Personalhälsa i fokus när jobbstressen ökar

Senast uppdaterad: 2023-01-164 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Mer stillasittande, färre sociala kontakter och en stigande privatekonomisk stress är i sviterna av coronapandemin ett faktum för dagens medarbetare. Som arbetsgivare finns det mycket att göra för att minska vad många av de 32 000 medarbetarna i Benifys stora undersökning anser är den största stressboven – jobbet.

Att ordet ”jobbstress” ger nästan 60 000 träffar på Google indikerar att information om hur man minskar sin stress är något som dagens medarbetare funderar mycket över. Här finns ett oändligt antal artiklar med tips på hur man gör för att hantera sin stress. Och finns det egentligen någon som inte känner till någon som har blivit utbränd?

Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, som exempelvis utmattningssyndrom, enligt Försäkringskassan.

Topplista stressfaktorer

Personalhälsan viktig

Att jobb och stress ofta går hand i hand, är ingen hemlighet för många arbetsgivare. Personalhälsa ligger sedan tidigare högt på företagens och organisationernas dagordning. Detta är något som du kan läsa mer om i rapporten Framtidens arbetsliv, som baseras på Benifys omfattande undersökning, där 32 000 medarbetare ger sin syn på bland annat nöjdhet kring förmåner och arbetsplats.

I undersökningen uppgav nämligen 20 procent av de tillfrågade att de känner sig mycket stressade i sin vardag, och kvinnor kände sig i regel mer stressade än männen. Stress skiljer sig även åt i generationerna, vilket är något som Benify tidigare har skrivit om.

I vår nyaste rapport Framtidens arbetsliv, har vi listat de tio största stressfaktorerna för dagens medarbetare:

Topplista stressfaktorer

  1. Jobbet
  2. Work-life balance
  3. Hälsan
  4. Pensionen
  5. Miljön
  6. Privatekonomin


Så hur kan man som arbetsgivare hantera den jobbrelaterade stressen?

Förutom rimlig arbetsbörda, en god dialog och hållbara deadlines, är Benifys råd att framförallt investera i de två faktorerna som hamnar strax under jobbstressen på listan: work life balance och företagshälsa. Ge dina medarbetare goda förutsättningar att få till stånd en god balans mellan jobb och arbete. Här kan det även handla om att bortom pandemin ge möjlighet till distansarbete, för att underlätta vardagen för din personalstyrka. Nummer tre på listan ovan stavas hälsa, och friskvårdsbidraget är ett sätt att uppmuntra fler till att leva mer hälsosamt. Visste du till exempel att kostrådgivning, rökavvänjning och ljusterapi är godkända friskvårdsaktiviteter enligt Skatteverket?

Att som arbetgivare satsa på hälsoarbetet är inte bara en god gärning, utan också en smart investering på lång sikt. Bättre hälsa ger helt enkelt bättre prestationer. 

Jobbstress Positiv feedback

Positiv feedback kan minska stress

Det är inte bara hjälp till en bättre balans mellan arbete och fritid samt en bättre personlig hälsa som kan hjälpa dina medarbetare till att må bättre. Stress kan även förebyggas genom att man mår genuint bra på jobbet och trivs med sina arbetsuppgifter. Forbes har skrivit en artikel som beskriver en studie genomförd av Harvard Business School. Här uppger de deltagare som fick “läsa positiva utsagor om sina tidigare prestationer” att de var mer kreativa i sitt tillvägagångssätt, bättre på att lösa problem och mindre stressade än övriga deltagare.

American Psychological Association skriver att brist på support, att inte ha kontroll över sina arbetsuppgifter samt oklara förväntningar också kan leda till stress hos medarbetaren. För att medarbetarna ska kunna prestera på en hög och samtidigt hållbar nivå är det viktigt att  som arbetsgivare våga lyfta frågor kring hälsa och välmåend. Och att arbeta långisktigt med det strategiska hälsoarbetet, inte bara reagerar när ohälsan redan är ett faktum.

Jobbstress är ett begrepp som antagligen alltid kommer finnas, men så länge en arbetsgivare aktivt är uppmärksam på psykisk ohälsa och stress, samt ser till att alla vet vad som förväntas av en – kan man reducera den stora stressboven – jobbet.

 


Vill du läsa mer om personalhälsa under och bortom coronapandemin? Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv: Vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare – under och bortom pandemin LADDA NED FRAMTIDENS ARBETSLIV