SaaS (software as a service) – vad är det och vilka är fördelarna?

Senast uppdaterad: 2023-12-128 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ingen bransch är opåverkad av digitaliseringen: rätt mjukvara är helt avgörande för att driva en effektiv verksamhet idag. Allt fler behov och utmaningar möts med hjälp av olika tech-lösningar – från att engagera kunder och medarbetare till att automatisera processer och frigöra resurser.

Frågan är alltså inte om man ska digitalisera, utan hur. Är det smartast att köpa in och installera programvara, utveckla egna lösningar internt eller använda sig av molnbaserade prenumerationstjänster (SaaS)? I det här inlägget reder vi ut för- och nackdelar med de olika alternativen, och förklarar varför fler och fler organisationer väljer SaaS för sina tech-behov.

Vilka av dessa behov finns i din verksamhet just nu?

  • Öka engagemanget och stärka relationen till medarbetare och/ eller kunder
  • Erbjuda ett större mervärde för medarbetare och/ eller kunder
  • Digitalisera och individanpassa upplevelsen för medarbetare och/ eller kunder

Om du känner igen en eller flera punkter på listan så har du förmodligen redan funderat på att implementera någon form av digital lösning för att möta behoven. Nästa steg är att ta reda på vilket alternativ som skulle passa bäst: att utveckla en egen lösning med interna resurser, köpa in och installera en produkt som redan finns på marknaden eller prenumerera på en molnbaserad tjänst från en SaaS-leverantör. Längre ner i inlägget tittar vi närmare på vad de olika alternativen innebär, och varför SaaS har blivit vanligare på senare tid. Men först en kort förklaring av själva begreppet ”SaaS”.Guy_mobile_laptop-small

Vad är SaaS?

SaaS är samlingsnamnet för mjukvara som man abonnerar istället för att köpa. Förkortningen står för ”software as a service”, alltså ”mjukvara som tjänst”, och innebär att programvaran finns i ”molnet” istället för att installeras lokalt på användarnas datorer. Lite längre ner listar vi de 8 största fördelarna med SaaS, men innan dess tittar vi närmare på de mer traditionella alternativen.

Fördelar och nackdelar med att utveckla egna it-lösningar internt

Fördelen med att utveckla egna mjukvarulösningar är att man upplever en större kontroll, eftersom allt hanteras internt i organisationen. Den stora nackdelen är att man måste bygga upp en stor kompetens inom ett område som förmodligen är ganska långt från kärnverksamheten, och därmed behöva konkurrera med andra arbetsgivare om utvecklare, it-säkerhetsspecialister och annan eftertraktad tech-kompetens (där underskottet enligt IT&Telekombolagens rapport IT-kompetensbristen kommer att uppgå till 70 000 personer år 2024). Och när lösningen väl är färdigbyggd börjar det löpande arbetet med underhåll, användarsupport och att se till att GDPR och andra regelverk efterlevs. Att bygga egna it-lösningar internt riskerar med andra ord att bli dyrt och tidskrävande i längden.

SaaS (software as a service)

Fördelar och nackdelar med att köpa in mjukvara

Fördelen med att köpa in mjukvaruprodukter – att man som kund betalar en tydlig och överskådlig engångskostnad – kan också betraktas som en nackdel, beroende på hur man ser det. Att betala en stor klumpsumma i inledningsskedet gör det nämligen svårt att bedöma om man kommer att få valuta för sin investering på sikt. Ett annat problem är bristen på flexibilitet. Eftersom mjukvaran behöver installeras på specifika enheter (vanligtvis användarnas jobbdatorer) finns den inte alltid tillgänglig för den som till exempel jobbar på distans eller är på språng. För att alltid ha den senaste versionen behöver man också installera uppdateringar med ojämna mellanrum; något som förstås måste göras på alla enheter och för alla användare varje gång.

Allt fler företag väljer Saas

Det är med andra ord inte så konstigt att ett stadigt växande antal organisationer väljer att använda molnbaserade prenumerationstjänster istället för att köpa in färdiga lösningar eller bygga egna. Enligt rapporten 2020 State of SaaSOps från amerikanska BetterCloud är 70% av de företagsappar som används idag SaaS-baserade; en andel som väntas stiga till 85% år 2025. Några områden där extra många företag har upptäckt fördelarna med SaaS är ekonomi och redovisning, e-handel och CRM-system för företagskunder.

