Kan personalförmåner öka medarbetarnas engagemang?

Senast uppdaterad: 2022-08-304 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Betydelsen av medarbetarengagemang är uppenbar för varje framgångsrik organisation idag. Engagerade medarbetare är nöjdare, mer produktiva och mer benägna att stanna kvar länge hos sin arbetsgivare och agera positiva ambassadörer för varumärket. Det finns dessutom tydliga samband mellan medarbetarengagemang och lönsamhet. I det här inlägget tittar vi närmare på hur förmåner kan användas som en av flera faktorer för att öka engagemanget på arbetsplatsen.

Att som medarbetare trivas på jobbet, få använda sina styrkor, känna samhörighet med arbetsgivarens värderingar och uppleva att det man gör är viktigt – allt detta bidrar till ökat engagemang och minskad personalomsättning.

En annan viktig faktor är att känna stöd från sin arbetsgivare; inte bara som anställd, utan som människa. Allt fler arbetsgivare inser att personalförmåner är ett effektivt verktyg för detta. Men hur ser sambandet mellan förmåner och engagemang egentligen ut?

Nöjdare med förmånerna = mer engagerad på jobbet

I SHRM:s 2018 Employee Benefits Report uppgav 92% av deltagarna att förmåner påverkar hur nöjda de är med sin anställning överlag. Den stora undersökning som resulterade i Nöjdhetsrapporten 2019 visade också att de som var nöjdast med sitt totala förmånsutbud hade en engagemangsnivå som var 12% högre än genomsnittet, och 25% högre än dem som inte var nöjda med sina förmåner.

Våren 2020 genomförde Benify en ny undersökning bland tusentals anställda i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Även här var engagemanget betydligt högre bland dem som var nöjda med sina personalförmåner. Medarbetarna med högt engagemang (8–10 på en tiogradig skala) kände också en större stolthet över sin arbetsplats, och 75% av dem skulle rekommendera andra att söka sig dit. Bland dem med lägst engagemang (1–3 på en tiogradig skala) skulle däremot knappt var femte rekommendera sin arbetsgivare till andra – en påtaglig riskfaktor för negativa effekter på arbetsgivarvarumärket, med andra ord.

personalformaner-okat-engagemang

Så blir förmånerna ett verktyg för engagemang

Medarbetarengagemang uppstår förstås inte i ett vakuum, och kan inte kopplas bort från den övergripande företagskulturen. Förmånsutbudet bör därför ligga i linje med företagets grundläggande värderingar. Ett väl sammansatt förmånsutbud ser till medarbetarnas välmående som en helhet, utifrån faktorer som till exempel fysisk och psykisk hälsa, ekonomisk trygghet och work life balance.

Med tanke på hur olika behov och önskemål vi människor har är det också viktigt att förmånsutbudet innehåller något för alla medarbetare – oavsett var i livet de befinner sig. Från tjänstebil eller kollektivtrafik till gymkort, massage på jobbet och hemleverans av matvaror: rätt förmåner kan både sätta guldkant på tillvaron och bidra till att vardagen går ihop. Möjlighet till flexibla arbetstider, och att kunna jobba hemifrån vid behov, ses också som viktiga förmåner av dagens anställda.

Den viktiga paketeringen

För att öka engagemanget med hjälp av förmåner räcker det inte med att erbjuda ett brett och attraktivt utbud. Det behöver också paketeras på rätt sätt. I vår senaste undersökning var det tydligt att medarbetare med tillgång till digitala förmånsplattformar hade bättre koll på sina förmåner, var nöjdare med utbudet och hade en positivare bild av sin arbetsgivare. Ju yngre medarbetarna var, desto viktigare var det för dem att plattformen också fanns tillgänglig som app i mobilen.


Vill du få tillgång till de intressantaste insikterna från undersökningen, som till exempel vilka förmåner som är viktigast för olika grupper på dagens arbetsmarknad? Ladda ner Förmåns- & engagemangsrapporten redan idag!

FÖRMÅNS- & ENGAGEMANGSRAPPORTEN