Försäkring via jobbet: det här behöver du veta

Senast uppdaterad: 2022-08-3012 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Försäkringsförmåner finns med bland de 10 viktigaste och mest uppskattade förmånerna för alla generationer i Nöjdhetsrapporten, som baseras på Sveriges största förmånsundersökning. Samtidigt efterfrågar medarbetare tydligare information och någonstans att vända sig med frågor inom området, precis som när det gäller pension. Vilket ansvar har man som arbetsgivare för att medarbetarna har koll på sin privatekonomi? I det här inlägget får både arbetsgivare och anställda matnyttiga tips om försäkringar av Länsförsäkringars expert.

Alla arbetsgivare vill förstås att deras medarbetare ska känna sig friska, trygga och nöjda med tillvaron. Självklart främst av omtanke om medarbetarna, men också för att skydda verksamheten mot höga kostnader i form av till exempel långa sjukskrivningar. Det första många tänker på när personalhälsan kommer på tal är kanske företagshälsovård och friskvårdsbidrag, men även den ekonomiska tryggheten är viktig för vårt välmående.

Benify samarbetar med ett flertal försäkringsbolag som hjälper arbetsgivare att erbjuda olika typer av försäkringar till sina medarbetare – både inom och utanför kollektivavtalen – som en del av ett attraktivt förmånsutbud. Ett av dessa försäkringsbolag är Länsförsäkringar, där Terese Holmquist jobbar som produktchef inom områdena gruppaffär och låneskydd. I det här inlägget förklarar Terese vad som är bra att tänka på när det gäller försäkringar, både som arbetsgivare och privatperson.

Terese-Holmquist-Lansforsakringar

Är privatekonomin en bortglömd del av personalhälsan?

– Ja, och det är ju en del av att må bra. Att inte behöva oroa sig för vad som till exempel skulle hända om en familjemedlem med stort försörjningsansvar i hushållet skulle gå bort. Eller om man själv skulle drabbas av en sjukdom eller olycka som ger nedsatt arbetsförmåga. Hur påverkas ekonomin, kan man bo kvar? De flesta tänker förstås inte på sådana situationerna i vardagen, men att veta vilket skydd man har tillgång till ger en ökad trygghet.

Generellt, hur bra koll har medarbetare på sina försäkringar idag?

– Det är en utmaning eftersom det är lågintresseprodukter. Hem- och bilförsäkring vet de flesta vad de har och vad de betalar i premie, men i övrigt är det ganska klent. Det hänger säkert ihop med att vi i Sverige har tillgång till allmän sjukvård, och inte är beroende av privata sjukvårdsförsäkringar. Men många överskattar vad man får för ekonomiskt stöd från det allmänna om man blir långvarigt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Jag får ju motvilligt erkänna att det inte var förrän jag började jobba med försäkringar inom personrisk som jag själv började titta på vad jag har, vad jag skulle få, och börja komplettera upp. Man värdesätter också försäkringar mer ju äldre man är. Den finansiella kunskapen man får med sig från skolan är ofta ganska begränsad. Ju mer erfarenhet man har, även via bekanta eller familj, desto mer förstår man vilket stort eget ansvar man har. Då blir man också mer mogen för att väga in de här förmånerna innan man bestämmer sig för ett nytt jobb.

Borde arbetsgivare lyfta fram sina försäkringar mer, till exempel vid rekrytering och introduktion av nyanställda?

– Ja, det tycker jag. Förmåner som pension, föräldralön, försäkringar och ett generöst friskvårdsbidrag brukar rankas högt av dem som står inför att byta arbetsgivare. Vad man som arbetsgivare kan erbjuda här får ju en stor påverkan på medarbetarens totala privatekonomi. Förr i tiden, när gruppförsäkringar kom till, var det ofta en HR-chef som helt enkelt la en bibba med papper i handen på den nyanställda och sa ’det här är det du ska ha’. De konkreta resurserna och den tiden finns sällan på dagens arbetsplatser. Men som arbetsgivare kan man lyfta fram medarbetarnas egna ansvar och visa att man vill hjälpa dem att ta ansvar för sin privatekonomi.

forsakring-via-jobbet

Hur kan man som arbetsgivare öka medarbetarnas kunskap och uppskattning kring försäkringsförmåner?

