De fem förmåner generation Z vill ha på arbetsplatsen

Senast uppdaterad: 2024-01-058 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

”Gen Z” kommer utgöra en tredjedel av arbetskraften inom några år. Vilka förmåner måste arbetsgivare erbjuda för att kunna attrahera och behålla denna nya generation av begåvade medarbetare? 

Generation Z, det vill säga personer födda efter 1995, ersätter sakta men säkert de ”baby boomers” som går i pension. Denna nya generation karaktäriseras av social medvetenhet, digital skicklighet och en benägenhet att öppet diskutera allt från psykisk hälsa till politik. ”Gen Z” är inte rädda för att artikulera sina ambitioner. 

I vår senaste rapport, Lär känna generation Z, djupdyker vi i resultatet av en europeisk undersökning som analysinstitutet YouGov gjort på uppdrag av Benify. (Vill du veta vad undersökningen sa om övriga generationer, inte bara gen Z, hittar du det i rapporten The Benefits Factor.) Dessutom har vi kompletterat med en svensk undersökning som Benify genomfört, där drygt 16 000 medarbetare och 200 HR-personer fått har svarat på frågor som rör arbetsplatsen, förmåner och arbetslivet i övrigt. (De medverkande i undersökningen är Benifys svenska kunder.) 

Baserat på allt detta presenterar vi här de fem förmåner din organisation måste erbjuda för att attrahera gen Z. 

Gen Z på arbetsplatsen: vad de vill ha 

Gen Z gör entré på arbetsmarknaden samtidigt som EU:s befolkning krymper, och andelen pensionärer växer. Denna unga generation har till stor del växt upp i en ”remote first”-värld, och har därför med sig en unik uppsättning insikter och behov till arbetsplatsen. 

Bara 24% av unga medarbetare föredrar att jobba heltid på den fysiska arbetsplatsen – men det betyder inte att en majoritet vill isolera sig fullständigt, och enbart distansjobba. Istället är de ute efter flexibilitet; en balans mellan de samarbetsmöjligheter ett kontor erbjuder och möjligheten att själva välja varifrån de jobbar. Gen Z förstår med andra ord att den traditionella arbetsplatsen är viktig för att skapa engagemang och möjliggöra sociala interaktioner, vilket i sin tur bäddar för en mer tillfredsställande jobbupplevelse. 

Som en konsekvens av detta resonemang kräver generation Z sömlös kommunikation, som skapar en brygga mellan de fysiska och virtuella arbetsplatserna. Eftersom de växt upp i en digital värld förväntar de sig att all information först och främst finns tillgänglig via mobilen. Och när de känner sig överväldigade litar de på att stöd för psykisk hälsa är en självklar del av erbjudandet från arbetsgivaren. 

Five_benefits_GenZ_1-1

De viktigaste förmånerna och belöningarna för gen Z  

Gen Z-medarbetare beräknas byta jobb upp till tio gånger innan de fyller 34. I deras ögon är karriärstegen ett utdaterat begrepp. Istället förväntar de sig ett antal specifika förmåner och belöningar som tillfredsställer deras behov. Här är de fem förmåner som är allra viktigast för gen Z i Sverige.

1. Ledighets- och arbetstidsförmåner

Få saker är lika viktiga för gen Z som ledighetsförmåner och flexibla arbetstider. Dessa unga medarbetare vill själva kunna välja hur och när de jobbar – och de förväntar sig att arbetsgivaren ska förstå och tillmötesgå detta. 

På en 10-gradig skala (där 0 är minst viktigt, och 10 mest) får ledighet och flexibla arbetstider värdet 8,6 av generation Z i Sverige. Samma sorts förmåner hamnar i topp även när man frågar generation Z internationellt – men själva värdet är ovanligt högt i Sverige. 

Som vi påpekade ovan betyder dock inte detta att gen Z enbart vill distansjobba. Istället är de ute efter att själva kunna forma sina arbetsdagar på ett sätt som bidrar till deras välmående – samtidigt som de inser vikten av personliga möten när det gäller att bygga meningsfulla relationer. 

