HR Tech: arbetsgivarnas bästa verktyg för dagens utmaningar

Senast uppdaterad: 2022-05-114 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Företag världen över låter sina anställda jobba hemifrån för att minska spridningen av covid-19. Detta ställer HR-teamen inför en rad utmaningar med att anpassa sig efter en ny situation, hantera sin personalstyrka på distans och helt enkelt försöka upprätthålla verksamheten som vanligt så långt det går. För bara några år sedan skulle dessa utmaningar ha varit ännu större än idag. I det här inlägget tittar vi närmare på hur nya digitala verktyg gör en annorlunda vardag lite lättare för dagens arbetsgivare.

Pandemin har inneburit omställningar för alla: i stort och smått, som privatpersoner och i arbetslivet. Spontana AW:s har ersatts av online-quizz med Kahoot. Människor som inte ens hade hört talas om Zoom innan har plötsligt blivit proffs på digitala möten (även med hemmavarande barn stökandes i bakgrunden). En sak är dock säker: arbetsplatser som redan hade digitala verktyg och HR-techlösningar på plats har kunnat jobba mer agilt med HR-frågor, och därmed haft ett rejält försprång i den nya situationen.

Digital onboarding

Trots oro i många branscher: rekrytering pågår fortfarande. Att anställa och introducera nya medarbetare när hela organisationen jobbar hemifrån må kännas ovant, men är långt ifrån omöjligt. Med rätt digitala verktyg för preboarding och onboarding – såsom till exempel e-learnings och online-möten – kan HR ge nyanställda en bra start även på distans.

digital-onboarding

Effektiv kommunikation

Lösningar inom HR-tech har också bidragit till en effektivare internkommunikation. Hur kan man som arbetsgivare nå fram genom dagens ständiga informationsbrus med viktiga uppdateringar till personalen? Relevans och individanpassning är viktiga nyckelord för att lyckas, liksom att göra informationen lättillgänglig – även bortom kontoret. Det gäller att välja rätt kommunikationsverktyg för att HR och chefer ska kunna skicka rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal.

Kontakten med kollegorna

Det är inte bara kommunikationen från arbetsgivare till medarbetare som är extra viktig i dessa tider, utan också kommunikationen kollegor emellan. När de spontana mötena vid kaffemaskinen försvinner, hur håller man igång teamkänslan och samhörigheten i sina team? Den tyska cykeltillverkaren Derby Cycle föregår med gott exempel genom att öppna nya möjligheter för sina medarbetare att socialisera på distans. Med hjälp av Benifys plattform och app kan Derby Cycle också hålla medarbetarna uppdaterade via email, portalmeddelanden och pushnotiser i mobilen.

Lättillgängliga personalförmåner

I tider av osäkerhet behöver medarbetarna känna att de har sin arbetsgivares stöd. Ett sätt för arbetsgivarna att visa detta stöd är att erbjuda ett attraktivt förmånsutbud som svarar mot medarbetarnas olika behov. Det kan handla om förmåner inom friskvård, sjukvård och work-life balance, men även om pensionsrådgivning och försäkringsförmåner för en ökad ekonomisk trygghet. Många arbetsgivare upplever dock att medarbetarna inte nyttjar sina förmåner fullt ut. Problemet är oftast inte själva förmånerna, utan snarare hur de paketeras och kommuniceras. Medarbetarna vet alltså inte till vad de har tillgång till. Det här visar återigen vikten av effektiv kommunikation.

Ett annat vanligt hinder är att förmånerna är krångliga att hitta eller beställa. För inte så länge sedan behövde medarbetaren först leta på intranätet eller i personalhandboken efter vilka förmåner som fanns och vilka kriterier som skulle uppfyllas för att få ta del av dem. Sedan krävdes blanketter från HR och underskrifter från chefen, och där någonstans tyckte nog en och annan att det helt enkelt inte var värt besväret. En bra tumregel för att få upp nyttjandet är: ju mer self-service, desto bättre. Detta gäller förstås i ännu högre grad när anställda jobbar hemifrån, eller inom yrken där de inte har tillgång till jobbdator i sitt dagliga arbete.

personalised-employee-experience

Det är alltså inte så konstigt att allt fler arbetsgivare väljer att investera i förmånsportaler, medarbetarappar och andra digitala verktyg som synliggör den totala kompensationen (total rewards), underlättar förmånsbeställningar, effektiviserar kommunikationen och ger bättre medarbetarupplevelser. De HR-team som hade dessa lösningar på plats innan coronaviruset började spridas var definitivt bättre rustade för att möta några av de utmaningar som följde i pandemins spår.


Är du nyfiken på hur arbetsgivare som IFS, AstraZeneca, Arbetsförmedlingen och många fler använder Benifys plattform för att möta olika utmaningar? Läs våra kundberättelser här.