Employer brand: 7 tips för att locka och behålla rätt kompetens bortom pandemin

Senast uppdaterad: 2023-01-057 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Framtidssäkra ditt arbetsgivarvarumärke genom att erbjuda det som medarbetarna verkligen efterfrågar. I det här inlägget får du matnyttiga tips baserade på insikter från en undersökning med 32 000 anställda i olika branscher och åldrar, med fokus på förändrade behov i spåren av coronapandemin.

Vad förväntar sig dagens medarbetare av sin arbetsgivare? Vilka förmåner är viktigast? Hur kan man främja en välmående och engagerad personalstyrka som agerar positiva ambassadörer för arbetsgivarmärket? Detta och mer ville vi på Benify ta reda på i vår största förmånsundersökning någonsin. En utförlig rapport släpps senare i maj, men som en försmak delar vi nu med oss av dessa sju tips för ett starkt employer brand – under och bortom pandemin.

1. Erbjud flexibilitet

”Vad de anställda kommer vilja ha, även efter pandemin, är ökad flexibilitet. Att det är accepterat att inte alltid vara på kontoret och att cheferna har tillit till att man gör ett bra jobb ändå. Vill arbetsgivare rekrytera till exempel småbarnsföräldrar behöver man kunna erbjuda den flexibiliteten.”

Så säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl i tankesmedjan Futurions artikelserie om hur arbetslivet och samhället har påverkats av coronapandemin.

Efterfrågan på flexibilitet och individanpassning märks tydligt även i vår undersökning. Bland dem som har jobbat hemifrån mer under pandemin vill 8 av 10 fortsätta kunna göra det även framöver. Det populäraste upplägget är att förlägga mellan 40 och 60 procent av arbetstiden i hemmakontoret, vilket motsvarar två till tre arbetsdagar av en heltidsvecka.

Arbetstids- och ledighetsförmåner, som exempelvis möjlighet till flexibla arbetstider, semesterväxling och arbetstidsförkortning, rankas också bland de tre viktigaste förmånskategorierna av alla generationer i undersökningen. Nästan var tredje anställd anser dessutom att dessa förmåner kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Efterfrågan på flexibilitet gäller inte bara tid och plats för arbetet, utan även utbudet av personalförmåner. Tänk därför inte ’one size fits all’, utan ge dina medarbetare förutsättningar att skapa balans i livet utifrån sina individuella förutsättningar, exempelvis med en flexibel förmånspott.Employer Brand

2. Ta ett helhetsgrepp om personalhälsan

Att investera i hållbara medarbetare när det kommer till fysiskt och mentalt välmående är ett måste för 2020-talets arbetsgivare. Inte bara för att det minskar risken för långvariga sjukskrivningar, utan även för att kunna attrahera och behålla talanger. Såväl friskvård som sjukvård finns nämligen med bland de viktigaste förmånskategorierna i vår undersökning – både i rankingen av vad som är högst prioriterat just nu och vad som anses behövas ännu mer i framtiden. För en långsiktigt hållbar personalhälsa behövs dels snabb tillgång till rätt stöd för den som drabbas av ohälsa, och dels förebyggande insatser som uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Vill du veta mer om varför medarbetarnas hälsa är en lönsam investering? Missa inte inlägget Träning & produktivitet: 5 punkter som visar sambandet.

3. Inkludera privatekonomin i hälsostrategin

Privatekonomisk trygghet, eller ”financial wellness”, är en avgörande pusselbit för medarbetarnas välmående. Frågan har blivit än viktigare i coronakrisens spår: tre av tio har svårt att klara sina utgifter under pandemin. Det ökade behovet av ekonomisk trygghet märks också i vår undersökning. Pensions- och försäkringsförmåner är de kategorier som har ökat allra mest i viktighet jämfört med tidigare års undersökningar. Och när medarbetarna får lista vilka förmåner de saknar idag, men skulle vilja ha tillgång, till hamnar rabatter för privat konsumtion i toppen, tätt följt av finansiella förmåner som till exempel bonus, vinstdelning och aktier.

4. Erbjud pensionsförmåner som sticker ut

Pension är den enskilt viktigaste förmånskategorin för dagens medarbetare enligt vår undersökning. För att ligga i framkant som arbetsgivare gäller det att erbjuda mer än det mest grundläggande. Men även om hela 9 av 10 anställda i Sverige har tillgång till tjänstepension idag är det långt ifrån alla som förstår och uppskattar värdet. Att kommunicera smartare är därför A och O, till exempel genom visualiseringar av den totala ersättningen och individanpassad information som hjälper medarbetarna att förstå sin pension. Andra sätt att få sitt pensionsutbud att sticka ut från mängden är att erbjuda medarbetarna löneväxling till extra pension, liksom tillgång till oberoende pensionsrådgivning.Pensions förmåner

5. Låt hållbarhetsarbetet synas i förmånsutbudet

Rätt värderingar är viktiga för dagens medarbetare. I vår undersökning uppger 4 av 10 att varumärke och image är mycket viktiga i deras val av arbetsgivare. Många i de yngre generationerna skulle helt välja bort att jobba för klimatskadliga företag. Enligt WWF:s Klimatbarometer 2021 har andelen svenskar som oroar sig för klimatet, och som är villiga att ändra sina vanor för miljöns skull, ökat jämfört med före pandemin. Ett smart sätt att involvera medarbetarna i hållbarhetsarbetet – och samtidigt stärka sin employer branding – är att låta organisationens klimatmål synas i förmånsstrategin. Varför inte erbjuda gröna förmåner och starkare incitament för att uppmuntra hållbara resor?

6. Samla ditt erbjudande i en app

Under 2020 gjordes ungefär 7 av 10 inloggningar i Benifys förmånsplattform via mobiltelefon; en andel som har ökat stadigt de senaste åren. Andelen mobilinloggningar är fortfarande större ju yngre medarbetarna är, men utgör sedan 2019 mer än hälften även bland användare i generationen babyboomers (födda 1964 eller tidigare). Det är också i denna grupp som ökningen blev störst mellan 2019 och 2020. Att som arbetsgivare tänka ”mobile first” när det gäller förmåner och medarbetarkommunikation är alltså ett måste idag för att nå fram till hela personalstyrkan; inte bara de yngsta. Och för att säkerställa bästa möjliga funktionalitet – liksom möjlighet att skicka ut pushnotiser med viktig information direkt till medarbetarnas mobiltelefoner – räcker det inte med en responsiv hemsida. Läs gärna mer i inlägget 3 anledningar att lansera en app för dina medarbetare.

7. Odla en stark företagskultur – inifrån och ut

En stark och positiv företagskultur ökar både organisationens motståndskraft i kriser och förmåga att utvecklas i en föränderlig värld. De medarbetare i vår undersökning som upplevde att deras arbetsgivare har en stark företagskultur var också mer engagerade på jobbet och mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Att skapa och upprätthålla en stark kultur internt är alltså en viktig investering även i det externa arbetsgivarvarumärket. För att ge önskad effekt behöver kulturen vara genuin och byggas inifrån och ut, med tydliga värderingar och hög psykologisk trygghet. Kulturen och värderingarna bör dessutom återspeglas i alla delar av verksamheten – inte minst i förmånsutbudet.
Vill du få fler trender och insikter om vad som krävs för ett attraktivt employer brand på 2020-talet? Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv: Vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare – under och bortom pandemin redan idag 

FRAMTIDENS ARBETSLIV