Känner dina medarbetare till sin totala ersättning?

Senast uppdaterad: 2022-08-304 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur bra koll har dina anställda på allt som bekostas av dig som arbetsgivare? Att visa upp värdet av den totala ersättningen för varje medarbetare ökar uppskattningen av din investering. Detta är särskilt viktigt i tider då utrymmet för löneökningar begränsas av yttre omständigheter, som till exempel en sviktande konjunktur.

Månadslönen har alla koll på, och de flesta vet förmodligen vad de får i friskvårdsbidrag. Men sedan då? Hälften vet inte hur mycket som avsätts i tjänstepension varje månad, och enligt Benifys studie Kompensationsgapet känner den genomsnittliga medarbetaren bara till 67% av sin totala ersättning från arbetsgivaren.

Denna okunskap ökar risken att dina medarbetare lockas att byta jobb för att få högre lön – utan att inse att den totala ersättningen i själva verket kan bli lägre om den nya arbetsgivaren erbjuder sämre förmåner, eller inte har ett avtal som omfattar tjänstepension.

kille-kollar-mobil-kontorslandskap

Vad ingår i den totala ersättningen?

När du visar upp den totala ersättningen bör du göra det i en tydlig och överskådlig sammanställning av det totala värdet av allt som ingår i anställningen, utöver grundlönen, som till exempel:

 • förmåner
 • försäkringar
 • pension
 • skatter och arbetsgivaravgifter
 • övriga förmåner (till exempel årsbonus)

Hur används total ersättning?

Många arbetsgivare väljer idag att visa upp den totala ersättningen som en del av en effektiv förmånsstrategi. Den totala kompensationen kan användas i olika syften, som till exempel:

 • För att attrahera, rekrytera och behålla duktig personal. Genom att sammanställa och visualisera den totala ersättningen (antingen under rekrytering, onboarding eller utvecklingssamtal) kan företaget bygga ett starkt employer brand.

 • För att minska löneinflation och personalkostnader. Chefer använder ofta den totala ersättningen i utvecklings- och lönesamtal. Genom att visa den totala ersättningen kan arbetsgivare effektivt belysa värdet av sina anställdas kompensationspaket. Eftersom lönekostnader blir en allt större del av företagens personalkostnader är det viktigt att dagens arbetsgivare hittar kostnadseffektiva alternativ för att förmedla värdet av förmåner och den totala ersättningen till sina anställda.

Hur räknar man ut den totala kompensationen?

Arbetsgivare tycker ofta att det är både tidskrävande och besvärligt att räkna ut den totala ersättningen för varje enskild anställd. För att sammanställa en bra översikt måste man ta flera olika faktorer i beaktande. Dessa kan vara specifika för varje arbetsgivare, eller fastställas på statlig nivå (till exempel skattelagstiftning).

Förutom bruttolön ska en sammanställning av den totala ersättningen ta hänsyn till:

 • Skattesatser
 • Företagssubventioner, förmåner och bonusar (t.ex. friskvårdsbidrag och tjänstebil)
 • Tjänstepension och den allmänna pensionen
 • Försäkringar

total-ersättning-benify

Automatisering möjliggör total kompensation i digital form

Genom att skapa en mall som innehåller alla variabler som rör lön och förmåner blir det lättare för dig som arbetsgivare att automatisera enskilda medarbetares totala ersättning, och anpassa mallen till en bredare målgrupp. Detta blir ett enklare och billigare alternativ – du kan använda samma mall för total ersättning, men anpassa de olika variablerna efter varje enskild anställd.

Därmed blir det också tydligt för varje enskild medarbetarare vad som ingår i deras anställning, istället för att var och en ska behöva leta i personalhandboken eller i allmänna avtalstexter och sedan räkna ut vad som gäller för just dem. Förutom att spara värdefull tid ger du alltså dina medarbetare en bättre och mer individanpassad medarbetarupplevelse.

Mest lättillgänglig för medarbetarna blir den totala kompensationen om den presenteras i en digital medarbetarportal, där varje individ kan logga in och ta del av sammanställningen när de själva vill. Genom att erbjuda en begränsad version av plattformen till potentiella kandidater under rekryteringsprocessen kan du också få ett försprång gentemot konkurrerande arbetsgivare om de mest eftertraktade talangerna.

Vill du få fler tips om hur du kan jobba strategiskt med personalförmåner för att öka medarbetarnas uppskattning? Hämta ditt exemplar av guiden 5 steg till en framgångsrik förmånsstrategi redan idag!

Hämta Guide