Stark företagskultur: en investering i medarbetarnas nöjdhet, engagemang och ambassadörskap

Senast uppdaterad: 2023-02-064 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Det sägs ibland att kulturen ”sitter i väggarna”, men visst sitter den snarare i medarbetarna? Hur som helst är en stark företagskultur en tydlig framgångsfaktor när det kommer till såväl affärsresultat som employer branding. En färsk undersökning med 32 000 anställda visar att den arbetsgivare som lyckas bygga och upprätthålla en stark intern kultur belönas med både högre medarbetarengagemang och fler positiva ambassadörer.

Först och främst: vad är företagskultur?

Enkelt uttryckt består företags- eller organisationskulturen av de normer, värderingar och beteenden som präglar en viss organisation eller arbetsplats. Ibland handlar det om oskrivna regler, men det blir allt vanligare att ledningsgrupp och chefer arbetar aktivt med kulturen för att försöka styra den i en önskad riktning. Kulturen finns alltså där oavsett om man är medveten om den eller ej. Och även om ledare har en extra viktig roll för kulturen så bärs den upp av alla medarbetare tillsammans.

Vad kännetecknar en stark företagskultur?

I en stark företagskultur upplever alla medarbetare ett tydligt syfte med verksamheten, vilket förstås gör det lättare att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Transparens, effektiv medarbetarkommunikation, hög psykologisk trygghet, engagerande ledarskap och starka sociala relationer är andra faktorer som bidrar till en stark kultur. Tydliga värderingar är också ett måste. De kärnvärden som ligger till grund för den önskade kulturen får dock inte bara vara fina ord i ett policydokument, utan behöver genomsyra hela verksamheten. För att understryka vad som är viktigt internt kan man som arbetsgivare till exempel låta utbudet av förmåner bidra till en positiv företagskultur.en stark företagskultur

Varför är företagskulturen så viktig?

En stark kultur bidrar till företagets framgång på flera sätt. Vi har redan nämnt bättre samarbete och måluppfyllelse, men den interna kulturen är också en avgörande del av ett attraktivt employer brand eller arbetsgivarvarumärke. Ett tecken på detta är att rekryteringsföretaget Randstads lista över Sveriges mest eftertraktade arbetsgivare 2020 toppades av Ikea; ett företag som är känt just för sin starka kultur.

Och om man vänder på steken: en destruktiv kultur präglad av otydligt ledarskap och intern konkurrens istället för samarbete kan leda till ohälsa och hög personalomsättning, vilket bidrar till en negativ spiral där det dåliga ryktet som arbetsgivare gör det svårt att rekrytera nya medarbetare.

Sambandet mellan kultur, engagemang och ambassadörskap

I vår undersökning om framtidens arbetsliv, där 32 000 medarbetare deltog, kunde vi på Benify se tydliga samband mellan en stark företagskultur och flera andra positiva faktorer: anställda som uppgav att de jobbade i en organisation med en mycket stark kultur var mer engagerade på jobbet, nöjdare med sin arbetsgivare och mer benägna att rekommendera arbetsgivaren till andra.engagemang ambassadörskap

Det interna och externa arbetsgivarvarumärket förstärker alltså varandra i en positiv spiral: en stark företagskultur ger fler goda ambassadörer, vilket gör det lättare att locka nya engagerade medarbetare, som i sin tur bidrar till den positiva kulturen internt. Vår undersökning visade också att fyra av tio anställda ser varumärke och image som mycket viktiga i valet av arbetsgivare. Och för att ett varumärke ska upplevas som genuint behöver det byggas inifrån och ut – av medarbetarna och ledarna som bär upp kulturen.Vill du få fler trender och insikter från vår stora undersökning om förmåner och employer branding? Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv: Vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare – under och bortom pandemin helt kostnadsfritt via länken nedan. Trevlig läsning!


FRAMTIDENS ARBETSLIV