Mannen som vill ge fler en bättre pension

Senast uppdaterad: 2022-08-307 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Kalle Erlandzon är något så ovanligt som doktor i långsiktigt sparande. Med den digitala rådgivningstjänsten Lifeplan använder han vetenskapliga rön för att utmana pensionsbranschen och ge fler anställda i Sverige tillgång till verkligt oberoende råd för sin pension. I det här inlägget förklarar han vad som skiljer Lifeplan från andra aktörer i branschen. Svaren är måsteläsning för arbetsgivare som vill att deras pensionsinbetalningar ska gå till medarbetarna – inte till fondförmedlarna.

Varför ska man som arbetsgivare erbjuda sina anställda pensionsrådgivning?Lifeplan-KalleErlandzon

Pensionen är den i särklass största förmånen som en medarbetare får från sin arbetsgivare och en stor kostnad för arbetsgivaren. Trots det så är oron bland medarbetare över den framtida pensionen stor. Många uttrycker att de har pensionsångest. Anledningen är att man som medarbetare inte har tid eller kunskap att ta välinformerade beslut om hur pensionen ska placeras, trots att man förstår att investeringsvalen har stor betydelse för framtiden. Genom att erbjuda oberoende pensionsrådgivning får man tryggare medarbetare som dessutom uppskattar värdet av pensionen. Du blir helt enkelt en mer attraktiv arbetsgivare.

Vilka är de vanligaste misstagen arbetsgivare gör när de väljer leverantör för pensionsrådgivning?

Ett vanligt misstag är att man som arbetsgivare bara tänker på de högavlönade så kallade tiotaggarna när man ska erbjuda rådgivning. Idag har alla medarbetare lika stort behov av rådgivning – oavsett ålder, lön eller om man är tjänsteman eller arbetare. Därför bör du som arbetsgivare erbjuda likvärdig hjälp till alla.

Ett annat vanligt misstag är att man väljer en rådgivare som har en dold agenda att sälja dyra lösningar till medarbetarna. Det är därför viktigt att man säkerställer att rådgivaren endast har medarbetarnas bästa i åtanke när de ger råd.

Pensionsbranschen har länge dominerats av rådgivare från förmedlare eller banker som har en tydlig agenda att sälja fonder som är särskilt framtagna för att vara bra för rådgivaren, men desto sämre för medarbetaren. Fonderna har ofta en komplicerad avgiftsstruktur med avgifter i flera led. Totalt kostar de typiskt över 2% per år i överavgifter. Om man undviker dessa extra avgifter, och därmed sänker den årliga avgiften med 2 procentenheter per år, så ger det garanterat smått otroliga 82% mer i pensionskapital efter 30 år.

Hur kan man säkerställa att råden man får är oberoende?

Finansinspektionen har länge kritiserat branschen för rådgivning som fokuserar på att sälja dåliga och extremt dyra produkter, och ville därför förbjuda detta helt. När nya regler infördes under 2018 blev lagstiftningen dock svagare än vad Finansinspektionen hade hoppats på. Det är än så länge inte olagligt att som rådgivare sälja egna dyra fond-i-fonder, vilket till exempel Max Matthiessen och Söderberg & Partners gör.

Andra rådgivare har särskilda relationer med vissa försäkringsbolag där de får extra bra betalt. Ett exempel är nystartade Advinans, som har ett specialavtal med ett enskilt försäkringsbolag – Danica. Avtalet gör att Advinans får betalt av Danica genom en årlig procentuell avgift på spararnas kapital. Det ligger därmed i Advinans intresse att lägga planer avseende tjänstepension hos Danica, samt att flytta kundernas uppsamlade kapital till just Danica. Pensiono är ett annat exempel på en förmedlare som har speciella relationer till enskilda försäkringsbolag. Pensiono har tillsammans med ett antal fondbolag startat ett eget försäkringsbolag. Syftet är att flytta kundernas kapital till det egna försäkringsbolaget, och där få ersättning från fonderna som kundernas kapital investeras i.

De nya reglerna från 2018 innebär att alla dessa rådgivare måste förklara för kunden att de inte är oberoende. Vad detta egentligen betyder är dock svårt för gemene man att förstå. Därför bör man som arbetsgivare ta sitt ansvar och helt enkelt ställa krav på att rådgivaren bedriver oberoende rådgivning. Det enklaste sättet är att skriftligen ställa frågan om ”rådgivningsbolaget står under Finansinspektionens tillsyn och i alla sammanhang bedriver oberoende rådgivning eller rådgivning baserad på opartisk analys”. Om svaret är något annat än ett enkelt ”ja”, så är rådgivaren inte oberoende.

Hur-kan-man-sakerstalla-att raden-man-far-aroberoende

Hur skiljer sig Lifeplans rådgivning från andra alternativ på marknaden?

För det första är vi helt oberoende och har därför endast kundernas bästa i åtanke när vi tar fram våra råd. Vi får ingen provision eller andra ersättningar från fond- eller försäkringsbolag. Därför kan vi fokusera på att rekommendera de placeringar som är bäst och mest kostnadseffektiva för kunden. Det blir tydligt när man jämför de totala avgifterna för de fonder som vi rekommenderat med motsvarande kostnader för de icke oberoende rådgivarnas fonder. De fonder som vi rekommenderar har en genomsnittlig årlig avgift på 0,27%, medan fond-i-fonder från de traditionella förmedlarna har avgifter på över 2%. Kom ihåg att 2 procentenheter lägre avgift garanterat ger 82% mer i pensionskapital efter 30 år. Lifeplan har i över tio år hjälpt hundratusentals medarbetare att placera närmare 100 miljarder kronor, och därmed besparat våra användare miljarder i avgifter.

För det andra så hjälper vi medarbetarna med hela pensionssparandet – inte bara premiepensionen och tjänstepensionen från den nuvarande anställningen. Andra pensioner, såsom tidigare tjänstepensioner och privata pensioner, är ofta en del av ekvationen. Den individanpassade rådgivningen innebär att var och en får ett skräddarsytt sparande utifrån helhetsbilden. Lifeplan grundades av forskare som hade detta som sitt forskningsområde. Ingen annan automatiserad rådgivare i Sverige anpassar risknivån individuellt efter kundens unika situation, där flera andra faktorer än de klassiska såsom ålder tas med i optimeringen. Genom att vi gör det över hela livet kan vi öka pensionen utan att ta mer risk i sparandet, något som även andra forskare som studerat den svenska marknaden har visat. Vi ser till helheten, helt enkelt.

Hur bekostas Lifeplans rådgivning?

Istället för att tjäna pengar på avgifter som dras från användarnas sparkapital har Lifeplan en transparent prismodell som går ut på att arbetsgivaren betalar en fast avgift per medarbetare. Tjänsten är alltså helt kostnadsfri för medarbetaren. Den ingår som en del av den totala kompensationen, tillsammans med lön och andra förmåner, som medarbetaren får via sin anställning.


Allt fler efterfrågar oberoende pensionsrådgivning idag. Under 2019 anslöt sig fem nya arbetsgivare per vecka till Lifeplan. En av alla som har upptäckt fördelarna är Antura. Läs intervjun med Anturas CFO om hur Lifeplan har gett mjukvaruföretagets medarbetare nyttiga aha-upplevelser om pension.

Vill du också ge dina anställda tillgång till oberoende pensionsrådgivning? Boka en personlig genomgång av Lifeplan redan idag.

Kontakta mig