Så får du friskare och nöjdare medarbetare

Senast uppdaterad: 2022-08-303 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Sjukskrivningarna ökar i en oroväckande takt, inte minst på grund av psykisk ohälsa. Hur kan du som arbetsgivare arbeta förebyggande för att stärka personalhälsan och minska sjukfrånvaron? För att lyckas krävs ett helhetsgrepp om hälsoarbetet, med åtgärder som når alla medarbetare utifrån deras individuella behov – inte bara de mest hälsomedvetna.

Som arbetsgivare har du stora möjligheter att stötta dina medarbetares hälsa genom att erbjuda rätt förmåner och verktyg. Det gäller dock att presentera utbudet på ett sätt som gör det enkelt och motiverande för medarbetarna att ta del av det – oavsett vilka de är och var de jobbar.friska-nojda-medarbetare

Tre verktyg för friskare och nöjdare medarbetare:

1. Friskvårdsbidrag

Detta är den förmån som uppskattas mest av dagens medarbetare. Till exempel erbjuder fyra av fem kommuner friskvårdsbidrag till sina medarbetare idag. Ofta används bidraget till gymkort och andra träningsformer. Att fler får möjlighet att röra på sig är förstås fantastiskt. Men visste du att även till exempel kostrådgivning, rökavvänjning och ljusterapi är godkända friskvårdsaktiviteter enligt Skatteverket? 

2. Sjukvårdsförmåner

Behandlingar som till exempel ögonlaser, IVF, kiropraktik, psykologstöd och överviktsoperationer kan ge stor effekt på välmående och livskvalitet för den enskilda individen. Många avskräcks dock av höga kostnader eller väntar för länge med att söka hjälp. Som arbetsgivare kan du erbjuda olika sjukvårdande åtgärder som personalförmåner. Om medarbetarna får rätt stöd i ett tidigt skede, till exempel vid ångest eller depression, minskar också risken för långtidssjukskrivningar.

3. Förmåner som ökar den ekonomiska tryggheten

Det finns en stressfaktor som är lätt att glömma bort, men som påverkar medarbetarna mer än du kanske tror: oro över privatekonomin. De flesta arbetsgivare erbjuder tjänstepension och olika typer av försäkringar, men dessa förmåner upplevs ofta som krångliga av medarbetarna – om de ens känner till dem. Paketering och medarbetarkommunikation är A och O för att öka kunskaperna – och därmed tryggheten. Viktigast är att informationen är relevant och individanpassad.

Det går att vända den negativa trenden

Att paketera och kommunicera sina hälsofrämjande åtgärder med hjälp av en digital portal har stora fördelar. Benifys medarbetarportal används idag av över en miljon svenska medarbetare hos arbetsgivare inom en mängd olika sektorer och branscher. Användardata från portalen visar att långtidsfrånvaron minskar över tid hos de arbetsplatser som är anslutna till Benify. Det betyder inte att en medarbetarportal är en universallösning mot ohälsa. Det är däremot ett tydligt ett tecken på att goda effekter kan uppnås om man skapar rätt förutsättningar och arbetar målmedvetet med frågor som hälsa och engagemang.

Vill du veta mer? Ladda ner foldern Hälsoutmaningen om Benifys unika satsning som hjälper arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp om personalhälsan.

Ladda ner folder

Tips! Lyssna på ett inspelat webbinarium där vår expert Malin Öhlin ger tips om hur du kan förebygga ohälsa i arbetslivet.