Guide: Förmånsutbud för arbetsplatsens olika generationer

Senast uppdaterad: 2023-08-095 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Beroende på var man befinner sig i livet, har anställda olika förväntningar på sina anställningsförmåner. Men en sak som är väsentlig för alla, oavsett ålder, är hälsa och välmående.

 

För första gången ser vi nu fem generationer på arbetsplatsen, något som delvis beror på att vi jobbar allt längre upp i åldrarna. För arbetsgivaren innebär detta att de måste anpassa sig till flera generationer när de tar fram organisationens förmånsutbud. Trots detta är det inte förrän nu när den yngre generationen har kommit in i arbetslivet, som jobbförmåner utöver lönen har börjat få större fokus. Höjda levnadskostnader och tuffare utmaningar för privatpersoner och familjer i allmänhet påverkar oss även på arbetsplatsen, både när det kommer till frånvaro för att vårda sjuka barn eller den mentala hälsan, vare sig det handlar om den egna eller någon närståendes. 

Vi på Benify brukar vurma för att sprida insikten om att en välmående personalstyrka i långa loppet leder till en effektivare organisation. Det finns både internationell och svensk forskning som styrkt denna tes genom åren. Att aktivt jobba med hälsa och friskvård på arbetsplatsen minskar sjukfrånvaron, ökar produktiviteten och ger ett högre medarbetarengagemang. För en hållbar arbetsplats är det därför ett måste att ha ett väluttänkt program för medarbetarhälsa på plats. Detta så att medarbetarna får rätt stöd för att hantera stress, förebygga psykisk ohälsa samt bibehålla en bra balans mellan arbete och privatliv.

För att ta fram en plan för hälsa och välmående som möter olika generationers behov krävs noggrann planering, implementering och uppföljning. Här är några steg att följa: 

Utvärdera förmånsbehoven

Först och främst behöver ni förstå behov, önskemål och trender för att kunna utforma ett bra förmånsprogram för hälsa och välmående som passar arbetsplatsens samtliga generationer. Börja med att identifiera de olika åldersgrupper som finns representerade i företaget och deras respektive behov kring hälsa och välmående. Därefter behöver ni samla in data från olika källor, exempelvis via medarbetarundersökningar, fokusgrupper och intervjuer om hälsostatus, intressen, feedback och andra behov. Insamlad data kan också innehålla information om hälsorisker, kroniska sjukdomar, mental hälsa och måendet generellt. 

to-engage-generation-z-make-sure-to-use-technology-when-communicating

Sätt mål och syften för er förmånsstrategi  

Med hjälp av insamlad data enligt ovan kan ni sedan avgöra vad ni vill uppnå, exempelvis förbättrad mental hälsa, ökad fysisk aktivitet eller ett anpassat försäkringsutbud. Det är nu ni kan börja formulera era hälsomål baserat på insamlad data. Det kommer att underlätta om dessa mål är specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda. Tänk SMART. 

Utforma rätt utbud för olika generationer

Nu är det dags att utveckla riktlinjer som tar avstamp i medarbetarnas dokumenterade behov utifrån respektive generation. Hälsoplanen ska innehålla aktiviteter som främjar både fysiskt, mentalt och emotionellt välmående.

Exempel på hälsofrämjande initiativ:

  • Hälsoundersökningar
  • Gruppträning
  • Mindfulnessövningar
  • Samtalsstöd
  • Kostrådgivning
  • Sluta röka-program

 

Tid för implementering av förmånsprogrammet

Så snart riktlinjerna är satta ska de kommuniceras till medarbetarna så att alla känner till målsättningarna och vilka aktiviteter som ingår i programmet. Se till att förmånerna är tillgängliga och inkluderar alla anställda, oavsett ålder, könsidentitet eller fysisk förmåga.

der-er-mange-ting-du-kan-gøre-nu-for-at-tiltrække-generation-z

5 Följ upp användandet av anställningsförmånerna 

Samla in data som visar deltagande, resultat och medarbetarnöjdhet. Analysera datan regelbundet för att identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Om en viss åldersgrupp har lågt deltagande kan ni anpassa aktiviteten eller specifika förmåner för att bättre möta deras behov.

Kommunicera och utvärdera satsningen på medarbetarhälsa

Dela gärna med er av satsningen till stakeholders, anställda och andra som kan vara intresserade av resultatet. Använd datan för att visa på vinsterna med hälsoarbetet och lyft även fram vad som kan bli bättre. Fira era framgångar och kommunicera hur satsningen har påverkat medarbetarhälsan. Uppmuntra till feedback och samarbete för framtida satsningar så att medarbetarna känner att de kan delta i förändringsarbetet och få tillgång till satsningar som är relevanta för dem på både kort och lång sikt.

Visst låter det bra, men hur ska man implementera ett projekt som detta när HR-avdelningen redan går på knäna? Genom att använda en digital HR-plattform får ni möjlighet att förstå medarbetarnas behov, preferenser och vanor. Med hjälp av realtidsdata går det att skräddarsy ett program för medarbetarhälsa baserat på data från flertalet källor, som medarbetarundersökningar, användandet av förmåner samt fokusgrupper som visar hälsostatus, intresse, input och användarnöjdhet. På så sätt kommer ni kunna mäta utfallet av era satsningar på ett effektivt sätt.
Vill du veta om vad olika generationer letar efter på arbetsplatsen? Kika på vårt webbinarium om Framtidens Arbetsgivare och få tips direkt från experterna! 

SE WEBBINARIET HÄR