 

2. Friskvårdsförmåner 

Även här sticker Sverige ut. I vår europeiska undersökning kvalade friskvårdsförmåner inte in på topp 5 alls – medan de i Sverige hamnar på delad förstaplats. Faktum är att det bara är i Frankrike som friskvårdsförmåner hamnar lika högt. 

Av generation Z i Sverige tilldelas friskvårdsförmåner värdet 8,6 av 10. Därmed är dessa förmåner viktigare än för både generation X och baby boomers. Med andra ord är friskvårdsbidraget något som våra yngsta svenska medarbetare vill hålla hårt i. 

Samtidigt är det långt ifrån alla medarbetare som tar vara på investeringen arbetsgivaren gör i deras hälsa. Läs mer här om hur du uppmuntrar dina anställda att utnyttja sitt friskvårdsbidrag. 

 

3. Balans mellan arbete och privatliv 

I alla länder prioriterar generation Z konsekvent att ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Men även här sticker Sverige ut. I vår europeiska undersökning tilldelas förmåner som bidrar till balans mellan arbete och privatliv snittvärdet 7,54 på en 10-gradig skala. I Sverige får det istället 8,0. Det är även anmärkningsvärt högt jämfört med äldre svenska generationer – baby boomers ger samma förmåner värdet 6,9. 

Det här avspeglas i trenden att vissa generation Z-medarbetare väljer så kallade lazy girl jobs – flexibla tjänster som betalar bra, inte är alltför utmanande, och inte kräver extrema ansträngningar. 

För att tillfredsställa generation Z:s behov måste din organisation förespråka en sund balans mellan arbete och privatliv – under precis hela medarbetarresan. 

 

4. Pension och framtidsplanering 

Tvärtemot vad många tror fäster gen Z stor vikt vid pensionsförmåner som hjälper dem planera sin framtid. 

Gen Z har en mogen inställning till långsiktig ekonomisk trygghet. Detta kan förklaras med att de debuterade på arbetsmarknaden i en tid präglad av skenande inflation, höga levnadskostnader och andra ekonomiska svårigheter i sviterna av covid-pandemin. En undersökning av Vanguard visar rentav att gen Z-medarbetare pensionssparar 32% mer än unga arbetare gjorde 2006. 

I vår egen undersökning rankar generation Z pensionsförmåner väldigt högt – snittpoängen är 7,9 av 10. För att attrahera och behålla medarbetare från denna generation måste arbetsgivare alltså erbjuda robusta, transparenta pensionsförmåner. 

 

5. Kompetensutvecklande förmåner 

Generation Z vill inte stå och stampa. De vill röra på sig, prova olika saker, och utvecklas. Följaktligen värderar de förmåner för kompetensutveckling högre än någon annan generation. Denna förmånskategori får värdet 7,2 av generation Z i Sverige – men bara 6,1 av svenska baby boomers. 

Detta reflekterar dels faktumet att dagens arbetsmarknad är föränderlig, dels att unga medarbetare vill känna att deras jobb är meningsfulla. Annars drar de sig inte för att helt enkelt byta. Genom att investera i deras kompetensutveckling kan man visa hur högt man värderar dem som medarbetare – och hur mån man är om att de ska fortsätta känna sig stimulerade. 

Här kan du läsa mer om att engagera generation Z med hjälp av kompetensutveckling. 

Five_benefits_GenZ_2-1

Framtidens arbetsplats 

Nyckeln till att engagera gen Z är att förstå deras unika värderingar, förväntningar och önskemål. Det handlar inte bara om hur man belönar dem. Den stora utmaningen är att utforma ett erbjudande som tillgodoser denna generations individuella ambitioner och progressiva mentalitet, såväl som det förändrade landskapet för anställningar. 

Vill din organisation attrahera och behålla medarbetare som tillhör gen Z? Ladda ner vår exklusiva rapport, Lär känna generation Z, för att få veta mycket mer om hur du på bästa sätt kan engagera dina medarbetare.

Ladda ner rapporten