Förmåner mot nettolöneavdrag: hur funkar det och vilka är fördelarna?

Senast uppdaterad: 2022-08-317 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Att kunna erbjuda ett mervärde till sina medarbetare i form av ett brett utbud av lättillgängliga förmåner blir allt viktigare för att vara attraktiv som arbetsgivare idag. Många arbetsgivare ger sina anställda möjlighet att bekosta rabatterade förmånserbjudanden med ett avdrag på nettolönen. Men vad innebär egentligen ett nettolöneavdrag? Och vilka fördelar finns med att erbjuda förmåner på detta sätt?


I Förmåns- & engagemangsrapporten, baserad på en undersökning med ca 5000 deltagare, framgår att mer än 60% av de anställda i Sverige tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare erbjuder flexibla förmåner. De senaste årens digitala utveckling har gjort det enklare för arbetsgivare att skapa individanpassade erbjudanden gentemot sina anställda, liksom breda förmånsutbud där var och en kan välja det som passar dem bäst.

En process som har underlättats av digitaliseringen är löneväxling. En löneväxling innebär att en medarbetare byter en del av sin lön mot en valfri förmån som erbjuds av arbetsgivaren, vilket i sin tur kan ske genom ett nettolöneavdrag.

Vad är nettolöneavdrag?

Till en början kan det vara bra att reda ut vad en nettolön faktiskt är för något. En nettolön är det belopp som är kvar av medarbetarens lön efter att skatter, sociala avgifter och övriga löneavgifter dragits av. Motsatsen till detta är bruttolönen, som är den totala lönen inklusive dessa.

När vi nu talar om nettolöneavdrag är det ett betalsätt som medarbetaren kan välja att använda vid köp av förmåner som erbjuds av arbetsgivaren. Till skillnad från när förmåner erbjuds mot bruttolöneavdrag innebär nettolöneavdrag ingen påverkan på medarbetarens bruttolön, som exempelvis styr sjuklön och pension. Istället betalar medarbetaren med sina skattade pengar via en reducering direkt på nettolönen.nettolöneavdrag

Vilka förmåner kan erbjudas mot nettolöneavdrag?

Det finns en mängd olika förmåner som kan erbjudas mot ett nettolöneavdrag. Egentligen är det endast fantasin (och arbetsgivaren) som sätter gränser för vad som kan vara en förmån.

Exempel på anställningsförmåner som är vanliga att erbjuda mot nettolöneavdrag är:

  • Friskvårdsförmåner (t.ex. om en anställd beställer en dyrare tjänst än friskvårdsbidraget täcker)
  • Sjukvårdsförmåner (som tidigare kunde erbjudas som skattefri förmån mot bruttolöneavdrag)
  • Lunchförmån, t.ex. i form av ett laddbart kort som medarbetaren kan betala med på olika lunchrestauranger, ofta delvis subventionerat av arbetsgivaren.
  • Hemstädning, matkassar och andra förmåner inom work-life balance
  • Mobilitetsförmåner såsom cykel eller kollektivtrafikkort
  • Möbler och utrustning till hemmakontoret har också blivit vanligare som förmån i samband med att fler jobbar hemifrån under pandemin
  • Bilförmåner
  • Trängselskatt

Varför ska man erbjuda förmåner mot nettolöneavdrag?

Här nedan kan du läsa om fördelarna ur olika perspektiv med att erbjuda förmåner mot nettolöneavdrag rent generellt, liksom med att göra det via en digital förmånsplattform som exempelvis Benifys.

Fördelar för medarbetaren:

Nettolöneavdrag är ett tryggt, smidigt och transparent betalningsalternativ. Medarbetaren slipper lämna ut sitt kort- eller kontonummer på externa betalsidor, utan kan genomföra ett säkert köp där pengarna dras vid nästa löneutbetalning. Transaktionen synliggörs även på lönespecifikationen.

