Förmåner som ett verktyg för hållbara resor

Senast uppdaterad: 2022-08-315 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur kan arbetsgivare uppmuntra sina medarbetare till hållbara resor, såväl i jobbet som privat? Har tjänstebilen en framtid när en ny generation äntrar arbetsmarknaden? I mars 2019 deltog Benify i en workshop i Göteborg, arrangerad av RISE Viktoria på temat förmånsmobilitet. Under dagen diskuterades vilka hinder och utmaningar, liksom visioner och önskemål, som finns när det kommer till hållbart resande i relation till personalförmåner.

Utgångspunkten för workshopen var två problemområden som RISE Viktoria hade identifierat genom att intervjua representanter från olika sektorer:

  1. Att det finns skattelättnader för mer miljövänliga förmånsbilar, men inga motsvarande incitament för kollektivtrafik och andra miljövänliga färdsätt.
  2. Att de olika reglerna för privat- och tjänsteresor gör det svårt att veta vad som gäller, till exempel för en anställd som vill använda jobbets månadskort på bussen privat eller tvärtom.

Från Benify deltog förmånsexperterna Ingrid Ahlström och Viktor Håkansson. Bland de andra deltagarna fanns representanter från bland annat Transportstyrelsen, Skatteverket, Lindholmen Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet och ÅF.

Såhär sammanfattar Ingrid Ahlström från Benify sina intryck från workshopen:
 ingrid-ahlstrom-benify-

– Det var intressant att höra deltagarnas olika infallsvinklar. Alla bidrog med olika perspektiv beroende på vilken roll de hade och vilken organisation de representerade. Jag tycker det är viktigt att det finns forum som det här där man samlas från olika delar i näringslivet för att utmana tankesätt och gamla trender för att hänga med i framtiden, där man tar sig an samhälls-utmaningar tillsammans för att komma framåt.


Under workshopen presenterade RISE Viktoria siffror som visar att bilen fortfarande har en stark ställning idag. Mer än hälften (61%) av all jobbpendling görs med bil, medan kollektivtrafik bara står för 14%. Trots att kollektivtrafiken tenderar att vara väl utbyggd i storstadsområdena står bilen för 63% av alla arbetsresor även här.

Varför är förmånsbilen fortfarande så populär?

– Såsom förmånsvärdet beräknas idag är personalbilen förmånlig för de anställda jämfört med om de går till privatmarknaden, förklarar Ingrid. Det saknas incitament för att välja mer hållbara alternativ för resor, både privat och i jobbet. Sedan är geografin fortfarande en viktig faktor bakom hur man väljer att ta sig till och från jobbet. I storstäderna är kollektivtrafik ett realistiskt alternativ på ett helt annat sätt än på landsbygden.

Vad skulle behövas för att utmana personalbilens ställning?

– Alla på workshopen verkade överens om att lagar och regelverk behöver förenklas. I dag är det en komplex uträckning för t.ex. förmånsvärdet där det behövs skatteverkets räknesnurra för att det ska blir rätt. Det finns skattefri drivmedelsersättning för tjänsteresor med bil, men ingen motsvarande ersättning för kostnader för tjänsteresor med till exempel kollektivtrafik. Om beskattningen istället premierade kollektiva färdmedel och andra klimatsmarta alternativ skulle det skapa större incitament för arbetsgivare att sponsra hållbara tjänsteresor, och för medarbetarna att välja bort bilen.

Workshop RISE

Generationsskiftet på arbetsmarknaden

Redan år 2025 beräknas 75% av den globala arbetskraften att vara född 1985 eller senare, och därmed tillhöra Millennials eller Gen Z. Mycket tyder på att dessa generationer drivs mer av värderingar när de väljer arbetsgivare.

Vilka effekter tror du att generationsskiftet på arbetsmarknaden får när det gäller mobilitetsförmåner?

– Jag tror definitivt att generationsskiftet kommer att förändra synen på de här förmånerna. Tjänstebilen kommer inte att vara en statussymbol på samma sätt som den varit för de generationer som nu närmar sig pensionsåldern. Dels är det inte lika självklart för dagens unga att ta körkort längre, åtminstone inte i storstadsregionerna. Dels har klimatdebatten, med begrepp som flygskam och bilskam, ökat efterfrågan på hållbara alternativ. För arbetsgivare som vill attrahera framtidens talanger tror jag att det är helt avgörande att kunna profilera sig som ansvarsfulla och omtänksamma även inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vilka modeller för mobilitetsförmåner tror du kommer bli vanligare i framtiden?

– Flexibla förmåner där de anställda kan välja mer själva kommer att bli mycket vanligare. Arbetsgivaren kan erbjuda en mobilitetspott som medarbetarna sedan kan fördela på till exempel bilpooler, kollektivtrafik eller cyklar. Som en extra morot kan arbetsgivaren också ge fördelar, till exempel en större pott, till dem som väljer miljövänliga alternativ.

Vad blir nästa steg efter workshopen?

– Vi på Benify ser fram emot att fortsätta samarbeta med RISE Viktoria och de andra deltagarna från workshopen kring de här frågorna. Vi har också flera intressanta projekt på gång tillsammans med arbetsgivare och andra aktörer i samhället som ligger i framkant på området. Vi vill självklart vara med och skapa smarta, innovativa upplägg för mobilitetsförmåner som möter både dagens och framtidens behov.