Vilka personalförmåner är viktigast för dagens medarbetare?

Senast uppdaterad: 2022-03-244 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Arbetsgivare i framkant har insett att personalförmåner kan öka medarbetarnas välmående, engagemang och vilja att agera positiva ambassadörer för varumärket. Men för att allt detta ska uppnås behöver förmånsutbudet vara relevant för varje anställd. Och vad behöver ingå då?

Som vi konstaterar i vår kommande förmåns- & engagemangsrapport är svaret på frågan är inte helt enkelt. Rapporten baseras på en undersökning med tusentals anställda i olika åldrar och branscher i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Vi ville ta reda på vad människor tycker om sina medarbetarupplevelser, hur långt digitaliseringen har kommit på dagens arbetsplatser – och vilka förmåner som är så viktiga att de skulle kunna få människor att byta jobb.

Behov och önskemål i olika länder

Visst finns det förmåner som anses viktiga i alla tre länder, men varje land är också unikt.

Till exempel rankas flexibilitet och work-life balance jämförelsevis högt i Storbritannien. Mobilitetsförmåner är en kategori som istället sticker ut i Tyskland, där man däremot verkar fästa mindre vikt vid kompetensutveckling. Sjukvårdsförmåner, och framför allt friskvårdsförmåner, är extra viktiga för anställda i Sverige.

Behov och önskemål i olika åldrar

Undersökningen visade också tydliga skillnader i vad som efterfrågas i olika åldrar. I Sverige anses mobilitetsförmåner – som till exempel cyklar, kollektivtrafik eller tjänstebilar – viktigare för medarbetare under 40 än över, medan work-life balance prioriteras högst bland dem mellan 30 och 39.

I Tyskland är bonus & vinstdelning och flexibilitet de två viktigaste förmånskategorierna i samtliga åldersgrupper. Mat & dryck (som exempelvis lunchsubventioner) är extra viktiga för medarbetare under 40, som rankar dessa förmåner högre än både sjukvårds- och pensionsförmåner.

I Storbritannien hamnar flexibilitet (när det gäller till exempel arbetstider och möjlighet att jobba på distans) överst på listan i alla åldersgrupper, förutom de över 60. För denna grupp är istället bonus & vinstdelning viktigast; en kategori som placerar sig på en andraplats bland övriga åldersgrupper.

viktiga-personalformaner

Behov och önskemål för kvinnor respektive män

Sorterar man svaren i undersökningen utifrån könstillhörighet framträder ytterligare skillnader, även om visa förmånskategorier – däribland försäkringar, mat & dryck och personalrabatter – placerar sig ganska lika. Flexibilitet, work-life balance och kompetensutveckling är viktigare för kvinnor, medan män istället rankar mobilitets- och pensionsförmåner högre.

Det vi har presenterat ovan är en övergripande bild, med några av de tydligaste tendenserna. Vill man gräva djupare kan man kombinera och jämföra olika parametrar, och till exempel ta reda på hur svaren från brittiska kvinnor i en viss ålder skiljer sig från jämnåriga i Tyskland eller Sverige. Personalförmåner är ett komplext ämne! Dessutom påverkas behov och önskemål över tid, av individuella förutsättningar, liksom av yttre faktorer i en föränderlig omvärld.

Rätt stöd för rätt person i rätt tid

Knappast någon yrkesgrupp har lämnats helt opåverkad av covid-19, och i tider av osäkerhet kan personalförmåner bli viktigare än någonsin. För arbetsgivare som vill stötta sina medarbetares välmående är ett väl avvägt förmånsutbud ett både kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg.

Men för att ge önskad effekt behöver utbudet vara tillräckligt brett för att varje medarbetare – oavsett ålder, livssituation och preferenser – ska kunna hitta något som passar just dem. Individanpassning, flexibilitet och lättillgänglighet är därför viktiga ledord för dagens arbetsgivare. Och framför allt gäller det att ta reda på vilka förmåner ens medarbetare har störst behov och nytta av just nu.


Är du nyfiken på fler intressanta insikter från vår stora undersökning? Förbeställ Förmåns- & engagemangsrapporten redan idag!

FÖRMÅNS- & ENGAGEMANGSRAPPORTEN