AFRY och Benify utvecklar vinnande koncept för hållbara resor

Senast uppdaterad: 2022-07-225 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vilka är framtidens lösningar för att minska koldioxidutsläppen och på sikt göra transportsektorn fossilfri? Och hur kan vardagsresandet bli mer hållbart? Just de frågorna stod i fokus för Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge.

Ingenjörs- och designföretaget AFRY (tidigare ÅF) antog utmaningen tillsammans med Benify, och ansökte med en flexibel mobilitetstjänst för arbetsgivare som vill uppmuntra sina medarbetare till ett mer klimatsmart resande – både i jobbet och privat. I hård internationell konkurrens utsågs projektet till en av tre vinnare.

Målet med den lösning som AFRY och Benify har tagit fram tillsammans är att möjliggöra för arbetsgivare att erbjuda flexibla mobilitetsförmåner som medarbetarna kan bekosta genom löneavdrag. Arbetsgivaren kan också sponsra de mobilitetslösningar som man vill uppmuntra ur ett hållbarhetsperspektiv, och därmed använda nudging för att påverka medarbetarnas beteende i önskad riktning.

sustainable-mobility-

Tekniska lösningar för klimatsmarta resor

Ingrid Ahlström och Martin Westin arbetar med att utveckla de mobilitetsförmåner som erbjuds via Benifys medarbetarportal. Såhär beskriver Ingrid bakgrunden till projektet:

– AFRY ville göra sitt jobbresande mer klimatsmart och kontaktade oss på Benify för att få hjälp med en teknisk lösning för detta. Från vår sida handlar det mycket om att paketera erbjudanden som redan finns i vår portal, och sedan komplettera utbudet med fler hållbara tjänster. De klimatsmarta alternativen ska vara enkla för medarbetarna att hitta och ta del av.

Martin Westin berättar mer om Benifys utbud för hållbara resor:

– Redan idag har våra kunder möjlighet att erbjuda sina anställda rabatter på bland annat cyklar och kollektivtrafik via vår portal, liksom verktyg för samåkning och bilpooler. Med det här projektet vill vi utveckla lösningar som är mer flexibla, så att medarbetarna kan abonnera på till exempel en cykel eller elmoped, istället för att behöva köpa.

Mobility as a service: en ökande trend

Från AFRY:s sida drivs projektet av mobilitetsexperten Karolina Pamp-Sandgren, som ser satsningen ÅF Benify Sustainable Mobility Challenge_Karolina_pamp_sandgren_som en del av en bredare trend.

– Inom trafik och samhällsplanering har man sett detta fenomen i några år, att samla all mobilitet på ett ställe så att det blir som en tjänst istället för ett ägande. Trender som globalisering, urbanisering, delningsekonomi och digitaliserings är drivkrafter som pekar mot ”mobility as a service”, förklarar Karolina.


Hon ser ljust på arbetsgivares möjligheter att kunna påverka sina medarbetare till att göra mer hållbara val – bara man gör det tillräckligt enkelt och själv föregår med gott exempel:

– Som arbetsgivare har man ett jätteansvar att leva som man lär. Därför är det viktigt för oss på AFRY att kunna erbjuda våra anställda moderna och hållbara tjänster. För att lyckas måste vi också utgå från människors vardag och faktiska behov. Så gott som alla människor vill göra hållbara transportval, men våra liv måste också fungera. Det handlar inte om att folk inte får köra bil, men att det ska finnas attraktiva och smarta alternativ så att man inte behöver köra varje dag.

Skalbara lösningar som kan hjälpa fler

De tre vinnande bidragen i Sustainable Mobility Challenge får nu finansiering för att kunna driva projekten vidare som förstudier. Den slutgiltiga vinnaren får sedan ytterligare resurser för att kunna sjösätta sin lösning fullt ut. Ett av tävlingskriterierna var att lösningarna skulle vara skalbara, och alltså gå att applicera på fler företag än de som var med i tävlingen. Det ses som mycket positivt ur Benifys perspektiv:

– Vi är säkra på att detta är en intressant lösning även för andra arbetsgivare som vi samarbetar med. Med resurserna vi fått via tävlingsvinsten kan vi slutföra förstudien tillsammans med AFRY och dra viktiga lärdomar som sedan kan hjälpa oss att implementera liknande lösningar för andra organisationer, berättar Ingrid.

– Vi har också kontakt med många leverantörer som är taggade på att nå ut med sina hållbara tjänster till en bredare målgrupp via vår portal, säger Martin.

Att alla parter är vinnare i projektet håller Karolina med om:
– AFRY är en stor arbetsgivare med hög ambitionsnivå, både när det gäller hållbarhet och att erbjuda medarbetarna bra förmåner. Att då kunna samarbeta med en stor och erfaren förmånsleverantör som Benify i det här projektet har verkligen varit klockrent. Benify har mycket av den infrastruktur som behövs på plats för att paketera tjänster och lösa betalningsfrågor. Jag har jobbat med de här frågorna i några år och varit projektledare för ett par piloter här i Stockholm. Den här tävlingen har inneburit ett gyllene tillfälle för AFRY att tillsammans med Benify försöka få till en game changer på området.

Hur ser då framtidens resande ut, enligt AFRY:s mobilitetsexpert?
– Om tio till tjugo år kommer vi inte äga våra fordon. Det kommer att vara lika otidsenligt som att äga en CD-skiva. Spotify för transporter är det normala, avslutar Karolina.