Hur kan tekniken lindra oron över inflationen?

Senast uppdaterad: 2023-07-135 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ständigt växande levnadskostnader och en inflation som når rekordhöga nivåer i vissa länder – den globala krisen blir bara djupare och djupare. I Sverige har vi haft en period med ökad inflation, en svag krona och generellt ansträngd ekonomi. I slutet av juni 2023 hade Sverige höjt sin styrränta från 0 procent till 3,75 procent sedan i maj 2022. Ökade räntekostnader på bolån samt högre priser på bland annat mat och el gör att många svenskar upplever en mer ansträngd ekonomi än på länge.

 

Tittar vi på exempelvis Storbritannien så låg Bank of Englands styrränta på 4,5 procent vid samma tidpunkt och i USA var den i slutet av juni 2023 uppe på hela 5,25 procent. Anledningen till ländernas ökning är att sakta ner ekonomin, minska efterfrågan och därmed sänka inflationen. Något som man, trots många höjningar av styrräntan, inte har lyckats med i den utsträckning man hoppats. Det råder ingen tvekan om att hushållens levnadskostnadskris är global. 

Vilken roll spelar tekniken i att lindra krisen? 

Vid första anblick kan det verka konstigt att ställa ovanstående fråga. Levnadskostnad handlar ju trots allt om ekonomi och hur man tar sig igenom tuffa tider. Men tekniken visar sig vara mer och mer värdefull för företag och organisationer, och särskilt inom HR. Anställda vänder sig allt oftare till sina arbetsgivare och ber om hjälp att lindra sin ansträngda ekonomiska situation. Och med hjälp av teknik kan arbetsgivare hjälpa sina medarbetare genom att tillhandahålla förmåner som minskar deras månatliga utgifter.  

Vår senaste undersökning visar till exempel att många globala arbetsgivare i Japan erbjuder möjligheten att köpa sina biljetter inom kollektivtrafiken till rabatterade priser, och vissa arbetsgivare bekostar till och med hela biljetten. I Brasilien ligger fokus på att erbjuda olika sorters försäkringar, medan arbetsgivare i Tyskland istället satsar på bilförmåner, julbonusar och måltidskuponger.

Tekniken gör det möjligt för arbetsgivare att effektivisera sina HR-processer genom att erbjuda sina anställda förmåner de faktiskt kommer att använda. Molnbaserade SaaS-plattformar har gjort det enklare för anställda att få en överblick över sina förmåner och hitta information kring dem när det än behövs. Med en digital förmånsplattform kan arbetsgivare enkelt uppdatera sina förmåner och informera anställda när förändringar skett. Det gör hela processen sömlös, minskar belastningen på HR-avdelningen och ger anställda direkt tillgång till värdefulla förmåner som kan göra verklig skillnad för deras privatekonomi. 

 

Cost_of_living_1-1

Hur kan arbetsgivare spara pengar genom att använda smart teknik?  

För arbetsgivare som använder SaaS-plattformar för exempelvis förmånshantering är fördelarna många. Ofta minskar administrationen, vilket frigör tid till annat. Utöver det gör en digital plattform med samlade förmåner att medarbetarna utnyttjar förmånerna i högre grad, vilket innebär mindre pengar i sjön.

Det är viktigt att kontinuerligt se över sitt förmånserbjudande för att säkerställa att de förmåner som inte är populära bland medarbetarna tas bort. Även här spelar tekniken en avgörande roll. Genom en bra förmånsplattform kan arbetsgivare fråga sina anställda eller analysera data för att bestämma vilka förmåner som bör och inte bör erbjudas. När de mindre populära förmånerna tas bort, kapas onödiga utgifter som istället kan läggas på mer värdefulla och uppskattade förmåner.  Som arbetsgivare kan du känna dig stolt över att dina anställda stöttas under denna svåra tid av inflation och ökade levnadskostnader.

 

Cost_of_living_2

Vad kan jag som arbetsgivare göra när det kommer till förmåner och teknik? 

Det är en knepig fråga eftersom anställda i olika länder kommer att ha olika åsikter om vad de mest behöver. Ett bra förmånserbjudande i ett land kanske inte nödvändigtvis är det bästa i ett annat, och vice versa. 

Globalt sett är exempelvis ersättning för barnomsorg (populärt i Japan), pensionssparande (populärt i Mexiko), och gymmedlemskap (populärt i flera länder inklusive Sverige och Tyskland) förmåner som signalerar att anställda har stöd utöver de obligatoriska förmåner som erbjuds av exempelvis staten. Några av de vanligaste förmånerna i Storbritannien är pensioner och personliga sparkonton, möjligheten att byta semesterdagar eller pension mot pengar och flexibla livförsäkringar. Tekniken hjälper arbetsgivare att kommunicera och synliggöra förmånerna och gör det enklare för de anställda att få en överblick och kontroll över sina förmåner. Framförallt, och kanske ännu viktigare, hjälper det dem att spara pengar. 
Idag kan vikten av finansiell hälsa inte överdrivas. Ta del av vår guide, där vi bland annat förklarar vad finansiell hälsa verkligen innebär och vad ni som företag i Sverige kan göra för att stötta era anställda i tuffa tider.

HÄMTA GUIDE