– Har man ett avtal med en försäkringsgivare så kan man bjuda in en rådgivare därifrån, som kan berätta om hur försäkringarna fungerar, vilket skydd som finns och hur de fungerar i förhållande till annat i samhället. Man kan också uppmana medarbetarna att gå in på Ersättningskollen, som är en oberoende sida där man kan ta reda på vad man skulle få om man till exempel blir sjuk eller råkar ut för en olycka, beroende på vad man har för anställning, om man har kollektivavtal och vilka försäkringar man har. Konsumenternas Försäkringsbyrå är också bra om man vill jämföra olika försäkringar. Ett tips överlag är att göra en egen behovsanalys hemma, och även fundera på vad man har för andra försäkringar genom medlemskap i organisationer eller klubbar, eller om man har privata försäkringar sedan tidigare. Det är ett litet detektivarbete, men det är väldigt skönt att ha det gjort. Man får ett litet inre lugn.

Vilka typer av försäkringar är vanligast i arbetslivet idag?

– Har man kollektivavtal så ingår ju vissa typer av försäkringar där, och även många företag utan kollektivavtal har någon form av policy med liknande villkor. Vanligast är en gruppförsäkring där sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring ingår. Det blir också allt vanligare att erbjuda sjukvårdsförsäkring. Den bekostas i regel av arbetsgivaren, och så förmånsbeskattas medarbetaren för värdet. Med gruppförsäkring brukar det istället vara så att arbetsgivaren har skapat ett frivilligt gruppavtal. Ett allt vanligare upplägg är att arbetsgivaren tecknar ett gruppavtal med reservationsanslutning. Det innebär att den nyanställde får försäkring kostnadsfritt i tre månader. Därefter dras kostnaden för fortsatt försäkring direkt på lönen, såvida medarbetaren inte aktivt tackar nej. Många företag har inte längre möjlighet att avsätta en resurs som säkerställer att nya medarbetare tar ansvar för sitt försäkringsskydd. Då kan reservationsanslutning vara ett bra sätt att minimera risken för att den nyanställde glömmer bort försäkringarna bland allt annat som är nytt på arbetsplatsen, och kanske skulle ha svårt att träda in i gruppförsäkringen i efterhand.

gruppforsakring

Vilka är fördelarna för medarbetarna med gruppförsäkring via jobbet, jämfört med att teckna motsvarande försäkringar privat?

– Framför allt blir det billigare, eftersom priset är upphandlat för en hel grupp, alltså alla anställda. Samhället står ju alltid för ett visst grundskydd, men den ekonomiska kompensationen brukar vara ganska begränsad. Både anställda och arbetsgivare ser därför ett värde i att kunna komplettera skyddet till ett bra pris. Ibland, särskilt om man är yngre och har barn eller andra som är beroende av ens ekonomi, kan det också vara bra att stärka upp med individuella livförsäkringar.

– En annan fördel med gruppförsäkringar är att de brukar vara upphandlade för att passa de flesta, med standardiserade villkor. Om man kan jobba utan hjälpmedel och inte har nedsatt arbetstid för att man är sjuk, då går man in som ’full arbetsför’, utan att det görs någon hälsokontroll för försäkringens grundnivå. Även personer som annars skulle ha svårt att få tillgång till vissa försäkringsbelopp av hälsoskäl, eftersom man inte får ersättning för sjukdomar som fanns när man tecknade försäkringen, kan alltså få en bra livförsäkring via gruppförsäkringen.

Lilla försäkringsskolan för medarbetare

gubbar

Vad är bra att tänka på med livförsäkringar?

– En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas in till de efterlevande om den försäkrade personen avlider. Ett vanligt maxbelopp i grupplivförsäkringar är 50 prisbasbelopp, vilket idag motsvarar strax under 2,5 miljoner. Det är dock inte detta belopp man går in på automatiskt, utan man måste själv välja om man vill ha ett högre försäkringsbelopp. Och särskilt i storstäderna, där bostads- och levnadskostnaderna är höga, så kan det vara bra att komplettera med till exempel en låneskyddsförsäkring som löser bolånet ifall någon går bort.

