Förmåner: Sjukvård eller friskvård?

Senast uppdaterad: 2024-05-213 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

När coronapandemin var som värst, valde många arbetsgivare i landet att utöka förmånsutbudet inom sjukvård för att stävja psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 64% av dem som deltog i en av Benifys undersökningar sa att sjukvård var något de satsade extra på. Men vad hände sen? Benifys nyaste rapport visar tydligt en annan trend – eller ska vi säga nygammal?

Många fruktade en ökad psykisk ohälsa i sviterna av pandemin, men resultatet blev ett annat. Folkhälsomyndigheten hänvisade till flera publikationer när de i ett pressmeddelande under 2021 uttryckte att den psykiska ohälsan och suicidsiffrorna inte alls ökat som man hade befarat.

Men den osunda stressen kvarstår som en del i vad medarbetarna brottas med. Faktum är att dagens medarbetare listar jobbet som den absolut största stressfaktorn i deras liv.

Oron över ett större behov av sjukvård bland medarbetarna verkar ha varit en anledning till att många arbetsgivare valde att satsa extra på psykisk hälsa under 2020, åtminstone om man ska tro Benifys rapport ”Så har HR-arbetet påverkats av pandemin”, där mer än 900 personer inom HR deltog. Här svarade 64% att de satsat extra på att förebygga psykisk ohälsa under året.


Satsningar på friskvård

Satsningar på friskvård

När Benify genomförde en ny undersökning i början av 2022, där mer än 500 arbetsgivare deltog, såg saker och ting annorlunda ut. Den psykiska ohälsan och sjukvårdsförmåner var knappt något som nämndes av de olika arbetsgivarna – istället ser nu mångas blickar ut att vara mer riktade mot en nygammal förmån, nämligen friskvården. Här är några kommentarer från de som deltog i den nyaste undersökningen:

”Vi utökar friskvårdsbidraget med 500 kr”

”Höjt friskvårdsbidrag och infört friskvårdstimme”

”Ett bättre friskvårdsbidrag”

”Vi testar träning på arbetstid"

 

Faktum är att friskvårdsförmåner kan ha stora effekter på vårt mående, och friskvårdsbidraget i dag går att nyttja till en mängd olika aktiviteter. Fysisk aktivitet påverkar hjärnan på flera positiva sätt, som att man exempelvis lättare löser problem lättare och får bättre koncentrationsförmåga, skriver 1177.se

Friskvård psykisk ohälsa

Friskvård mot psykisk ohälsa

Med det sagt – kan det vara så att dagens arbetsgivare, efter pandemin, tänker att friskvårdsförmånerna står över sjukvårdsförmånerna? Det är ingen hemlighet att fysisk aktivitet kan råda bot på en rad åkommor och sjukdomar, inte minst minska den psykiska ohälsan i samhället.

Som arbetsgivare kan rätt sorts förmåner attrahera rätt sorts personal – oavsett om det här friskvård, sjukvård eller något helt annat. Både friskvård och sjukvård hamnade dock på topp fem när Benify frågade medarbetare vilka förmåner de uppskattar mest.

Det ena kanske inte måste utesluta det andra?


Vill du läsa mer om vilka lärdomar och insikter som dagens arbetsgivare gjort efter pandemin? Ladda ner Benifys rapport ”Det nya normala” nu direkt.

LADDA NED RAPPORTEN