4 tips för att skapa en kultur som får medarbetarna att blomstra

Senast uppdaterad: 2022-08-304 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

I den hårdnande konkurrensen på arbetsmarknaden har många företag svårt att attrahera talanger. Chefer och rekryterare frågar sig själva vad som får en kandidat att i slutändan välja en viss arbetsgivare istället för en annan. Svaret är lika enkelt att formulera som svårt att få till: en arbetsplatskultur som man verkligen vill vara en del av.

När du som arbetsgivare väl har lockat till dig rätt talanger börjar nästa utmaning: att skapa engagerade medarbetare som vill göra sitt allra bästa - och stanna kvar länge. Stimulerande, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter behövs förstås för att skapa ett högt medarbetarengagemang. Men som sagt: en positiv arbetsplatskultur kan vara helt avgörande.

Se arbetsplatskulturen som en grund för att skapa medarbetarengagemang. Har företaget en kultur som främjar engagemang? Den som vill skapa en kultur där medarbetarna har förutsättningar att blomstra behöver först och främst vara transparent, sprida företagets värderingar och kommunicera tydligt.

Här är 4 tips för att skapa en kultur som får medarbetarna att blomstra:kultur-for-medarbetare-att-blomstra-in

1. Skapa möjligheter till sociala kontakter

Börja med det mest grundläggande. Alla medarbetare ska självklart känna sig trygga och välkomna på arbetsplatsen. Arbetsgivare kan främja detta genom att skapa en öppen, varm och välkomnande arbetsmiljö där anställda enkelt kan lära känna sina kollegor.

I Forbes artikel 5 Ways Social Connections Can Enhance Your Employee Wellness kan man läsa: “Jobbrelationer är otroligt viktiga för att medarbetarna ska må bra. Det handlar inte bara om att ’komma överens’ med en kollega. Som människor behöver vi en djupare kontakt med andra.”

Hur kan man främja och uppmuntra detta som arbetsgivare? Genom att skapa en känsla av samhörighet med hjälp av gruppaktiviteter och andra möjligheter till sociala kontakter.

2. Visa medarbetarna det verkliga värdet av deras kompensation

Se till att medarbetarna känner till hela värdet av vad du investerar i dem. Vad erbjuder du som arbetsgivare utöver lön? På vilket sätt bidrar du till exempel till bättre balans mellan arbete och fritid för dina medarbetare?

I Benifys prisbelönta medarbetarportal kan de anställda ta del av en tydlig illustration av sina förmåner från arbetsgivaren. Varje individ kan se det ekonomiska värdet av lön, pension, försäkringar och andra förmåner som ingår i deras anställning. Det ger en bättre förståelse för vad arbetsgivarens investering består av, vilket i sin tur ökar medarbetarnas uppskattning. Detta bidrar också till att skapa en positiv kultur.riktiga-vardet-av-totala-kompensationen

3. Se till att medarbetarna känner till företagets värderingar

Alla medarbetare vill känna att deras arbetsuppgifter är meningsfulla. Att veta exakt vad organisationen står för, och vilka dess grundläggande värderingar är, bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet med bolagets övergripande mission. Detta är särskilt viktigt för yngre medarbetare som millennials och Generation Z, som efterfrågar en djupare förståelse av sin roll, både i det egna teamet och i organisationen som helhet.

Känslan av tillhörighet ökar också lojaliteten till arbetsgivaren. I en undersökning från Gallup, uppgav 71% av de millennials som hade en mycket god förståelse för organisationens värderingar – och hur dessa skiljer sig från andras – att de planerade att stanna kvar i företaget åtminstone ett år.

4. Uppmuntra medarbetarna att leva företagets kärnvärden

Arbetsgivare behöver skapa förutsättningar för medarbetarna att förstå och leva organisationens kärnvärden. Värderingarna kan till exempel integreras i onboardingen eller introduktionen av nyanställda. Under onboarding-processen behöver nya medarbetare få verktyg och möjligheter att ta till sig företagets grundläggande värderingar och göra dem till sina egna.

En positiv arbetsplats med en stark intern kultur leder till ökat medarbetarengagemang – och i förlängningen ökad produktivitet och större framgångar för hela din verksamhet.

Vill du läsa mer om hur du kan få dina medarbetare att uppnå sin fulla potential? Ladda ner Benifys e-bok Medarbetarengagemang: så maximerar du dina anställdas potential gratis redan idag!

medarbetarengagemang-e-bok