Engagemang på jobbet: 10 positiva känslor visar vägen

Senast uppdaterad: 2021-01-158 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur kan lärdomar från psykologisk forskning tillämpas i arbetslivet? I det här inlägget avslöjar vi de tio viktigaste positiva känslorna att fokusera på för dig som vill skapa en företagskultur präglad av engagemang, motivation, innovation, tillit och välbefinnande.


Dr. Barbara L. Fredrickson, en ledande amerikansk forskare inom positiv psykologi, har studerat positiva känslors uppkomst och effekter i mer än 20 år. Hon har framför allt fått uppmärksamhet för sin ”broaden and build”-teori om hur positiva känslor kan få oss att bredda vårt perspektiv och bygga mentala resurser. Insikterna har till exempel använts för att förstå beteendeförändringar och hur man kan skapa hälsosamma vanor.

I sin bok ‘Positivity: Top-Notch Research Reveals the 3 to 1 Ratio That Will Change Your Life’ förklarar Fredrickson att vi människor behöver tre positiva känslomässiga upplevelser för varje negativ känslomässig upplevelse för att kunna växa, utvecklas och lyckas i livet.

Förutom att vi helt enkelt mår bra av dem kan positiva känslor enligt Dr. Fredrickson bidra till att öka vår förståelse för andra perspektiv, vår kreativitet, våra mentala resurser och vår motståndskraft mot till exempel stress. Detta leder till positiva effekter inom olika områden i livet, som exempelvis sociala relationer, produktivitet och inte minst nöjdhet och engagemang på jobbet.
engagemang-pa-jobbet

10 positiva känslor för ökat välmående och engagemang

De tio viktigaste positiva känslorna är enligt Dr. Fredrickson: glädje, tacksamhet, frid, intresse, hopp, stolthet, nöje, inspiration, förundran och kärlek. Här nedan kan du läsa om hur dessa positiva känslor kan upplevas i arbetslivet och hur de kan öka medarbetarnas engagemang och välmående på jobbet.

Glädje

Glädje är ofta en tillfällig känsla som följer av en specifik upplevelse, men genom att skapa fler ögonblick av glädje kan man också öka lyckan på längre sikt. Ett sätt att öka glädjen på arbetsplatsen är att ta vara på tillfällen att samla teamet och fira genomsamma framgångar, som att ha uppnått ett visst mål, eller uppmärksamma när någon har gjort ett extra bra jobb. Glädje kan förstås också upplevas genom sociala aktiviteter, som idrottsklubbar eller after works. Det gäller även i tider när vi har fått ställa om och bli sociala på distans.

 

Tacksamhet

Att känna tacksamhet innebär att uppskatta det man har istället för att fokusera på vad man saknar. På arbetsplatsen kan det handla om att tacka en kollega som har hjälpt till att lösa en uppgift, men också om att känna sig tacksam för möjligheten att kunna använda sina färdigheter i det egna arbetet.

 

Frid

Frid är upplevelsen av sinnesro och att känna sig till freds med sin situation. På jobbet kan det dels handla om att behålla lugnet under press, men också om att kunna fokusera och vara helt närvarande i det man gör just nu, utan att distraheras av annat som ligger på att göra-listan. Kanske är detta den viktigaste känslan för engagemang på jobbet, eftersom den är så nära kopplad till att uppleva ett flow.

 

Intresse

I inlägget Kan nyfikenhet göra oss gladare på jobbet? förklarar vi hur nyfikenhet kan hjälpa oss att upptäcka nya färdigheter, idéer och intressen, men också förbättra såväl vår minneskapacitet som samhörigheten med kollegorna. Nyfikenhet på jobbet innebär att känna ett genuint intresse inför en idé, ett koncept eller ett projekt, vilket i sin tur gör oss mer öppna för att skapa eller ta till oss nya strategier och lösningar.

 engagemang-pa-jobbet

Hopp

Hopp är känslan av att saker kommer att ordna sig till det bättre på lång sikt, trots tillfälliga nedgångar eller negativa upplevelser. Det är en optimistisk känsla som är avgörande för att vi ska trivas och må bra på jobbet. Tron på att saker kan förbättras, och att våra åsikter och insatser räknas, är nära sammanlänkat med engagemang. En personalstyrka som känner hoppfullhet är avgörande för att en organisation ska kunna nå framgång.

