Förmånsbil - Allt du behöver veta om tjänstebilar och personalbilar

Senast uppdaterad: 2023-01-197 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Tjänstebil, förmånsbil eller personalbil?

Kärt barn har många namn. När man pratar om bilar som medarbetare använder privat, men som ägs eller leasas av arbetsgivaren, är det enligt Skatteverket alltid en förmånsbil det handlar om – även om den kallas personalbil, yrkesbil, tjänstebil, hembil eller något annat på just din arbetsplats. Bilen är helt enkelt en förmån som medarbetarna får ta del av, och som de också förmånsbeskattas för.

3 snabba fakta om förmånsbilar

• Vad är definitionen?

Alla bilar som är kopplade till en tjänst, anställningsform eller titel, och som nyttjas privat, är förmånsbilar enligt Skatteverkets definition (även om de ofta kallas något annat på arbetsplatsen).

• Varför är det förmånligt?

Personalbilar är kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Bilarna leasas av arbetsgivaren, medan medarbetaren står för alla kostnader. Det blir billigare för medarbetaren än att leasa en likadan bil privat, eftersom medarbetaren betalar en del kostnader med sin bruttolön. Dessutom har arbetsgivaren ofta rabatter hos bilåterförsäljare.

• Hur fungerar förmånsbeskattningen?

Bilarna leasas av arbetsgivaren och medarbetaren blir endast förmånsbeskattad för bilen. I vissa fall görs fasta brutto- eller nettolöneavdrag på bilen som kompenserar att den nyttjas privat.

Kalkyl för personalbil

Behöver du en enkel kalkyl för att räkna ut vad kostnaden för personalbilen blir för arbetsgivaren och den enskilda medarbetaren? Gå direkt till vår kalkyl för att beräkna detta.

Förmånsbeskattas tjänstebilar?

Det som särskiljer tjänstebilar är att dessa ofta är kopplade till en tjänst, och alltså behövs för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta är till exempel vanligt för säljare. Bilen kan dock vara en förmånsbil även om den är kopplad till en viss tjänst. Förmånsvärdet uppstår när bilen körs privat och i tjänst, och det är detta förmånsvärde som medarbetaren beskattas för.

Får personalbilar köras privat?

En personalbil kan nyttjas precis som en privatägd bil. Hur mycket medarbetaren kör bilen kommer dock att påverka kostnaden för den, eftersom kostnaden bland annat baseras på körsträckan. Förmånsvärdet är dock inte beroende av hur mycket medarbetaren kör privat. För förmånsbilar uppstår alltid ett förmånsvärde, oavsett om bilen är kopplad till en viss tjänst eller behövs i arbetet. Från och med 1 juli 2018 inkluderas även fordonsskatten i beräkningen av nya bilars förmånsvärde. Denna förändring är malus-delen av det så kallade bonus malus-systemet som infördes samma år.

Kostnad för tjänstebil

Vem bekostar personalbilen?

En personalbil bekostas av medarbetaren, som kompenserar arbetsgivaren med sin nettolön (lön efter skatt) till en summa motsvarande förmånsvärdet för bilen varje månad. På så sätt uteblir förmånsvärdet för arbetsgivaren, som därmed inte behöver betala en förhöjd arbetsgivaravgift. Övriga kostnader för bilen – såsom leasingavgift, försäkring och service – betalas av medarbetaren via bruttolöneavdrag (lön före skatt), vilket blir billigare än om medarbetaren skulle betala privat med skattade pengar.

Därför är personalbil en populär jobbförmån

På Benify ser vi ett stort intresse bland arbetsgivare för att erbjuda personalbilar till sina anställda. Personalbilsförmånen är kostnadsneutral för arbetsgivaren, samtidigt som den innebär ett smidigt bilägande för medarbetaren – utan vare sig lån eller kontantinsats. Medarbetaren får möjlighet att köra en helt ny bil till en fast månadskostnad och med minimal ekonomisk risk. Leasing och driftkostnader dras från bruttolönen, medan förmånsvärdet betalas med nettolön, vilket maximerar de positiva skatteeffekterna för medarbetaren.

Tips: Vill du veta mer om vilka förmåner som uppskattas mest av anställda idag? Ladda ner Nöjdhetsrapporten 2019.

Elbil som personalbil – vanligare i framtiden?