Eftersom betalningen sker med skattade pengar påverkas som sagt heller inte SGI eller PGI (sjukpennings- och pensionsgrundande inkomst), vilket kan vara fallet med bruttolöneavdrag.

När avdraget erbjuds via en digital förmånsplattform sker allt på ett och samma ställe, utan det administrativa krånglet med exempelvis kvitton och onödiga utgifter.

Om förmånerna erbjuds via Benifys prisbelönta plattform kan medarbetaren dessutom ta del av rabatterade erbjudanden från tusentals kvalitetssäkrade leverantörer. Eftersom Benify inte tar emot provisioner från sina anslutna leverantörer går hela rabatten oavkortat till medarbetaren.

Flera leverantörer av dyrare produkter eller tjänster – som exempelvis synfelsbehandlingar, cyklar och årskort för kollektivtrafik – erbjuder även möjlighet till delbetalning så att medarbetaren slipper betala hela beloppet på en gång, vilket hade varit fallet vid köp utanför plattformen.nettolöneavdrag

Fördelar för arbetsgivaren:

I dagens hårda konkurrens om de mest eftertraktade medarbetarna kan ett starkt varumärke och rykte som arbetsgivare ha en avgörande effekt. Genom att erbjuda flexibla och uppskattade förmåner förbättras dina chanser att framstå som en attraktiv arbetsgivare som ligger i framkant i din bransch och stöttar medarbetarnas välmående – inte bara på jobbet, utan även med livspusslet i stort. Att erbjuda förmåner mot nettolöneavdrag möjliggör ett brett förmånsutbud, med allt från kollektivtrafikkort och cyklar till hemstädning och matkassar, som kopplas till själva anställningen och dig som arbetsgivare på ett tydligt sätt. Läs gärna mer om hur du skapar ett starkt erbjudande med hjälp av en förmånsstrategi.

Om du som arbetsgivare väljer att subventionera delar av kostnaden beskattas medarbetaren för förmånsvärdet av subventionen. Om hela kostnaden betalas genom medarbetarens nettolöneavdrag föreligger däremot inte någon skattepliktig förmån.

Precis som för medarbetaren är det en stor fördel för arbetsgivaren att kunna ha allt samlat på ett ställe i en digital plattform. Istället för att själv behöva sköta det administrativa arbetet för varje individuell förmånsbeställning sammanställs alla transaktioner månadsvis på en och samma faktura.

Benify har lång erfarenhet av nettolöneförmåner; alla förmåner i plattformen där medarbetaren står för hela eller delar av kostnaden är framtagna med avsikten att de ska kunna betalas tryggt och smidigt via en löneväxling. Arbetsgivaren kan tillsammans med Benify sätta upp ett regelverk för hur stor andel av lönen en medarbetare ska kunna spendera på förmåner. Personaldata såsom tjänstledighet eller föräldraledighet integreras också i plattformen så att den som inte uppbär lön inte heller kan lägga förmånsbeställningar. Syftet med dessa inbyggda spärrar är att säkerställa att löneskuld inte uppstår, liksom att medarbetaren inte spenderar för stor andel av sin lön före utbetalning.

Fördelar för leverantören:

Även för den som levererar själva tjänsterna som utgör förmånerna finns stora fördelar med nettolöneavdrag, eftersom det innebär säkra betalningar från ett kundunderlag med garanterad inkomst. Detta är en stor trygghet, inte minst för mindre aktörer.

Ännu smidigare blir det med Benify som en sammankopplande länk, där alla utlägg och transaktioner som rör medarbetare, arbetsgivare och leverantör sker inom samma plattform.

Att ansluta sig som leverantör i Benifys plattform är dessutom helt kostnadsfritt. Läs mer om det på vår sida för samarbetspartners.Vill du läsa om fler tips och trender inom förmåner? Läs gärna vårt populära inlägg 8 skattefria förmåner du kan erbjuda dina anställda. Missa inte heller inlägget om framtidens förmåner, som även tar upp hur förmånerna påverkats under pandemin.