Så kan rätt förmåner bidra till en positiv företagskultur

Senast uppdaterad: 2023-12-136 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vad kännetecknar en positiv och stöttande företagskultur, och hur kan personalförmåner användas för att stärka den? I det här inlägget tittar vi också närmare på vikten av psykologisk trygghet, resiliens och att upprätthålla en stark kultur även på distans.

En positiv företagskultur innebär att varje medarbetare känner en samhörighet med organisationen, dess värderingar och mission, liksom till sina kollegor. Hur man egentligen går till väga för att skapa en positiv kultur har diskuterats flitigt under de senaste åren. Men för att lyckas behövs först och främst en grund i form av psykologisk trygghet. Kortfattat kan detta beskrivas som en miljö där medarbetarna känner sig trygga i att kunna vara sig själva, säga sin åsikt och känna att de är värdefulla för organisationen.

När Harvard Business Review undersökte vad som kännetecknar en positiv företagskultur kom man fram till att följande grundläggande faktorer:

  • Att bry sig om och intressera sig för sina kollegor
  • Behandla sina kollegor med respekt, tacksamhet, tillit och integritet
  • Stötta varandra och visa vänlighet och medkänsla
  • Förlåta misstag och undvika skuldbeläggande
  • Inspirera varandra på jobbet
  • Att lyfta fram arbetets meningsfullhet

Här nedanför tittar vi närmare på några av de byggstenar som behövs för att skapa en positiv företagskultur, som alltså behöver vila på en grund av psykologisk trygghet.Företagskultur

Positiva känslor på arbetsplatsen

När medarbetare känner trygghet, en samhörighet med organisationen och sina kollegor, samt att deras arbetsinsats spelar en viktig roll, så ökar också sannolikheten att de upplever positiva känslor. En positiv arbetsplatskultur främjar helt enkelt positiva känslor och välmående hos medarbetarna.

Dr. Barbara L. Fredrickson – författare och forskare inom socialpsykologi, emotionsforskning och positiv psykologi – har identifierat följande känslor som de tio viktigaste positiva känslorna för oss människor: glädje, tacksamhet, frid, intresse, hopp, stolthet, nöje, inspiration, förundran och kärlek.

Förutom att vi helt enkelt mår bra av dem medför positiva känslor goda effekter inom livets olika områden, inklusive nöjdhet och samhörighet på jobbet. Läs gärna mer i vårt tidigare inlägg Engagemang på jobbet: 10 positiva känslor visar vägen.

En positiv företagskultur bidrar också till att utveckla och förbättra människors relationer. Och enligt undersökningar från Gallup är den som har en nära vän på jobbet både mer engagerad och mer produktiv, vilket förstås ger positiva effekter på affärsresultatet.

Aktivt arbete med att upprätthålla kulturen på distans

En artikel publicerad på Digiday tar upp hur ökat distansarbete under pandemin har gjort det svårare för organisationer att sprida och upprätthålla en stark företagskultur bland medarbetarna. Arbetsgivare brottas med utmaningen att dels påminna långvariga medarbetare om vad organisationen faktiskt står för, och dels förankra kulturen på djupet hos nya medarbetare som börjat sin anställning helt på distans.

En av dem som intervjuas i artikeln är Benifys Marketing Manager Ylva Eriksson. Hon lyfter fram vikten av digitala kommunikationskanaler, såsom chattar och pushnotiser, för att kunna nå fram till medarbetarna och upprätthålla företagskulturen på ett effektivt sätt på distans. I samma artikel beskriver Thierry Cheval från L’Oréal hur företaget fått ställa om flera av sina kulturskapande evenemang, däribland en årlig volontärdag, till digitala event.

Som arbetsgivare behöver man alltså hitta sätt att förstärka sina värderingar och upprätthålla sin företagskultur även under distansarbetet. Det är viktigt att skapa tillfällen för medarbetarna att interagera såväl yrkesmässigt som rent socialt. Tips och inspiration för detta finns i inlägget I tider av social distansering behöver vi bli sociala på distans.företagskultur

Resiliens inifrån och ut

En annan viktig byggsten för en positiv företagskultur är resiliens. En positiv företagskultur fungerar som en buffert mot negativa erfarenheter, inklusive stress. På individnivå handlar resiliens om att förmågan att hela tiden ”komma igen”, trots motgångar, stress eller svåra upplevelser. Även för en organisation handlar resiliens om robusthet, motståndskraft och förmågan att anpassa sig och utvecklas i en föränderlig och utmanande omvärld. Till exempel under en pandemi.

För att skapa en resilient arbetsplats behöver organisationer lyckas utveckla en resilient kultur, vilket börjar på individnivå med resilienta medarbetare. Och för att medarbetarna ska kunna vara resilienta behöver de känna att de har arbetsgivarens stöd och kan få tillgång till rätt hjälp vid behov. Så skapas en resilient organisation inifrån och ut.

Rätt personalförmåner

Ett effektivt sätt för organisationer att stötta sina medarbetare är att erbjuda förmåner som stöttar deras hälsa och välmående. Men för att förmånerna ska bidra till en positiv företagskultur behöver de verkligen vara användbara för medarbetarna och anpassade efter deras behov. Läs gärna mer om detta i inlägget Hur väl känner du dina medarbetare?.

Erbjud förmåner som stöttar hela människan – inte bara som yrkesperson – och som bidrar till att göra medarbetarnas vardag lite enklare. Det kan handla om rabatterade matkassar eller RUT-tjänster som städning och barnpassning för en bättre work-life balance, men också om möbler och utrustning för en bättre ergonomi i hemmakontoret.

När det kommer till hälsa är friskvårdsbidrag förstås ett måste, men du kan också ge tillgång till digitala hälsotjänster och online-rådgivning för bättre psykiskt välmående, liksom olika sjukvårdsförmåner, som exempelvis IVF-behandlingar, ögonlaser och överviktsoperationer. Eftersom privatekonomisk trygghet är en förutsättning för en god hälsa är det även viktigt att erbjuda attraktiva och lättillgängliga förmåner inom pension och försäkring.

Förutom att vara anpassade efter medarbetarnas behov bör förmånsutbudet också återspegla själva organisationen och dess värderingar. Om hållbarhet är en viktig fråga internt kan detta till exempel förstärkas genom att medarbetarna får tillgång till ett flexibelt urval av hållbara transportförmåner, såsom kollektivtrafikkort eller cyklar.


Vill du ha mer inspiration om vilka förmåner som efterfrågas av olika grupper på dagens arbetsmarknad? Ladda ner Förmåns- & engagemangsrapporten helt kostnadsfritt via länken nedan!

FÖRMÅNS- & ENGAGEMANGSRAPPORTEN