Många arbetsgivare har idag tydliga mål för minskade koldioxidutsläpp. Ett steg på vägen kan vara att använda en bilpolicy som styr anställda att välja mindre miljöskadliga bilar. Arbetsgivare med ett uttalat fokus på hållbarhet lär också få lättare att locka till sig yngre generationer medarbetare, som rankar värderingar inom till exempel klimat och jämställdhet högt när de väljer arbetsplats.

Personalbilskalkyl

En vanlig fråga om personalbilsförmåner är vilka egentliga kostnader de innebär, både för den anställda och för arbetsgivaren. Och varför är det så fördelaktigt att leasa en bil genom sin arbetsgivare istället för att köpa en privat?

Egentligen är det väldigt enkelt. Bilen leasas av arbetsgivaren och brukas av medarbetaren, som betalar alla kostnader med ett kombinerat brutto- och nettolöneavdrag. Bilen är kostnadsneutral, vilket innebär att inga kostnader uppstår för arbetsgivaren. Det är ungefär nu som de flesta börjar klia sig i huvudet, så vi går igenom delarna var för sig innan vi tar ett exempel.

Vem ansvarar för vad?

 • Fordonet leasas (hyrs) av arbetsgivaren genom ett leasingbolag
 • Leasingbolaget står för ett garanterat restvärde och i vissa fall även av service/underhåll och däck samt avyttring av bilen
 • Bilen körs av medarbetaren, som står som registrerad förare
 • Kostnaderna för leasing, service och underhåll, försäkring etc. bekostas av medarbetaren genom bruttolöneavdrag
 • Nettolöneavdraget, d.v.s. ett avdrag på medarbetarens lön efter skatt, motsvarar bilens förmånsvärde

Exempel på kalkyl och hur avdragen kan se ut:

  Kostnader Löneavdrag
Bilens kostnad (leasingavgift etc. inklusive ej avdragsgill moms) 8000 kr  
Förmånsvärde 3200 kr 0 kr
Nettolöneavdrag   3200 kr
Bruttolöneavdrag   3652 kr
(Sänkning av arbetsgivaravgifter som tillfaller medarbetaren)   (1148 kr*)

 

*Sänkningen av arbetsgivaravgifter är inte ett löneavdrag, utan en kostnadssänkning för medarbetaren. Vid bruttolönesänkning sparar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter. För att personalbilsförmånen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren, alltså att de varken tjänar eller förlorar pengar på att medarbetare har en personalbil, så tillfaller dessa pengar medarbetaren genom ett sänkt bruttolöneavdrag.

Total nettokostnad för medarbetaren: 5 720 kr
(räknat på en marginalskatt om 31 %)

Total kostnad för arbetsgivaren: 0 kr

Beräkningen i exemplet är gjord på en Volvo V60 D5 Twin Engine (2018). Beräkningen utgår från en leasingperiod på 36 månader, en körsträcka på 20 000km/år, samt att bilen körs minst 100 mil i tjänst. Notera att den är baserad på schabloner och att kostnaderna kan avvika avsevärt från kalkylen beroende på bland annat utrustning och körsträcka.

Varför är personalbilen fördelaktig för medarbetaren?

 • Ett enkelt sätt att äga en ny bil
 • Ingen kontantinsats behövs
 • Fast kostnad genom löptiden
 • Kostnadsfördelar vid bruttolöneväxling (de flesta kostnader kan betalas med oskattade pengar)
 • Momsfördel om man kör minst 100 mil i tjänst per år
 • Tillgång till företagsrabatter
  Varför erbjuder arbetsgivare personalbil via Benify?
 • De blir attraktivare som arbetsgivare
 • Kostnadsneutral lösning för arbetsgivaren
 • Benify ger råd och stöd för att ta fram den bästa personalbilslösningen
 • Benify bistår med en samlad lönefil med alla löneavdrag

Kort sagt: Det finns mycket att hålla reda på när det gäller personalbilar och andra förmåner, men vi på Benify hjälper gärna till att reda ut begreppen. Läs gärna mer om olika förmåner här på bloggen, som till exempel detta inlägg om friskvårdsbidrag, detta om sjukvårdsförmåner eller vårt populära inlägg om vilka skattefria förmåner du kan erbjuda dina anställda.