luckras upp. Detta, i kombination med ett tuffare och otryggare samhällsklimat än för några generationer sedan, förklarar att det är fler som skaffar hjälp för sina psykiska besvär. Å andra sidan finns det en tendens att sjukliggöra normala händelser i livet, såsom sorg och kriser. Att må psykiskt dåligt i perioder är en del av livet.

Avslutningsvis: Har du några enkla tips man kan följa i sin vardag för att få ett bättre psykiskt välmående?

– Satsa på god sömn. Rör på dig varje dag. Ät bra mat och regelbundet. Och om du mår dåligt, se till att skaffa hjälp! Vänta inte.

 

”Terapi online passar både den som har en tunnare plånbok och den som bor geografiskt avlägset eller har svårt att ta ledigt från jobbet.”

 

Om Ahum:

ahum_header_logoAhum grundades 2015 för att hjälpa människor att hitta rätt terapiform, liksom att sänka trösklarna för att söka stöd. Idag erbjuder Ahum renodlad chatt-terapi, digi-fysisk psykoterapi där man utöver chatten arbetar med terapeutiskt material online på egen hand, samt samtalsterapi med psykolog på mottagning eller via video där ett intelligent matchningsverktyg säkerställer
att man får rätt terapeut utifrån sina behov.
Cirka 400
psykologer är anslutna till Ahum.