De 8 största fördelarna med SaaS

 

1. Snabbt att komma igång

Med SaaS behöver du inte installera någon mjukvara, vilket gör att du snabbt kommer igång och kan använda tjänsten.

2. Kostnadseffektivt

Du slipper de höga startkostnader som uppstår när du köper mjukvara. Istället betalar du en avgift per användare, där antalet enkelt kan skalas upp eller ner utifrån förändrade behov. Du slipper också kostnaderna för att hantera drift, underhåll och support internt.

3. Lättillgängligt

Eftersom SaaS inte kräver någon installation på specifika enheter räcker det med internetanslutning för att du och andra användare ska kunna nå tjänsten var och när som helst, på vilken enhet som helst. Många SaaS-plattformar finns också som mobilapp för bättre funktionalitet via smartphone.

Saas plattform

4. Inget bäst före-datum

Mjukvara du köper in kräver i regel nya installeringar när leverantören släpper nya produkter eller uppdateringar. Med en SaaS-lösning får du ta del av alla uppgraderingar kontinuerligt, så att du alltid har den senaste versionen.

5. Säkert (om du väljer rätt leverantör)

Vissa tvekar inför att välja SaaS eftersom de upplever förlorad kontroll över sin användardata. Samtidigt är det långt ifrån alla företag som har tillräckligt hög datasäkerhet internt. För att skydda kunders och medarbetares uppgifter enligt GDPR är det viktigt att välja en SaaS-leverantör som uppfyller högsta möjliga ISO-standarder inom informationssäkerhet och dataskydd.

6. Flexibelt, skräddarsytt och skalbart

En SaaS-lösning gör det som sagt enkelt att skala upp och ner antalet användare utifrån skiftande behov. Med rätt leverantör finns också en stor flexibilitet i utformningen av själva tjänsten. Benifys SaaS-plattform används till exempel av mer än 1500 organisationer och 2 miljoner slutanvändare världen över. Den grundläggande teknologin är densamma, men utseende och funktionalitet anpassas utifrån varje verksamhets behov och preferenser.

7. Kan integreras med befintliga system (om du väljer rätt leverantör)

För att kunna användas optimalt behöver din nya mjukvara kunna integreras med dina befintliga system. När du väljer SaaS-leverantör behöver du därför se till att lösningen möjliggör användandet av API:er, så att data enkelt kan delas mellan SaaS-plattformen och övriga system. Som exempel kan vi ta Benifys medarbetarportal, där medarbetare kan beställa olika personalförmåner som bekostas av arbetsgivaren (som med friskvårdsbidrag) eller via nettolöneavdrag. Beställningen skickas direkt till den externa leverantören, samtidigt som informationen automatiskt förs över till arbetsgivarens lönesystem för att genomföra transaktionen. Hela processen utgår alltså från SaaS-plattformen, utan behov av extra ”handpåläggning”.

8. Support från en trygg partner

Om du väljer en etablerad SaaS-leverantör får du inte bara tillgång till support för alla användare, utan också fördelen av att ta del av lärdomar och utvecklingar från andra organisationer som använder samma tjänst. Med en trygg partner som hanterar behoven av tech och digitalisering kan din organisation lägga fullt fokus på kärnverksamheten.

 

Nya användningsområden för Benifys SaaS-plattform

Sedan starten 2004 har Benify tillhandahållit en SaaS-plattform som hjälper arbetsgivare att erbjuda sina anställda bättre digitala medarbetarupplevelser, attraktivare förmåner och intern kommunikation, vilket leder till ökat medarbetarengagemang. För den som jobbar inom HR är Benify alltså ett välkänt namn sedan länge. Det som inte är lika känt är att samma prisbelönta teknologi även kan användas av organisationer som vill stärka relationen till sina kunder, medlemmar eller andra intressenter med hjälp av en proffsigare digital helhetsupplevelse. Ett exempel på detta är Nordea Liv & Pensions Benify-portal för företagskunder.


Vill du veta mer om detta spännande affärsområde? Läs vidare på sidan om vår plattform för kundengagemang, där du också kan boka en personlig genomgång av hur Benify kan hjälpa just din verksamhet att öka kundernas engagemang och lojalitet.

Är du nyfiken på hur andra företag använder Benifys SaaS-plattform för kundengagemang redan idag? Ladda ner en överskådlig PDF via länken nedan.SÅ ANVÄNDS BENIFYS PLATTFORM FÖR KUNDENGAGEMANG