Arbeta i hemmet eller på kontoret - Vad är bäst?

Senast uppdaterad: 2023-12-154 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Våren 2020 innebar en rekordsnabb omställning till att jobba hemifrån för en stor del av den kontorsanställda arbetskraften. Den stora frågan framåt är: kommer distansarbetet att fortsätta även när det inte längre behövs på grund av smittorisk?

I början av pandemin fylldes LinkedIn-flödena av peppiga tips för ovana hemmajobbare, träffsäkra skämt om Zoom-möten och dråpliga videor där barn, husdjur och märkliga klädval dykt upp framför kameran och fått proffsiga fasader att rämna. Många vittnade om ett mänskligare arbetsliv och ett enklare livspussel. Efter ett tag kom också larmrapporter om distansarbetets risker, såsom ökad ensamhet, otydligare gränser mellan arbete och privatliv, liksom en försämrad arbetsmiljö. Som så mycket annat har alltså även distansarbetet både för- och nackdelar.

Hur många arbetsgivare tänker låta medarbetarna fortsätta jobba hemifrån?

Vi på Benify var nyfikna på hur vanligt distansarbete har varit under pandemin och hur arbetsgivarna ser på att låta det fortsätta i framtiden. Därför genomförde vi nyligen en enkätundersökning bland hundratals HR-anställda. 89% av deltagarna uppgav att deras medarbetare har haft möjlighet att jobba hemifrån under pandemin. 77% kommer att låta medarbetare jobba hemifrån även efter pandemin, även om bara 10% säger att möjligheten till distansarbete kommer att vara helt obegränsad.

distans arbetsplats

Ökad digitalisering av arbetslivet

Det ökade hemarbetet har inneburit utmaningar för HR-team i att både anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar, och samtidigt hålla igång rekrytering och onboarding av nya medarbetare på distans. Som en effekt av detta har vi sett en accelererad digitalisering av arbetslivet, där medarbetare och organisationer i vissa fall har ställt om nästan över en natt till att jobba uteslutande med digitala verktyg och molnlösningar. Utan de senaste årens utveckling av digitala HR-verktyg hade den snabba omställningen till distansarbete varit nästintill omöjlig.

Även kommunikationen till medarbetarna har förstås påverkats av det ökade distansarbetet. Digitala lösningar som Zoom, Teams och medarbetarappar har varit närmast ovärderliga för att upprätthålla en effektiv internkommunikation när många jobbar hemifrån.

Hur påverkas hälsan och produktiviteten när medarbetarna jobbar hemifrån?

I en annan undersökning om distansarbete, genomförd av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, uppgav nästan hälften att de får mer gjort när de jobbar hemma än på arbetsplatsen. Samtidigt uppger en majoritet att både den fysiska och sociala arbetsmiljön försämras vid distansarbete.

Många arbetsgivare efterfrågar nya sätt att jobba med förmåner och medarbetarkommunikation för att upprätthålla en god personalhälsa och få långsiktigt hållbara medarbetare även när många jobbar hemifrån. Utöver digitala tjänster för bättre fysisk och psykisk hälsa har flera företag till exempel börjat erbjuda sina anställda möjligheter att hyra ergonomiska kontorsmöbler till hemmakontoret.

framtidens arbetsplats hemma

Vad händer med kontoren om distansarbetet är här för att stanna?

Ryktet om det fysiska kontorets död har fått nytt liv i och med det ökade distansarbetet, men är förmodligen än så länge överdrivet. Däremot behöver kontorets existens motiveras på nya sätt när det inte längre är en förutsättning för att utföra de faktiska arbetsuppgifterna.

Techbolagen i Silicon valley ses ofta som förebilder när det gäller kreativa kontorsmiljöer. Samtidigt är det här som mycket av teknologin skapas som nu har möjliggjort distansarbete i stor skala. Till exempel Google, Facebook och Twitter var tidiga med att skicka hem sina medarbetare i början av pandemin, men enligt en artikel i Arbetsvärlden verkar de nu förbereda en återgång till kontoren. Anledningen sägs vara att fortsätta säkra viktiga värden som innovationsförmåga, gemenskap och attraktionskraft i konkurrensen om eftertraktade tech-talanger.


Vad säger HR om omställningen under pandemin?

I vår överskådliga rapport – baserad på en enkätundersökning med mer än 900 HR-anställda – kan du läsa mer om hur attityderna till distansarbete har förändrats av coronapandemin, men också hur arbetet med rekrytering, onboarding och personalhälsa har påverkats. Ladda ner Så har HR-arbetet påverkats av pandemin kostnadsfritt redan idag!

RAPPORT OM HR-ARBETET 2020