Vad blir din totala ersättning?

18.12.03

Din totala ersättning från din arbetsgivare är en sammanställning och visualisering av det totala värdet av allt som ingår i din anställning – inklusive allt utöver grundlönen, till exempel:

 • förmåner

 • försäkringar

 • pension

 • skatter och arbetsgivaravgifter

 • övriga förmåner (till exempel årsbonus)

Många arbetsgivare skickar ut en sammanställning av den totala ersättningen till sina anställda. Detta brukar ske en gång om året, antingen per post eller digitalt. Sammanställningen ersätter inte en vanlig lönespecifikation som kommer varje månad eller ett årsbesked.

Hur används total ersättning?

Arbetsgivare väljer att visa den totala ersättningen som en del av en effektiv och hållbar kommunikationsstrategi. Det finns mycket att vinna på att visa den totala ersättningen och den kan användas i olika syften, till exempel:

 • För att attrahera, rekrytera och behålla duktig personal. Genom att sammanställa och visualisera den totala ersättningen (antingen under rekrytering, onboarding eller utvecklingssamtal) kan företaget bygga ett starkt employer brand.

 • För att minska löneinflation och personalkostnader. Chefer använder ofta den totala ersättningen i utvecklings- och lönesamtal. Genom att visa den totala ersättningen kan arbetsgivare effektivt belysa värdet av sina anställdas kompensationspaket. Eftersom lönekostnader blir en allt större del av företagens personalkostnader är det viktigt att dagens arbetsgivare hittar kostnadseffektiva alternativ för att förmedla värdet av förmåner och den totala ersättningen till sina anställda.

Varför är det viktigt att anställda får se sin totala ersättning?

Genom att se sin totala ersättning får anställda en bättre förståelse för vad de tjänar, vilka förmåner de har rätt till och vilka pensionsavsättningar och försäkringar de får via sin arbetsgivare. Om en anställd bara får se delar av detta erbjudande förlorar kompensationspaketet lite av sitt värde, vilket i sin tur leder till det vi kallar för kompensationsgapet.

total-ersättning-benify

Vad händer om en anställd inte förstår sin totala ersättning?

Benify upptäckte nyligen att så många som 80% av alla anställda underskattar sin totala ersättning. Detta medför att färre anställda nyttjar förmåner, subventioner och försäkringar som finns till deras förfogande. Otroligt nog ser den genomsnittliga medarbetaren bara 67% av sin totala ersättning – en siffra som är högre inom den privata sektorn än inom den offentliga.

Benifys senaste studie om kompensationsgapet visade också tydliga skillnader mellan olika branscher, åldrar och geografiskt läge. De som arbetar med löner och förmåner, till exempel HR och löneadministratörer, värderar sin totala ersättning och sitt förmånspaket upp till 37% högre än anställda inom andra branscher. Allt fler anställda letar därför efter verktyg online som kan räkna ut och hjälpa dem att förstå sin totala ersättning.

Hur räknar man ut den totala ersättningen?

Det kan vara lite knepigt. Arbetsgivare tycker ofta att det kan vara både tidskrävande och besvärligt att räkna ut den totala ersättningen för varje enskild anställd. För att sammanställa en bra översikt av den totala ersättningen måste arbetsgivare ta flera olika faktorer i beaktning. Dessa kan vara specifika för varje arbetsgivare eller fastställas på statlig nivå (till exempel skattelagstiftning).

Förutom bruttolön ska en sammanställning av den totala ersättningen innefatta:

 • Skattesatser

 • Företagssubventioner, förmåner och bonusar (t.ex. friskvårdsbidrag och tjänstebil)

 • Tjänstepension och den allmänna pensionen

 • Försäkringar

Automatisering möjliggör total ersättning i digital form

Genom att skapa en mall som innehåller alla variabler som rör lön och förmåner blir det lättare för arbetsgivare att automatisera enskilda medarbetares totala ersättning och anpassa mallen till en bredare målgrupp. Detta blir ett enklare och billigare alternativ – arbetsgivare kan använda samma mall för total ersättning men anpassa de olika variablerna efter varje enskild anställd.

 

Nyfiken på vilka förmåner som rankas högst på arbetsplatsen? Ladda ner Nöjdhetsrapporten gratis!