Konsten att skapa sammanhållning i en multinationell organisation

Senast uppdaterad: 2022-08-304 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

  • Att skapa enhetlighet över landsgränserna är en utmaning
  • Välj förmåner som speglar företagets värderingar
  • Förstärk budskapet med konsekvent kommunikation
  • Hjälp medarbetarna att förstå värderingarna och omsätta dem i praktiken

En grundläggande uppgift för varje arbetsgivare är att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och att deras välmående tas på allvar.

Stora företag med verksamhet i flera länder brottas ofta med utmaningen att skapa en känsla av sammanhållning, där den övergripande företagskulturen är lika stark och levande i varje del av organisationen. Det är ingen liten uppgift. Men den är långt ifrån omöjlig.

Tänk globalt, agera lokalt: förmåner i multinationella bolag

Tänk till exempel på personalförmåner, och hur multinationella företag kan hantera dem i olika länder.

En grundregel när det gäller förmåner är att de ska spegla företagets värderingar. Om ditt företag till exempel lägger stor vikt vid att medarbetarna inte bara ska må bra när de är på jobbet, utan också på sin fritid, så erbjuder du förmodligen olika förmåner som stöttar medarbetarnas välmående. Populära exempel på detta i Sverige är friskvårdsbidrag och förmåner för bättre work-life balance.

För att implementera en framgångsrik förmånsstrategi i en multinationell organisation behöver man tänka globalt och lokalt på samma gång. Det övergripande temat för förmånsutbudet baseras på företagets värderingar (till exempel medarbetarnas välmående). Det här temat är globalt, och gäller därmed för alla företagets arbetsplatser, oavsett land. De konkreta förmånerna är däremot lokala, och behöver anpassas utifrån utbud, villkor och regelverk i respektive land.

Det viktiga är att skapa en enhetlighet över alla marknader, med företagets värderingar som grund. Med ett konsekvent och genomgående budskap kan alla medarbetare – oavsett var i organisationen de jobbar – samlas kring samma centrala idé, vilket bidrar till en känsla av gemenskap.

sammanhallning-multinationell-organisation

Låt värderingarna bli den röda tråden

Den gemensamma nämnaren i alla organisationens delar är företagets värderingar, som utgör en viktig grundbult i företagskulturen. Det är dessa grundläggande värderingar som ska ge en enhetlighet i företagets agerande, oavsett land eller arbetsplats.

För att skapa en känsla av gemenskap i en multinationell organisation gäller det alltså att ta vara på varje tillfälle att förstärka företagets värderingar.

“Determine what behaviours and beliefs you value as a company and have everyone live true to them. These behaviours and beliefs should be so essential to your core, that you don’t even think of it as culture.”
– Brittany Forsyth, VP of Human Relations, Shopify

Ett enhetligt budskap hela vägen

För att skapa sammanhållning över landsgränserna behöver du först och främst kommunicera på ett sätt som får medarbetarna att identifiera sig med och ställa sig bakom företagets värderingar. Varje medarbetarna behöver känna att det de gör betyder något, och att de har en viktig roll i organisationen som helhet.

Som vi skriver i blogginlägget 4 tips för att skapa en kultur som får medarbetarna att blomstra behöver arbetsgivare hjälpa sina medarbetare att förstå organisationens värderingar, och omsätta dem i praktisk handling. För att lyckas gäller det att börja i tid – till exempel genom att göra värderingarna till en naturlig del av företagets preboarding av nyanställda. Processen fortsätter sedan när medarbetarna väl är på plats, så att varje individ får en gedigen förståelse för vad värderingarna innebär i praktiken, både för verksamheten som helhet och för deras egen roll på ett mer personligt plan.

Oavsett var i världen dina medarbetare befinner sig: om de identifierar sig med företagets värderingar, och känner sig som en del av ett gemensamt team, så kommer de också att uppleva ett större engagemang i arbetet och en större tillhörighet med organisationen.

Vill du lära dig mer om hur man skapar enhetliga och engagerande medarbetarupplevelser? Ladda ner och läs e-boken om Employee Experience idag.

EMPLOYEE EXPERIENCE E-BOK