Skattefria förmåner till dina anställda - 8 tips

Senast uppdaterad: 2022-08-305 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Att friskvårdsbidraget är en skattefri förmån har de flesta koll på. Men visste du att det finns sju andra personalförmåner som också kan erbjudas skattefritt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda? Dessutom har Skatteverket infört vissa undantag som en följd av coronapandemin. I det här inlägget får du som arbetsgivare koll på vad som gäller.

Att erbjuda förmåner till sina anställda är en självklar del av att vara en attraktiv arbetsgivare idag. Grundregeln är att förmåner som en arbetsgivare bekostar, och som medarbetarna kan använda privat, ska ses som en typ av inkomst som minskar medarbetarnas levnadskostnader och därmed förmånsbeskattas. Ett vanligt exempel på detta är förmånsbil eller tjänstebil som medarbetaren också kan köra privat. Men det finns alltså även förmåner som medarbetarna inte förmånsbeskattas för.

Vad krävs för att en förmån ska vara skattefri? 

Här är tre tumregler att tänka på:

  • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.

  • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.

  • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

skattefria-förmåner

8 vanliga personalförmåner som du kan erbjuda dina anställda skattefritt:

Bildskärmsglasögon

Medarbetare som arbetar vid bildskärm sammanlagt minst en timme om dagen har rätt till synundersökning, och vid behov även bildskärmsglasögon, som bekostas av arbetsgivaren utan att medarbetaren förmånsbeskattas.

Personalfest

Personalfester med mat och dryck räknas som intern representation och kan erbjudas skattefritt två gånger per år.

Tidningar och tidskrifter

...som skickas hem till medarbetarens bostad är en skattefri förmån om de behövs i arbetet (till exempel för journalister). Tidningar som skickas till arbetsplatsen, och som många anställda kan läsa, är alltid skattefria för medarbetarna.

Lättare förtäring

...ses som en skattefri personalvårdsförmån, förutsatt att det inte handlar om att ersätta en hel måltid, utan om exempelvis kaffe, te, fika, frukt eller en enklare smörgås. Luncher ska förmånsbeskattas i de flesta fall, men det finns undantag, som till exempel pedagogiska måltider för lärare, eller lunch i samband med representation.

Gåvor till medarbetarna

...är skattefria i vissa fall. Exempel på skattefria gåvor är julklapp (värde upp till 450 kr), gåva i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum (värde upp till 1 350 kr) eller en minnesgåva till anställda som fyller 50 eller går i pension (värde upp till 15 000 kr). Under 2020 infördes dessutom en tillfällig skattefri gåva (värd upp till 1000 kr) som fick smeknamnet ”coronagåva”.

Personalrabatt

...på varor eller tjänster som företaget säljer kan vara en skattefri förmån, inom vissa gränser. Rabatten får till exempel inte vara större än den största rabatt som en utomstående konsument skulle kunna få, och antalet köp per medarbetare får inte vara högre än vid normal konsumtion.

Mobiltelefon

...från arbetsgivaren är förstås i första hand ett arbetsredskap. Medarbetare förmånsbeskattas dock inte för förmånen att även kunna använda sin tjänstemobil för att ringa privata samtal, förutsatt att det finns ett fast abonnemang.

Friskvårdsbidrag

...tillhör de vanligaste och mest uppskattade förmånerna på svenska arbetsplatser. För att friskvårdsbidraget ska vara en skattefri personalvårdsförmån får beloppet vara högst 5000 kr per år. Bidraget kan användas till mycket mer än du kanske tror. Läs gärna mer i vårt populära blogginlägg Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag.

skattefria-förmånerTillfälligt ändrade skatteregler för förmåner under coronapandemin

Utöver den ”coronagåva” som nämns i listan ovan infördes under 2020 en tillfällig möjlighet för arbetsgivare att erbjuda sina anställda gratis personalparkering som skattefri förmån; detta för att bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken. I vanliga fall är alltså parkeringsplats en skattepliktig förmån. Av samma skäl ändrades förmånsvärdet för taxiresor till samma nivå som normalt gäller för kollektivtrafikresor, så att fler anställda skulle kunna åka taxi till jobbet istället för exempelvis buss.


Under coronapandemin 2020 har många företag och privatpersoner velat visa sin uppskattning för hårt kämpande vårdpersonal genom att bjuda på mat och godsaker. Gratis luncher och middagar är i vanliga fall skattepliktiga, men för att undvika en skattesmäll för vårdens anställda föreslår regeringen en lagändring som förväntas träda i kraft från 1 januari 2021 och gälla retroaktivt från 29 februari 2020. Ändringen innebär att bjudmåltiderna inte förmånsbeskattas om de bekostas av någon som inte har någon koppling till arbetsgivaren, och där givaren inte heller förväntar sig någon motprestation.


Vill du veta mer om vilka förmåner som efterfrågas av medarbetare på dagens arbetsmarknad? Missa inte Förmåns- & engagemangsrapporten, baserad på en undersökning med 5000 anställda.FÖRMÅNS- & ENGAGEMANGSRAPPORTEN