Vad är bra att tänka på när det gäller olycksfallsförsäkringar?

– Olycksfallsförsäkring innebär att man kan få ersättning för förlorad kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet, eller för ekonomisk invaliditet, det vill säga att man får nedsatt arbetsförmåga på grund av olycksfallet. Man får en invaliditetsersättning som beräknas utifrån hur allvarlig nedsättningen av ens kroppsfunktion blir. Ju yngre man är, desto högre belopp bör man välja. Just olycksfallsförsäkringar kan man egentligen ha hur många som helst. De samordnas inte, vilket däremot en del sjukförsäkringar gör. Har man flera olycksfallsförsäkringar, till exempel via en förening eller en barnförsäkring från föräldrarna om man är under 25, så kan man alltså få invaliditetsersättning från allihop. Man kan dock inte få dubbel ersättning för kostnader som man haft, såsom utlägg för att åka till akut eller så.

Vad är bra att veta om sjukförsäkringar?

– Sjukförsäkringen är som en inkomstförsäkring vid sjukdom. Väljer man att själv teckna och betala för en sådan så är ersättningen normalt sett skattefri och oberoende av andra ersättningar man får och den ersätter i upp till tre år. Det finns också sjukförsäkringar som arbetsgivaren betalar, t.ex. inom ramen för en plan avseende tjänstepension. Ersättning från sådana försäkringar ska beskattas och samordnas också med annan ersättning man får. De kan fortsätta utbetalas ända tills man fyllt 65 år.

– Som ett komplement till en sjukförsäkring som ger månatlig ersättning kan det också vara bra att ha en sjukkapitalförsäkring. Då får man ett större kapitalbelopp om man skulle vara sjukskriven under lång tid, minst tre år. Tanken är att det ska kompensera för det inkomstbortfall man får genom att kanske inte kunna återvända till arbetet på heltid. Efter en så lång sjukskrivning finns en ökad risk att man fortsätter vara sjuk.

sjukforsakringar

Varför erbjuder allt fler arbetsgivare sjukvårdsförsäkringar till sina anställda?

– Sjukvårdsförsäkring ingår inte i gruppförsäkringen, utan är en extra försäkring med syfte att snabbt guida medarbetarna till rätt typ av vård. Om man till exempel har ont i ryggen kan det ju finnas flera olika orsaker, från diskbråck till spänningar från stress, som kräver olika typer av vård. Alla har ju tillgång till vård i det offentliga som privatpersoner, men man kanske inte alltid hamnar rätt från början. Att arbetsgivare erbjuder sjukvårdsförsäkringar handlar alltså om att de vill att medarbetarna ska få rätt behandling så tidigt som möjligt, för att snabbare kunna återgå till arbetet och inte bli långtidssjukskrivna. Inom ramen för vissa sjukvårdsförsäkringar, som till exempel Länsförsäkringars, kan arbetsgivaren även erbjuda förebyggande hälsotjänster, missbruksvård och arbetslivsinriktad rehabilitering för att ta ett ännu större helhetsansvar för personalhälsan.

Vad behöver man tänka på när det gäller försäkringar i olika skeden av livet?

– Det viktiga är att tänka på att ens behov förändras över tid. Försäkringsbolagen vill ju vara relevanta när något väl händer, men det är svårt att veta när folk flyttar eller får barn. Ett generellt tips, som arbetsgivare också kan förmedla till sina anställda, är att tänka på sitt försäkringsskydd vid större livsomvälvande händelser. Det kan till exempel handla om första lägenheten, första samboendet eller första barnet. Då är det läge att se över vilket skydd man har, och om det finns någon som plötsligt blivit beroende av en för sin trygghet.

olika-livsforsakringar

Vill du få fler tips om hur du kan stötta dina medarbetares finansiella hälsa? Ladda ner e-boken Financial Wellness: frågan du inte har råd att ignorera redan idag!

FINANCIAL WELLNESS E-BOK