Hur man bygger en stark företagskultur med medarbetare på distans

Senast uppdaterad: 2022-10-125 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Buzzwords som hybridarbete i all ära, men att inte sitta på huvudkontoret och arbeta har varit standard för många företag sedan långt innan pandemin. Ta del av Benifys tips för hur ni bygger en gemensam företagskultur oavsett i vilken del av världen medarbetaren sitter.

Hybridarbete, hemmakontor och flexibla arbetsplatser. Det är många begrepp som trendar i arbetslivet när allt fler anställda har fått större möjlighet och intresse av att jobba hemifrån än tidigare. Men det finns även ytterligare ett lager av konceptet distansarbete, som många organisationer var bekanta med redan innan pandemin, nämligen att ha medarbetare som jobbar utspridda på olika kontor runt om i Sverige och världen.

Så hur kan man bygga en stark företagskultur när organisationen har flertalet kontor på olika platser? Självklart är första steget att ta fram en strategi som definierar er som organisation där medarbetarna känner sig delaktiga och där ni som arbetsgivare har en tydlig agenda för era värderingar och mål. Men i nästa steg är de digitala lösningarna ett viktigt hjälpmedel för att underhålla och stärka gemenskapen genom strukturerade kommunikationskanaler.

Förmånsplattformar, kommunikationsverktyg och mobilappar är några av de tekniska lösningar som kan sammanföra team och medarbetare på distans. Detta är möjligt inom alla typer av organisationer, även de komplexa som har medarbetare ute i fält och på resande fot och därför inte alltid har tillgång till dator.

Här är våra tips på hur du kan bygga en stark företagskultur med hjälp av modern teknik – oavsett om medarbetarna sitter på samma kontor eller i olika länder.

 Hur_man_bygger_1


Steg 1: Säkerställ att tekniken är tillförlitlig

Vid ett Solution Forum som nyligen hölls av amerikanska mjukvarubolaget Adobe sa författaren och entreprenören Steven Van Belleghem att ”tekniken måste fungera eftersom människor har nolltolerans mot att den inte gör det”. När du ska välja mjukvara bör du därför välja en lösning som erbjuder stabilitet och praktisk support. Då kan du känna dig trygg med att ni har tillgång till användarvänlig teknik som håller långsiktigt.

 

Steg 2: Välj system som kan integreras med befintliga program

Uppdatering och implementering av nya programvaror eller operativsystem kan orsaka mycket huvudvärk för företagets IT-avdelning. Arbetsgivare som genom sin kommunikation vill skapa en stark företagskultur vill ha en plattform med kort startsträcka och minimala avbrott. Så se till att stämma av med den potentiella leverantören att systemet enkelt kan integreras med de funktioner ni önskar och att det även uppfyller övriga krav ni som organisation kan ha.

 

Steg 3: Använd tekniken på rätt sätt

Det räcker inte med att köpa in och implementera digitala verktyg. För att få ut mesta möjliga av nya lösningar behöver ni nå ut till medarbetarna så att de känner till att verktygen finns och hur de ska användas.

Arbetsgivare kan organisera onlineutbildningar som innefattar både själva plattformen och övriga system och processer som driver företaget. När anställda lär sig använda det nya systemet kan de hitta information och delta i arrangemang online så att en stark företagskultur enklare kan börja ta form.

 Hur_man_bygger_2

 

Steg 4: Nå ut till alla via digitala lösningar

Den senaste generationens programvaror för videomöten har gjort det lättare att kommunicera med andra delar av världen. Även medarbetare som före pandemin inte var bekanta med Zoom, Teams, jobbchattar och gruppslingor kan idag koppla upp sig digitalt för att interagera med kollegor.

Men ytterligare verktyg som en modern arbetsgivare kan ha stor användning av idag är en mobilapp där HR kan kommunicera med sina anställda kring viktig företagsinformation, personalförmåner och andra uppdateringar via pushnotiser och interna meddelanden. En app som medarbetaren har tillgång till när som helst, var som helst, kan i sin tur skapa en starkare företagskultur och sammanföra alla anställda.

 

Steg 5: Få medarbetarna att känna sig inkluderade

Förmåner är också en av byggstenarna till en stark företagskultur – att erbjuda rätt förmåner är därför av största vikt. Det finns många tekniska lösningar för att göra medarbetarförmåner lättillgängliga och öka gemenskapen inom bolaget. Varför inte arrangera ortsoberoende hälsoutmaningar, till exempel att springa ett maraton i etapper? Dessa initiativ är inte bara hälsofrämjande, de sammanför också medarbetare från olika avdelningar och länder.

 

Är du intresserad av hur man implementerar en rutin för god kommunikation som genomsyrar hela organisationen? Få fler tips i vårt whitepaper ”Vad varje arbetsgivare bör veta om effektiv kommunikation”.

LADDA NER HÄR