Kan nyfikenhet göra oss gladare på jobbet?

Senast uppdaterad: 2023-12-124 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Frågar du ett barn om de tycker om oliver eller brysselkål är chansen stor att de svarar nej. Om nästa fråga är ”Har du smakat på oliver eller brysselkål?” får du antagligen samma svar: nej. Senare i livet kanske barnet lär sig uppskatta båda sakerna.

Barn är i och för sig nyfikna av naturen, men frågan är ändå relevant för de flesta av oss människor: Hur ska vi veta vad vi tycker om och inte, eller vad vi är bra på, om vi inte provar?

Vår nyfikenhet och benägenhet att prova nya saker spelar en viktig roll även i vuxenlivet – inte minst på jobbet.

Vikten av att vara nyfiken

Enligt en artikel som publicerades i brittiska The Guardian finns forskning som visar på ett samband mellan nyfikenhet och lycka.

Tänk dig att du som medarbetare har fått positiv feedback för att din arbetsinsats och dina kunskaper har bidragit till ett lyckat projekt. Sannolikheten att du vill göra samma sak igen är ganska stor, eller hur? Om du istället provar något nytt som leder till negativ respons lär du däremot inte vilja upprepa försöket. Tyvärr kan våra erfarenheter få oss att undvika att testa nya saker, vilket hindrar oss från att upptäcka nya talanger och intressen.

Som artikeln i The Guardian beskriver kan nyfikenhet också ha en positiv inverkan på vårt minne. När vi är nyfikna kan vi ta till oss information utan att behöva fokusera medvetet på det vi lär oss. Med andra ord: vi känner engagemang i arbetet.

Nyfikenhet kan dessutom fördjupa känslan av samhörighet med andra, inklusive våra kollegor. Flera studier har visat att sammanhållning mellan kollegor är en av de viktigaste faktorerna för att göra människor glada på jobbet.

curiosity-happy-workplace

Upptäckter, lärande och innovation

En nyfiken medarbetare är en tillgång för varje arbetsgivare; nyfikenhet är ju en förutsättning för innovation. Nyfikenhet får också medarbetare att upptäcka lösningar på olika problem genom att tänka utanför lådan. Som Walt Disney uttryckte det: “Vi rör oss framåt, öppnar nya dörrar och försöker nya saker för att vi är nyfikna, och nyfikenhet fortsätter att leda in oss på nya vägar.”

Nyfikna medarbetare ser inte sina kunskaper som “färdiga” – de hittar hela tiden nya sätt att utvecklas genom kontinuerligt lärande. Såväl lärande som utveckling är helt otänkbara utan nyfikenhet.

Att prova nya saker

Att vara tillräckligt nyfiken för att prova något nytt kräver ofta att vi kliver utanför vår bekvämlighetszon – vilket känns skrämmande för de flesta. De goda nyheterna är att när vi vågar ta det där klivet, så växer vårt självförtroende. Och inte nog med det: det växande självförtroendet ökar vårt välbefinnande, och när vi känner välbefinnande blir vi – och våra kollegor – glada på jobbet.

I en metastudie genomförd av Personality and Social Psychology Review (PSPR) kunde man konstatera att medarbetare som upplever sammanhållning med sina arbetskamrater, och som känner en samhörighet med sin arbetsgivare, mår bättre och är lyckligare än dem som inte gör det. Vi sluter cirkeln med den enkla sanningen att allt hänger ihop: är man nöjd på jobbet är man nöjd med livet – och vice versa.

Som Dr. Maria Kangas från institutionen för psykologi på Macquarie University i Australien säger i The Guardian: “Vi kan inte förändra våra gener, men vi kan tvinga oss själva att lämna vår bekvämlighetszon genom att ställa oss den enkla frågan: när gjorde jag senast något nytt eller frångick min vanliga rutin?”