Internkommunikation: öka engagemanget med rätt feedback

Senast uppdaterad: 2022-08-303 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ju mer effektivt du kommunicerar med din personalstyrka, desto mer engagerade känner sig dina medarbetare. Effektiv kommunikation har också visat sig leda till färre konflikter och missförstånd. Detta kan låta självklart för många, men faktum är att det fortfarande finns många arbetsplatser där man inte fullt ut har insett vikten av att kommunicera på rätt sätt.

Flera studier visar på ett starkt samband mellan internkommunikation och engagerade medarbetare. En organisation där man är duktig på kommunikation och förändringsarbete är dessutom 3,5 gånger mer sannolik att slå sina konkurrenter än en som inte tar internkommunikation på allvar. I en undersökning från An Ark Group uppgav 95% av de tillfrågade VD:arna att effektiv medarbetarkommunikation är avgörande för deras företags chanser till framgång. Men endast 22% sa sig vara duktiga på att leverera bra kommunikation.

En strategi för feedback

Första steget mot att förbättra din kommunikation, och även relationen till dina medarbetare, är att fundera över hur ofta du avsätter tid för feedback. Har du en strategi eller en plan? Erbjuder du one-to-one-meetings varje månad? Eller är feedback och återkoppling något som bara sker vid ett utvecklingssamtal en gång om året?

Alla medarbetare vill känna sig sedda och hörda av sin arbetsgivare. Se därför till att skapa en strategi för hur ofta du ger feedback. Dina medarbetares individuella mål är något som bör ses över ofta. Försök att vara så konkret som möjligt.sa-forbattrar-du-den-interna-kommunikationen

Den viktiga återkopplingen

När du ger dina medarbetare återkoppling på deras arbete, var noggrann med att fokusera mer på styrkor än svagheter. Berätta vad som fungerar bra, eftersom det motiverar och stärker medarbetaren. När du pratar om svagheter, försök att uttrycka det som områden där utveckling kan ske, så att det hela känns positivt och stärkande. Återkopplande samtal ska ses som en del i medarbetarens utveckling.

Glöm inte att kommunikation bör vara en dialog, snarare än en monolog. Låt dina medarbetare prata. Att skicka ut anonyma enkäter är också ett sätt att få reda på vad medarbetarna verkligen tycker. Det är också viktigt att ha en plan för vad du ska göra med all feedback – något många missar. Följ upp och utvärdera förbättringsåtgärder.

Vill du lära dig mer om vikten av riktad och individanpassad kommunikation i arbetslivet? Ladda ner vårt white paper Vad varje arbetsgivare bör veta om effektiv kommunikation redan idag.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION WHITEPAPER