Work-life balance 2.0 – så hittar du nyckeln till en mer hälsosam arbetsplats

Senast uppdaterad: 2023-07-276 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

För att trivas och prestera på topp behöver vi mer än bara en härlig plats att jobba på. Vi behöver utrymme för återhämtning och tid för familj och fritid. Hur du som arbetsgivare klarar av att skapa en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till balans mellan jobb och privatliv är en avgörande faktor när det gäller att attrahera och behålla medarbetare.

 

Tidigare har man pratat om work-life balance, och nu har begreppet work-life harmony tagit större plats. Här reder vi ut begreppen och hur de bidrar till en mer hälsosam arbetsmiljö och kultur.  

Work-life balance - vad är det? 

I dagens snabbrörliga och krävande arbetsliv är work-life balance mer relevant än någonsin. Det handlar om att skapa en bra fördelning mellan arbete och privatliv för att främja hälsa och välbefinnande. Att ha en bra work-life balance innebär att vi kan ge tillräcklig uppmärksamhet åt både våra yrkesmässiga åtaganden och våra personliga intressen.  

Det är viktigt att förstå att begreppet inte handlar om att försöka uppnå en perfekt 50/50-fördelning mellan arbete och fritid. Det handlar snarare om att skapa en flexibel och anpassningsbar livsstil där vi kan prioritera våra behov på olika sätt vid olika tidpunkter. Det kan innebära att vi är närvarande och engagerade på jobbet under arbetsdagen samtidigt som vi ger oss själva utrymme att koppla av, återhämta oss och njuta av vår fritid. 

3-ways-support-employee-worklife-balance-blogimage

Minskad stress och ökad livskvalitet  

Benify Genom att tillåta flexibilitet och möjlighet till anpassning kan arbetsgivare främja en balans mellan arbete och fritid som ger utrymme för både personliga och yrkesmässiga framsteg. En sund work-life balance är avgörande för vår fysiska och mentala hälsa. Genom att undvika överbelastning och stress kan vi minska risken för utbrändhet och andra hälsoproblem, som i längden kan bli kostsamma för arbetsgivaren. Det ger oss också möjligheten att skapa en meningsfull och tillfredsställande närvaro där vi kan njuta av våra personliga intressen, spendera tid med våra nära och kära och investera i vår personliga utveckling. 

Work-life harmony: en holistisk balans mellan arbete och fritid

Som en vidareutveckling av konceptet work-life balance har work-life harmony kommit att betona behovet av att integrera arbete och privatliv på ett mer holistiskt sätt. Istället för att sträva efter en uppdelning mellan arbete och fritid, syftar work-life harmony till att skapa en harmonisk och sammanhängande helhet där arbete och privatliv smälter samman på ett naturligt och positivt sätt. 

Work_Life_Balance_1

5 tips för en hälsosam arbetsmiljö 

Även chefer och ledare behöver balans, och har man det så är det lättare att få med resten av organisationen i samma tänk. Här är fem tips som kan hjälpa dig att skapa en bättre harmoni mellan arbete och privatliv. Kom ihåg att work-life balance och work-life harmony är en individuell resa, så experimentera och hitta de strategier som fungerar bäst för dig.

 1. skapa balanserade rutiner
  Skapa en veckorutin som inkluderar tid för arbete, familj, fritid, återhämtning och egentid. Planera in och schemalägg tid för motion, avkoppling och sociala aktiviteter för att skapa en mer balanserad livsstil.

 2. Delegera och prioritera
  Lär dig att delegera uppgifter och prioritera det som är mest betydelsefullt för att undvika överbelastning och stress. Ett framgångsfaktor för många ledare är just att omge sig med människor man litar på och att våga delegera.

 3. Ta mikropauser
  Ta korta pauser under dagen för att återhämta dig och ladda om energinivåerna. Gå ut på en promenad eller gör andra små aktiviteter som ger dig utrymme för återhämtning. Promenadmöte är ett bra knep!

 4. Lär dig säga nej
  Det kan vara frestande att säga ja till att ta på sig fler uppgifter. Eller så är det helt enkelt för svårt att säga nej. Men genom att ibland säga nej till det som inte är en hög prioritet för dig, kan du frigöra både tid och energi. Kanske finns det någon annan med mindre på sitt bord, som är bättre lämpad att ta sig an nya uppgifter.

 5. Koppla bort för att koppla av
  Att vara konstant uppkopplad kan leda till överstimulering och ökad stress. Genom att då och då lägga bort alla skärmar får hjärnan vila från intryck och kan återhämta sig på riktigt. Ett bra knep är att inte titta på telefonen under dagens första 30 minuter och att ha en fast tid på kvällen när skärmen byts mot en bok.
   

Framtidens arbetsplats: våga utforska nya arbetssätt 

I en värld som ständigt förändras och utvecklas måste arbetsplatsen också anpassa sig för att möta nya utmaningar. Framtidens arbetsmiljö är en plats där arbetsgivare vågar testa nya arbetssätt och anpassa sig efter individernas behov. 

Det handlar inte bara om att erbjuda flexibla arbetstider eller möjligheter till distansarbete, utan också om att skapa en kultur som främjar work-life balance och work-life harmony. Genom att erbjuda träningsmöjligheter, friskvårdssatsningar och att stödja en positiv arbetsmiljö kan företag locka och behålla talanger, samt uppmuntra en hälsosam och produktiv arbetskultur. Det ena utesluter inte det andra, så våga testa en mer holistisk syn på samspelet mellan arbetsliv och privatliv! 
Nyfiken på fler tips om hur ni bygger en mer produktiv och attraktiv arbetsplats? Klicka er vidare här! 

LÄS MER HÄR