 

Stolthet

Vi har redan nämnt vikten av att fira framgångar som ett sätt att skapa glädje på jobbet. Detta blir ännu viktigare när målen verkade nästan omöjliga att uppnå och krävde stora ansträngningar. Att uppmärksamma sådana prestationer och milstolpar bidrar till ökad stolthet internt.

Stolthet kan också handla om att lyfta fram verksamhetens övergripande syfte så att medarbetarna känner att deras insatser bidrar till något större, vilket även ökar engagemanget. Organisationer med starka värderingar är särskilt eftertraktade bland de yngsta på arbetsmarknaden. Att tydligt kommunicera syfte och värderingar är därför ett hett tips för arbetsgivare som vill rekrytera talanger ur Generation Z.

 

Nöje

"Ta inte livet för allvarligt. Du kommer i alla fall inte ifrån det levande.” Så lyder ett talesätt som kanske är lite väl drastiskt, men som ändå har en poäng. Även i arbetslivet har vi mycket att vinna på att slappna av och ha roligt ibland. Att få skratta tillsammans med kollegorna gör underverk för både personalhälsan och sammanhållningen – och är dessutom helt gratis. I en kultur där det är okej att bjuda på sig själv och släppa garden vågar medarbetare ställa ”dumma” frågor och göra misstag, vilket ger ett öppnare klimat för innovation och engagemang.

 

Inspiration

Källan kan till exempel vara en insiktsfull föreläsning, ett tankeväckande citat, en upplevelse från kulturens, naturens eller sportens värld: inspiration kan komma till oss när och var som helst. Inspiration uppstår när vi har tagit del av något som väcker vårt intresse eller berör oss på djupet. När vi känner oss inspirerade kan vi få nya innovativa idéer, öka vårt fokus, motiveras till stordåd eller komma in i ett kreativt flow. Inspiration i arbetslivet kan stärka teamkänslan, öka engagemanget och främja nya strategier eller innovationer.

engagemang-pa-jobbet

Förundran

Medan inspiration kan motivera oss till handling kan förundran istället få oss att stanna upp och känna beundran och uppskattning på ett djupare plan. På jobbet kan det handla om att ta ett kliv tillbaka för att få ett större perspektiv och kunna ta in helheten av en imponerande prestation. Förundran kan också leda till inspiration; till exempel när någon imponeras av och vill ta efter en kollegas egenskaper eller kunskaper, och därmed kan pusha sig själv till nya stordåd.

 

Kärlek

Finns det någon starkare positiv känsla än kärlek? Vi förknippar förstås främst kärlek med våra nära privata relationer, men den omtanke, vänskap och respekt som kan uppstå kollegor emellan ska verkligen inte underskattas. För att understryka detta har Benify valt “show love” som ett av tre värdeord. Det är grundbulten i en stark företagskultur. Vi tillbringar trots allt en stor del av våra liv på jobbet och knyter viktiga sociala band där. Mycket tyder också på att medarbetarnas vänskapsband gynnar arbetsgivaren.

Gör en insats för ökat engagemang redan idag

Om du tänker på din egen situation: vilka positiva känslor har du upplevt på jobbet den senaste tiden? Hur har upplevelserna påverkat din känsla av engagemang och välbefinnande? Hur kan du bidra till en mer positiv kultur på din arbetsplats? Den som börjar jobba aktivt med dessa frågor upptäcker snart ringar på vattnet.

Om du vill lära dig mer om engagemang på jobbet får du inte missa dessa tre populära blogginlägg:
Så kan du öka medarbetarnas engagemang med rätt ledarskap
Forskaren förklarar: innovation och medarbetarengagemang går hand i hand
Kan personalförmåner öka medarbetarnas engagemang?


Ladda också gärna ner Förmåns- & engagemangsrapporten: Arbetsgivarens guide till 2020-talets medarbetarupplevelse – en rapport full av intressanta insikter och analyser från en undersökning med 5000 anställda.Employee_Index_ebook-853768-editedFÖRMÅNS- & ENGAGEMANGSRAPPORTEN