4 sätt att använda data för att förstå dina medarbetare bättre

Senast uppdaterad: 2023-01-104 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Från de första stegen i rekryteringsprocessen, via onboarding, prestationsbedömning och kompetensutveckling, fram till offboarding – digitala verktyg spelar en allt viktigare roll i den moderna medarbetarupplevelsen. I det här inlägget presenterar vi fyra sätt som data kan hjälpa dig att förstå din personalstyrka bättre. Det hjälper dig i sin tur att erbjuda en upplevelse i världsklass, genom hela anställningscykeln.

1. Använd data för att förstå en global personalstyrka

HR-ansvariga i företag med anställda i flera olika länder kan använda sig av en global förmånsplattform för att få en överblick över hela personalstyrkan på ett och samma ställe. Med hjälp av smarta filter går det att sortera fram detaljerad data utifrån olika kategorier av medarbetare; från anställningsort och ålder till behörighetsnivåer och förmånsanvändning. På så sätt kan du som arbetsgivare få en djupare förståelse för olika personalgruppers förutsättningar och önskemål. Dessa insikter kan sedan användas för att erbjuda en ännu bättre och mer skräddarsydd medarbetarupplevelse.

2. Använd data för att förstå vilka förmåner dina medarbetare använder och efterfrågar

På dagens arbetsplatser samsas medarbetare ur flera olika generationer – från babyboomers till Generation Z. Var och en har sina individuella behov och preferenser. Använd data för att ta reda på vilka personalförmåner som dina medarbetare nyttjar, och vilka val de gör inom de olika kategorierna. Utifrån denna data kan du sedan skapa ett utbud av ännu mer relevanta och flexibla förmåner, där varje individ har möjlighet att välja något som passar just dem, oavsett var de befinner sig i livet. Ju mer relevant ditt förmånsutbud är, desto nöjdare blir dina medarbetare. Och ju nöjdare dina medarbetare är, desto bättre ambassadörer blir de för ditt arbetsgivarvarumärke.

medarbetardata

3. Använd data för att mäta medarbetarnas kunskap om sin totala ersättning

Men ett attraktivt förmånsutbud är förstås inte mycket värt om medarbetarna inte känner till det. Visste du till exempel att hela 8 av 10 anställda underskattar värdet av sin totala ersättning? Den genomsnittliga medarbetaren är bara medveten om 67% av vad arbetsgivaren investerar i dem.

Att ge varje medarbetare tillgång till en individuell sammanställning av sin totala ersättning ökar kunskapen om – och uppskattningen av – din investering i dem. Om sammanställningen presenteras i en smart medarbetarportal kan du dessutom se hur många som tar del av informationen, och hur ofta. Det ger dig en tydligare bild av hur väl medarbetarna känner till sin sammanlagda ersättning, utöver lön. Du kan också uppmuntra medarbetare att ta del av informationen genom att skicka ut påminnelser via email, pushnotiser eller meddelanden inne i själva plattformen.

4. Använd data för att mäta nöjdhet och engagemang

Data kan också användas för att ta reda på hur nöjda och engagerade dina medarbetare är överlag. I ett inlägg på HR-bloggen beskrivs data som rena guldet för HR: ”Agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter kan fungera som en katalysator för att driva tillväxt. De insikter som data levererar, hjälper företag och organisationer att fatta rätt beslut om verksamhetens utveckling för att stärka affären.”

Kom ihåg att nöjdhet och engagemang inte bara kan mätas med medarbetarenkäter. Andra faktorer att undersöka är till exempel öppningsgrad och antal klick i email och annan internkommunikation, liksom hur många medarbetare som deltar i aktiviteter eller tar del av erbjudanden relaterade till anställningen.

Men självklart ska man inte underskatta värdet av att helt enkelt fråga. Även här kan du ta hjälp av digitala plattformar för att genomföra enkäter kring olika teman, som till exempel engagemang, karriärutveckling, förmåner eller företagets värderingar. Du kan också ta pulsen på medarbetarna med några få snabba frågor. Använd den feedback du får in för att genomföra olika förbättringar.

För att sammanfatta det hela: Dagens HR-team har stora möjligheter att använda data för att lära känna sin personalstyrka bättre, och skapa bättre medarbetarupplevelser. Det gäller bara att göra det på rätt sätt.


Vill du lära dig mer om vad som utmärker en positiv medarbetarupplevelse? Ladda ner och läs vår kostnadsfria e-bok: Employee Experience: så kan du maximera och optimera varje steg av medarbetarupplevelsen.

EMPLOYEE EXPERIENCE E-BOK