Finansiell hälsa: ledande arbetsgivare om hur du kan stötta dina medarbetare

Senast uppdaterad: 2022-08-308 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Den ekonomiska krisen i pandemins spår ökar behoven av rätt insatser från arbetsgivarnas sida för att stärka medarbetarnas finansiella hälsa. I det här inlägget får du tips från ledande organisationer som alla har tagit hjälp av digitaliseringen för att öka sina medarbetares kunskap om – och uppskattning av – förmåner för ökad ekonomisk trygghet.

När coronapandemin svepte in över världen förde den också med sig ökad ekonomisk oro i form av neddragningar för företag och minskade inkomster för hushåll. I en undersökning från sommaren 2020 i 24 europeiska länder uppgav hälften ett försämrat finansiellt välbefinnande jämfört med början av året.

Att som arbetsgivare betrakta medarbetarnas ekonomiska oro som en ren privatsak riskerar att bli dyrt. Finansiell hälsa är tätt sammankopplat med hälsa och välmående överlag, liksom med engagemang och produktivitet på jobbet. Attraktiva personalförmåner inom finansiell hälsa är dessutom viktiga i kampen om eftertraktad kompetens: I en undersökning om vilka förmåner som är värda att byta jobb för placerade sig såväl bonus & vinstdelning som pensionsförmåner i topp tre.

Säkerställ att medarbetarna känner till sina finansiella förmåner

För att de finansiella förmånerna från arbetsgivaren ska kunna öka medarbetarnas ekonomiska trygghet behöver medarbetarna först och främst känna till vilka dessa förmåner är. Lönen har förstås alla koll på, men alltför många anställda underskattar värdet av sin totala ersättning – inklusive pension, försäkringar och andra förmåner.

Såhär säger Niels Kater, HR Analytics & Application Management Specialist på bemannings- och rekryteringsföretaget Adecco i Nederländerna:

"Vi erbjuder väldigt attraktiva löner, men många kände inte till hela erbjudandet. Vår utmaning var att göra medarbetarna medvetna om att det inte bara handlar om grundlönen utan även om andra slags ersättningar, som tillsammans bildar en helhet.”

Sedan Adecco lanserade sin digitala förmånsplattform kan varje medarbetare logga in och se en skräddarsydd sammanställning av sin totala kompensation; något som 96% av de anställda har valt att göra.Finansiell hälsa

Relevans, individanpassning och flexibilitet för bättre finansiell hälsa

Precis som Adecco ville läkemedelsbolaget AstraZeneca säkerställa att såväl befintliga som potentiella medarbetare förstår värdet av hela företagets erbjudande.

"Om vi endast kan erbjuda eller visa nettolönen har vi ingen chans i England eller USA. Men om vi kan visa att pensionen är skyhög med vad du haft tidigare, då konkurrerar vi verkligen mot andra arbetsgivare”, säger Ulf Holmgren, Regional Benefits Lead på AstraZeneca.

Det är också viktigt att förmåner och andra insatser för att stärka medarbetarnas finansiella hälsa är relevanta utifrån var och ens individuella behov. På AstraZeneca erbjuds medarbetarna till exempel en flexibel bonus.

"Våra medarbetare väljer själva vad de vill göra med sin bonus. De kan exempelvis köpa mer semester, lägga pengarna på pensionen eller ta ut bonusen i pengar”, berättar Ulf Holmgren.

Han understryker att även att företags medarbetarkommunikation kring förmåner behöver vara individanpassad:

”Folk är inte intresserade av att veta precis allt om pensionen, de vill veta vad som gäller just dem.”

Sedan AstraZeneca lanserade en digital förmånsplattform har andelen medarbetare som känner till sin totala kompensation ökat från mindre än 10% till nästan 70%.

Tips! Vill du veta mer om hur AstraZeneca tar hjälp av digitaliseringen för att synliggöra sina personalförmåner? Missa inte denna intervju med Ulf Holmgren i HR Leaders podcast.finansiell hälsa

Den viktiga – men krångliga – pensionen

Det går knappast att prata om finansiell hälsa i arbetslivet utan att ta upp ett av de största ekonomiska orosmolnen bland medarbetare idag. Nästan tre av tio svenskar oroar sig inför pensionen – trots att nio av tio anställda i Sverige omfattas av tjänstepension, och därmed får ett viktigt tillskott till sin framtida ekonomi.

