Arbetsgivarens ansvar: är HR och medarbetare överens om var det slutar?

Senast uppdaterad: 2022-03-184 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar för saker som påverkar medarbetarnas livssituation, men inte har en direkt koppling till jobbet? Här skiljer sig synen delvis åt mellan medarbetare och HR, enligt en stor undersökning med tiotusentals deltagare. Allra störst är skillnaden när det gäller arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas privatekonomiska trygghet. Behöver arbetsgivarna bli bättre på att leva upp till förväntningarna från dagens medarbetare? Och hur har dessa förväntningar förändrats av pandemin?

I vår stora undersökning om framtidens arbetsliv deltog inte bara anställda, utan även personer inom HR, som fick bidra med perspektiv från arbetsgivarsidan. Särskilt intressanta skillnader finns i svaren på frågorna om hur stort ansvar arbetsgivare bör ta för sina medarbetare inom olika områden.
framtidens arbetsliv

När det gäller kompetensutveckling, liksom kunskap om vad som påverkar pensionen, är medarbetarna och HR i stort sett överens om hur stort arbetsgivarens ansvar bör vara. Men det finns flera exempel där medarbetarna anser att arbetsgivarens ansvar är större än vad HR anser.

Här nedan listar vi de tre områden där glappet mellan arbetsgivare och medarbetare är som störst. Två av dem avspeglar förändrade behov och förväntningar i spåren av coronapandemin.

3 områden där medarbetarna anser att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar:

1. Privatekonomisk trygghet

20% av medarbetarna tycker att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för sina anställdas privatekonomiska trygghet, jämfört med 8% av HR. Financial wellness är sedan länge ett etablerat begrepp i HR-världen, och ledande arbetsgivare gör redan idag mycket för att stötta medarbetarnas finansiella hälsa. Vår undersökning tyder på att behovet av ekonomisk trygghet har blivit ännu viktigare under pandemin: pensions- och försäkringsförmåner prioriteras högre än tidigare, medan finansiella förmåner (som exempelvis bonus eller vinstdelning) hamnar högt på listan över förmåner som medarbetarna skulle vilja ha tillgång till, men inte erbjuds idag.

2. Fysisk och mental hälsa

Bland medarbetarna tycker 63% att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för de anställdas fysiska och mentala hälsa. Motsvarande andel bland HR är 53%. Att hälsan prioriteras högt av medarbetarna märks också i synen på förmåner: såväl friskvård som sjukvård finns med bland de fem viktigaste förmånskategorierna i alla åldersgrupper i undersökningen. Pandemin har också inneburit nya utmaningar när det kommer till personalhälsa och hållbara medarbetare. Många arbetsgivare har börjat erbjuda digitala hälsotjänster, men även kontorsmöbler som förmån för en bättre ergonomi för anställda som jobbar hemifrån. Att underlätta för medarbetarna att bli mer fysiskt aktiva är en lönsam investering för arbetsgivarna; inte bara för att sjukfrånvaron minskar, utan även för det starka positiva sambandet mellan träning och produktivitet.

3. Klimatpåverkan genom livsstil

31% av medarbetarna och 21% av HR tycker att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för den klimatpåverkan de anställda har genom sin livsstil. Som arbetsgivare kan man göra mer än man kanske tror för att påverka medarbetarnas vardagsval i en mer klimatsmart riktning – till exempel genom att erbjuda gröna förmåner och låta verksamhetens klimatmål synas i förmånsstrategin. Inom transport kan det handla om förmånliga och smidiga erbjudanden på cyklar, kollektivtrafik eller elbil som tjänstebil. För hushållet kan det vara ekologiska matkassar eller erbjudanden inom grön el.Vill du få fler insikter och analyser från vår undersökning? Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv: Vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare – under och bortom pandemin redan idag!

FRAMTIDENS ARBETSLIV