Därför pratar alla om agil HR

Senast uppdaterad: 2022-07-225 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Agil HR, med ledord som transparens, flexibilitet och självledarskap, har blivit ett allt vanligare begrepp på senare tid. I det här inlägget berättar Li Lindh, HR business partner på Benify, hur du kan jobba mer agilt med HR i din organisation – och varför det är avgörande för att kunna attrahera och behålla framtidens arbetskraft.

Varför pratar alla om agil HR?

li-lindh-benify– Att agil HR är ett så hett ämne just nu hänger ihop med ett ökat fokus på tech i samhället i stort. Tekniken utvecklas snabbt, och våra processer inom HR måste utvecklas i samma takt. Som privatpersoner har vi helt andra förväntningar på digitala lösningar idag jämfört med för bara några år sedan. HR och arbetsplatser överlag har halkat efter utvecklingen och behöver komma ikapp. För HR:s del handlar det framför allt om att förenkla processer och förtydliga vad som förväntas av medarbetare och chefer. Mer transparens och mindre fyrkantighet, helt enkelt.

 

Vill du engagera nyanställda innan deras första dag? Missa inte det här inspelade webbinariet om preboarding.

Till webbinarium

Varför är det viktigt att jobba agilt med HR-frågor?

– Vi är i ett skifte där arbetsgivarna behöver lyssna på och anpassa sig mer efter medarbetarna, istället för tvärtom. Det har dels att göra med kompetensbristen som gör att det är arbetstagarnas marknad i flera branscher idag, men också med de nya generationerna som kommer in på arbetsmarknaden. De yngre har helt andra förväntningar på transparens och enkelhet jämfört med tidigare generationer. Arbetskraften blir allt mer förändringsbenägen och lättrörlig, och arbetsgivarna måste hänga med för att behålla sin konkurrenskraft. Det här påverkar också ledarskapet. Ledning och chefer behöver våga lämna över mer ansvar och mandat till sina anställda.

Fem tips för att komma igång med agil HR:

  1. Gör målsättningar och resultat transparenta för hela organisationen
  2. Våga lämna över ansvar och mandat till medarbetarna
  3. Förändra inte allt på en gång, utan justera och förbättra processer lite hela tiden
  4. Skapa förutsättningar för kontinuerlig feedback istället för årliga medarbetarsamtal
  5. Kalla samman tvärfunktionella team på kort varsel vid behov

Hur jobbar du och ditt team själva med agil HR internt på Benify?

– Det tydligaste exemplet är våra processer för prestation och målstyrning, eller performance development process. Från att tidigare ha haft årliga utvecklingssamtal har vi nu stående samtal mellan chef och medarbetare kvartalsvis, med mer informella avstämningar löpande däremellan i form av 1:1-samtal eller check-ins. Det främsta skälet till omställningen var att kunna jobba mer agilt med våra mål, både för verksamheten som helhet och för den individuella medarbetaren. Målen behöver vara uppdaterade och kopplade till aktuella situationer. Om man sätter målen för hela året i januari är de kanske inte längre aktuella efter några månader, eller ens veckor. Det behöver vara enkelt att uppdatera, pausa, ta bort och lägga till mål kontinuerligt. Detsamma gäller feedback, där vi eftersträvar en kultur där feedback ingår som en naturlig del av arbetsvardagen, både mellan medarbetare och chef och från kollega till kollega. Det ska inte vara något man sparar på hög till ett fåtal uppstyrda tillfällen, och det ska heller inte vara enbart ledningens ansvar. Både chefer och medarbetarna äger frågan.

Hur hjälper Benify andra arbetsgivare att bli bättre på agil HR?

– Benifys medarbetarportal är i sig ett bra verktyg för agil HR, i och med att den ökar tillgängligheten, transparensen och flexibiliteten i hur arbetsgivare erbjuder och kommunicerar personalförmåner till sina anställda. Förmånsutbudet kan anpassas utifrån medarbetarnas skiftande förutsättningar och drivkrafter, istället för att man fastnar i vad som har funkat förut. I portalen finns också onboarding-verktyg som gör att de ömsesidiga förväntningarna blir tydliga redan innan en anställd börjar hos en ny arbetsgivare.

bli-battre-pa-agil-hr-med-benify-som-strategisk-partner

– Sedan erbjuder ju Benify inte bara en teknisk lösning till arbetsgivare, utan är även en strategisk och rådgivande partner i allt som rör förmåner, kommunikation och engagemang. Det agila här ligger främst i hur Benify jobbar med dedikerade kontaktpersoner som för en kontinuerlig dialog med varje kund, och kan kalla in interna experter inom olika områden, allt eftersom behov uppstår.

Hur hänger agil HR ihop med hur Benify jobbar som företag?

– Benify arbetar agilt även på organisationsnivå. Alla anställda tillhör ett team och har en chef att rapportera till, men kan vid behov också gå in i tillfälliga tvärfunktionella team för att till exempel säkra en leverans eller lösa en utmaning hos någon av våra kunder. Att snabbt kunna kalla ihop sådana ’SWAT-teams’ är ett effektivt sätt att ta vara på interna resurser och expertkunskaper. Transparensen är också viktig på Benify. På regelbundna all staff-möten får alla medarbetare uppdateringar om hur det går för företaget, och har också möjligheter att ställa frågor och komma med input. Alla kan också se vilka mål olika team och individer har satt, vilket ökar förståelsen för hur projekt och uppgifter prioriteras intern.

Vill du få mer kunskap om hur du blir attraktivare som arbetsgivare? Ladda ner våra fem tips för en smartare förmånsstrategi!

Ladda ner tips

formanspyramiden-benify