4 skäl att se över era personalförmåner i osäkra tider

Senast uppdaterad: 2023-01-116 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ingen organisation förblir opåverkad av den pandemi som drabbat världen 2020. Flera branscher ser stora nedgångar och tvingas säga upp personal, medan andra istället upplever en ökad efterfrågan med högre arbetsbelastning som följd. Oavsett vilken bransch just du är verksam inom – och vilka utmaningar dina medarbetare står inför både yrkesmässigt som privat – är det hög tid att se över ditt förmånsutbud för att säkerställa att det är relevant och uppdaterat för den rådande situationen.

Anställda inom rese-, hotell- och restaurangnäringarna hör till dem som drabbats hårdast av krisen, medan exempelvis datorspel, apotek och hemleverans av mat upplever en ökad efterfrågan under pandemin. Andra branscher som rekryterar mitt i krisen är livsmedelshandeln, byggsektorn och viss tillverkningsindustri, liksom utbildning, vård och omsorg. Samtidigt är efterfrågan på utvecklare, programmerare och annan IT-kompetens fortsatt hög, precis som innan covid-19 slog till.

Oavsett bransch har krisen visat vikten av samarbete och att ta hand om varandra. Vem hade till exempel kunnat förutspå att SAS-anställda skulle snabbutbildas för att stötta vården? Eller att hotellpersonal skulle lånas ut till livsmedelsbutiker?

De organisationer som lyckas bäst med att stötta sina medarbetares hälsa och välmående, och upprätthålla deras engagemang och motivation, kommer också att gå starkare igenom krisen.

Ett smart sätt att stötta medarbetarnas välmående är med hjälp av personalförmåner. Men som Benifys kommande förmåns- & engagemangsrapport visar – baserat på en undersökning med ca 5000 deltagare i Storbritannien, Tyskland och Sverige – duger det inte med vilka förmåner som helst: utbudet behöver vara relevant, individanpassat och digitalt lättillgängligt för att ge önskad effekt.

Här nedan listar vi fyra anledningar för arbetsgivare att se över sitt förmånsutbud just nu:

1. För att medarbetarna behöver stöd

En McKinsey-rapport från april 2020 visar att den genomsnittliga livstillfredsställelsen i Europa har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1980 till följd av coronakrisen. I rapporten undersöks faktorer som anställningstrygghet och förlorade inkomster, men också hur människor skattar sin hälsa och sina relationer. Depressioner och upplevd ensamhet ser ut att öka i en oroväckande takt.

De flesta av oss har upplevt förändringar i hur vi jobbar under 2020. Vad som däremot inte har förändrats är vikten av personalhälsa. För arbetsgivare innebär detta att erbjuda medarbetarna rätt stöd och verktyg för att kunna upprätthålla en god hälsa – och en hög produktivitet – även i en ny och utmanande tid.

Utvärdera ert befintliga förmånsutbud för att säkerställa att det innehåller relevanta förmåner som stöttar medarbetarnas välmående, både fysiskt och mentalt. Behöver utbudet kompletteras med nya tjänster inom exempelvis friskvård, work-life balance eller mentalt välmående? Glöm heller inte bort utbudet inom försäkringar och pension för en ökad ekonomisk trygghet.

I tider när många jobbar hemifrån, och vi uppmanas till social distansering, är det förstås extra viktigt att erbjuda förmåner som kan beställas och nyttjas digitalt. Möjligheterna till detta är större än någonsin, med till exempel en rad nya digitala hälsotjänster som kan användas på distans.

digitala-personalformaner

2. För att upprätthålla ett starkt varumärke

Hur företag agerar under coronakrisen påverkar deras arbetsgivarvarumärke, på gott och ont. Fina värderingar är ju inte mycket värda om de inte följs även i tuffa tider. Det går heller inte att separera ett employer brand från hur varumärket upplevs av företagets konsumenter. I en amerikansk undersökning uppgav 84% att deras köpbeteende påverkas av hur företag behandlar sina anställda under pandemin.

Medan vissa företag kritiseras för att inte följa rekommendationer om social distansering, eller till och med kräver att medarbetare kommer till jobbet trots avrådan från myndigheter, finns det andra som istället uppmärksammas för att ha satt medarbetarnas hälsa i första rummet. I båda fallen påverkas såväl arbetsgivarvarumärke som konsumentvarumärke.

3. För att tackla “survivor syndrome”

Många företag har tvingats varsla personal till följd av coronakrisen. Att bli uppsagd är förstås främst en tuff upplevelse för den enskilda medarbetaren. Men enligt forskaren Wiley Wakeman vid Handelshögskolan i Stockholm riskerar också de som blir kvar att påverkas negativt av ”survivor syndrome”, och tappa i motivation:

”Många blir dels stressade för att själva bli uppsagda, men har också skuldkänslor över att just de fick vara kvar när andra fick lämna. Det leder till att arbetsglädjen minskar och kan också få följden att flera slutar på grund av det.”

För att motverka den här typen av effekter, och hålla engagemanget och motivationen uppe hos den kvarvarande personalstyrkan, behöver arbetsgivare erbjuda olika typer av stöd – inklusive rätt förmåner.

personalformaner-som-stod

4. För att visa uppskattning trots begränsade möjligheter till löneökningar

Prognosen för stora löneökningar och bonusar ser mörk ut i sviterna av pandemin. Samtidigt vill arbetsgivare visa uppskattning för medarbetarnas insatser under en tuff tid – och fortsätta kunna locka till sig de nya talanger som kan behövas. Under dessa förutsättningar kan ett relevant och attraktivt förmånsutbud få en avgörande betydelse. Ett sätt att öka värdet av utbudet för medarbetarna är att erbjuda individanpassade och flexibla förmåner. Man ska heller inte underskatta betydelsen av de små gesterna, som till exempel en extra gåva från arbetsgivaren, där varje medarbetare kan välja något de själva vill ha.


Vill du veta vilka förmåner som är viktigast för dagens medarbetare? Förbeställ Förmåns- & engagemangsrapporten redan idag!

FÖRMÅNS- & ENGAGEMANGSRAPPORTEN