Hållbart employer brand: låt klimatmålen synas i din förmånsstrategi

Senast uppdaterad: 2023-01-095 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Klimatmål och arbetsgivarvarumärke går hand i hand. Eller borde åtminstone göra det. Men hur väl avspeglas organisationens värderingar och hållbarhetsarbete i de förmåner dina medarbetare har tillgång till idag? Läs om hur en förmånsstrategi med hållbarhet i fokus kan göra dig attraktivare som arbetsgivare – framför allt bland de yngre generationerna.

Ledande arbetsgivare har sedan länge insett att förmåner är ett effektivt verktyg för att attrahera och behålla kompetens. Och eftersom exempelvis tjänstepension och friskvårdsbidrag betraktas som självklarheter bland dagens medarbetare gäller det för arbetsgivare att erbjuda ett mer unikt och omsorgsfullt framtaget utbud för att sticka ut; något som man bland annat kan läsa om i Göteborgs-postens artikel Därför är personalförmåner viktigare än någonsin.

Att som arbetsgivare drivas av rätt värderingar blir också allt viktigare. I en Sifo-undersökning bland Gen Z uppgav uppgav framför allt de unga tjejerna att värderingar väger lika tungt som lön i valet av arbetsplats.

Liknande tendenser syntes i en undersökning från Purpose Pulse, där 61% av Generation Z och millennials (den yngsta respektive näst yngsta generationen på dagens arbetsmarknad) svarade att det är viktigt för dem att företag tar ställning i frågor som de känner starkt för.

Hållbart Employer BrandVilka frågor är då viktigast för dagens unga vuxna? När Amnesty International frågade över 10 000 18-25-åringar i 22 länder för sin studie Future of Humanity survey uppgav 41% av deltagarna global uppvärmning som den allra viktigaste utmaningen som världen står inför idag. Och enligt Sifo-undersökningen som nämns här ovanför väljer var tredje ungdom bort klimatskadliga företag som arbetsgivare.

Deltagarna i Purpose Pulse undersökning var dessvärre inte särskilt imponerade av företagens insatser i just klimatfrågan: knappt 1 av 4 ansåg att de åtgärder som har vidtagits är tillräckliga.

Förmåner som speglar organisationens och medarbetarnas värderingar

Vi vet alltså att förmåner är viktiga för att locka rätt kompetens, och att klimatfrågan kan avgöra ungas val av arbetsgivare. Den organisation som vill kunna locka till sig och behålla unga talanger behöver därmed kunna visa att klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor inte bara är viktiga på pappret, utan också ingår i den övergripande strategin – och återspeglas i förmånsutbudet. Att erbjuda hållbara förmåner möjliggör dessutom för medarbetarna att själva göra aktiva val som motverkar klimatförändringar. Men till att börja med behövs en genomtänkt förmånsstrategi.

En lyckad strategi för förmåner och kompensation tar avstamp i de värderingar som organisationen står för. Förmånsutbudet behöver ligga i linje med det övergripande arbetsgivarvarumärket, men också kunna möta skillnader i behov mellan olika generationer och individer.

Som du kan läsa i vårt tidigare inlägg Därför behöver du en förmånsstrategi är anställda hos arbetsgivare som följer en förmånsstrategi dessutom både nöjdare med sina förmåner och mer benägna att se sig som positiva ambassadörer för organisationen.

En artikel i Harvard Business Review framhåller att inget företag kommer att kunna ignorera klimatförändringarna i längden. Istället behöver varje organisation hantera frågan på ett sätt som är relevant för den egna affärsverksamheten och kan länkas samman med den övergripande strategin. Enligt artikeln bör företag i större utsträckning än idag betrakta koldioxidutsläpp som en dyr kostnad, såväl ekonomiskt som socialt. De behöver också vidta åtgärder för att utvärdera och minimera sin sårbarhet inför de stora och svåröverblickbara miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som klimatförändringarna kommer att medföra.Climate_Goals2

Låt medarbetarna själva välja ur ett attraktivt och hållbart förmånsutbud

Flexibilitet och valfrihet är två andra viktiga ledord för den som vill vara en attraktiv arbetsgivare idag. Även denna insikt kan appliceras på förmånsutbudet. Med flexibla förmåner och förmånspotter från arbetsgivaren kan varje medarbetare själv sätta ihop ett skräddarsytt förmånsutbud som passar deras individuella behov och värderingar, och som samtidigt ligger i linje med organisationens mål kring exempelvis klimatpåverkan. Exempel på uppskattade förmåner med hållbarhet i fokus är cyklar, kollektivtrafik och samåkning, klimatkompensation, hemstädning från företag som endast använder miljövänliga produkter, liksom ekologiska matkassar.

För att underlätta hanteringen av förmåner, och samtidigt öka nyttjandet, kan du som arbetsgivare även digitalisera personalförmånerna. Då kan dina medarbetare göra sina personliga förmånsval och beställningar digitalt i en molnbaserad plattform via dator, surfplatta eller som app i mobilen. I Benifys prisbelönta förmånsplattform finns också en ECO-märkning för att medarbetarna enkelt ska kunna hitta de mest klimatsmarta förmånerna.

Sammanfattningsvis: för att attrahera och behålla talanger behöver du låta dina medarbetare själva kunna göra aktiva och klimatsmarta val ur ett strategiskt utformat förmånsutbud som återspeglar verksamhetens övergripande klimatmål.

Om du vill veta mer om Benifys hållbarhetsmål och insatser kan du ladda ner vår hållbarhetsredovisning här.


Vill du ha tips för att ta fram en egen förmånsstrategi för din organisation? Ladda ner guiden 5 steg till en framgångsrik förmånsstrategi helt gratis redan idag!

LADDA NER TIPS