Men att ha tillgång till en förmån är som bekant inte samma sak som att förstå och uppskatta den: bara hälften vet hur mycket deras arbetsgivare sätter av i tjänstepension. Det är kanske i och för sig inte så konstigt, med tanke på att endast två av tio uppger att tjänstepensionen togs upp vid deras senaste anställningsintervju.

Så ökar du medarbetarnas kunskap om pension

En som däremot gärna lyfter fram tjänstepensionen i mötet med jobbkandidater är Anna Willford, HR Business Partner på techbolaget Zenuity:

"Utan tjänstepension behöver medarbetarna själva sätta av pengar till sin framtida pension. Om vi inte visar upp detta som en del av vårt anställningserbjudande kanske kandidaten bara ser till lönen, och missar det totala värdet.”

Zenuitys medarbetare får dessutom extra hjälp med sin pension i form av oberoende pensionsrådgivning från Lifeplans digitala pensionstjänst.

"Jag gillar konceptet att hålla nere avgifterna så att det blir mer kvar för medarbetarna att investera”, förklarar Anna Willford.

En annan arbetsgivare som har insett värdet av att hjälpa medarbetarna förstå sin pension är mjukvaruföretaget Antura, som också erbjuder Lifeplan till alla sina anställda.

"Jag tycker att man som arbetsgivare har ett ansvar att förklara varför det är viktigt med pension och vad det kan innebära att ha för dyra pensionslösningar. På Antura informerar vi om att det är en bra idé att pensionsspara på ett smart och effektivt sätt”, berättar Anturas CFO Jesper Lundkvist.

Okunskap är en vanlig anledning till att man oroar sig för pensionen. En undersökning visar att sex av tio svenskar har dålig koll på sina pensionspengar. Men många arbetsgivare brottas med utmaningen att få upp intresset och engagemanget kring pension bland fler medarbetare än de som redan är intresserade. Här nedan kommer tre tips från Jesper Lundkvist på Antura har tre tips för hur man kan göra.finansiell hälsa

3 tips för att öka medarbetarnas intresse för pension

1. Fånga nyanställda

Gör pensionsförmånerna till en naturlig del av introduktionen av nya medarbetare för att säkerställa att alla förstår vad de har tillgång till.

2. Hitta interna ambassadörer

Ta hjälp av anställda som brinner lite extra för pensionsfrågor och be dem tipsa kollegor som inte har satt sig in i frågan än.

3. Lär er tillsammans

Anturas anställda får rådgivning via Lifeplan, som också erbjuder regelbundna webbinarier för att öka kunskapen om både tjänsten och pension generellt. Uppmuntra medarbetarna att delta tillsammans i webbinarierna genom att boka in ett möte, digitalt eller på arbetsplatsen.

Låt medarbetarna ta del av förmåner och information när de själva vill

Coronapandemin har fått ett rekordstort antal medarbetare att jobba hemifrån, men många arbetsgivare har förstås personal som alltid jobbar geografiskt utspritt, eller bortom kontoret. Då är det extra viktigt att medarbetarna har tillgång till information och förmåner från arbetsgivaren även via en app i mobilen.

Tre sinsemellan väldigt olika organisationer, som alla har tagit hjälp av Benify för att öka den mobila tillgängligheten i förmånserbjudandet och kommunikationen till medarbetarna, är omsorgsföretaget Ambea, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem och konsultbolaget Knightec.

Tillgänglighet skapar engagemang

För Knightecs del var det från början just en finansiell förmån som stod i fokus. Företaget sökte nämligen efter en digital lösning för att enklare kunna låta medarbetarna ta del av företagets vinst. De insåg dock snabbt värdet av att samla all relevant information – från policys och kollektivavtalade försäkringar till lönespecifikationer och förmåner – på ett och samma ställe. Med en app i mobilen kunde den utspridda personalstyrkan dessutom komma åt sina förmåner när och var som helst.

”Enkelheten och att det är lättillgängligt skapar engagemang. Sedan behöver man utvärdera förmånsutbudet varje år, för att verkligen veta att det man erbjuder är attraktivt”, förklarar Mari Schäder, HR-chef på Knightec.Vill du få fler tips om hur du kan stötta dina medarbetares finansiella hälsa? Ladda ner e-boken Financial Wellness: frågan du inte har råd att ignorera redan idag!

FINANCIAL WELLNESS E-BOK