Vad är en framåtsträvande arbetsgivare?

Senast uppdaterad: 2022-10-314 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Varför ska du som arbetsgivare sträva efter att vara framåtsträvande? Och vad betyder det egentligen att tänka och agera progressivt? När Benify frågade nästan 16 000 medarbetare blev slutsatsen följande: en framåtsträvande arbetsgivare har fokus på både hållbarhet och företagskultur – och är lättare att rekommendera till andra.

Framåtsträvande, framsynt och progressiv. Attributen har en positiv klang, och visst vill väl alla arbetsgivare framstå som framåtsträvande? Men vad innebär det egentligen när det kommer till kritan?

31 % arbetar hos en framåtsträvande arbetsgivare

I Benifys undersökning, som resulterat i den nyligen publicerade rapporten Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring, svarar 31 procent av nästan 16 000 tillfrågade medarbetare, att de tycker att de arbetar hos en framåtsträvande arbetsgivare.

De svarar alla positivt på följande tre påståenden:

  • Min arbetsgivare anpassar sig efter förändringar som sker på arbetsmarknaden

  • Min arbetsgivare har en stark företagskultur

  • Min arbetsgivare arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor

Det är dessa tre påståenden som alltså spelar stor roll när medarbetarna tar ställning till om deras arbetsgivare känns som framåtsträvande eller inte. I påståendet om att vara anpassningsbar ingår att vara en arbetsgivare av sin tid. Hur vill dina medarbetare arbeta när pandemin har lagt sig? Hemifrån eller på distans? I Benifys undersökning säger merparten, 71 procent, att de vill ha möjligheten att arbeta både från kontoret och på distans i framtiden.

I begreppet hållbarhet ingår så mycket mer än att bara tänka på miljöfrågor. Hur ser den sociala hållbarheten ut på er arbetsplats? Hur fångar ni exempelvis upp psykisk ohälsa? Och sista påståendet – företagskulturen. Transparens, effektiv medarbetarkommunikation, hög psykologisk trygghet, engagerande ledarskap och starka sociala relationer är flera av de faktorer som bidrar till en stark kultur, något som Benify skrivit om i det här inlägget. Hur stark är er företagskultur? 

Framåtsträvande_arbetsgivare_1


HR och den progressiva arbetsplatsen

HR-medarbetarna som deltagit i vår undersökning, tycker i större utsträckning att de arbetar hos en framåtsträvande arbetsgivare än vad de resterande medarbetarna tycker. För HR ligger andelen som tycker att de arbetar på en progressiv arbetsplats på 38 procent, att jämföra med 31 procent av medarbetarna. En orsak till den högre siffran för HR, kan vara att HR är mer medvetna om vilka framåtsträvande initiativ som arbetsgivaren tagit. Slutsats att i så fall dra av detta? Kommunikation är A och O – låt medarbetarna veta vilka framåtsträvande initiativ eller beslut som har fattats.

 

Förmåner påverkar framåtsträvan

Utöver de tre påståendena som har nämnts ovan, är de som tycker att de arbetar hos en framåtsträvande arbetsgivare, mycket nöjda med sina förmåner. På en skala 1–10 ger de sitt förmånsutbud 7,0 i betyg. Detta att jämföra med dem som inte tycker att de arbetar för en framåtsträvande arbetsgivare. De ger förmånerna 5,6 i betyg.

Förmåner har alltså stor påverkan på nöjdhet – och även huruvida arbetsgivaren ses som framåtsträvande. När vi just nu lever i tuffa ekonomiska tider kan just förmåner vara ett sätt att visa att du som arbetsgivare bryr dig om dina medarbetares allt mer ansträngda situation. Varför inte erbjuda förmåner på rabatter eller hushållsnära tjänster – så kallade work life balance-förmåner? Det är ett sätt att visa att du har örat mot marken och vill verka för dina anställdas bästa. Att erbjuda stöd för en bättre balans i livet säger mycket om hur din organisation är som arbetsgivare. 

 

Framåtsträvande_arbetsgivare_2

En större rekommendationsvilja

Vidare visar Benifys undersökning att de 31 procent som anser sig arbeta hos en framåtsträvande arbetsgivare, även i högre grad är villiga att rekommendera arbetsgivaren till andra. Hos de som arbetar hos en framåtsträvande arbetsgivare ligger eNPS på 58. De som inte tycker att de arbetar hos en progressiv arbetsgivare har eNPS på minus 11.

Fokus på omvärlden, hållbarhet, väl sammansatta förmåner och en stark företagskultur – det är några av de ingredienser som skiljer en framåtsträvande arbetsgivare från en som inte är det. Vilken sorts arbetsgivare är du?Vill du veta mer om vad dagens medarbetare tänker om arbetsklimat, förmånsutbud och hur de vill arbeta i framtiden? Ladda ner Benifys rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring"

LADDA NER HÄR