Ta vara på talangerna – maxa kompetensutvecklingen

Senast uppdaterad: 2023-11-105 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Kompetensutveckling är en viktig fråga för alla som jobbar med personalfrågor. De senaste åren har sätten att kompetensutveckla blivit allt fler – från utbildningar och e-learning till workshops, kurser och kunskapsdelning internt. Men hur jobbar man egentligen bäst med kompetensutveckling? Och vad innebär det att jobba strategiskt med kunskap?

Kompetensutveckling är något som är välkommet inslag för de allra flesta som jobbar, och kan många gånger innebära ett trevligt avbrott från de vanliga arbetsuppgifterna. Det är ett sätt att stanna upp och reflektera kring arbetet man utför – med möjlighet att utveckla befintliga färdigheter, eller lära sig något nytt.

 

 

Kompetensutveckling som investering

 I dagens mycket föränderliga värld är kompetenstutveckling ett måste för den arbetsgivare som vill uppfattas som modern och framåtsträvande. I Benifys senaste rapport Framtidens arbetsliv: En arbetsplats i förändring, säger särskilt den yngre generationen, känd som Generation Z, att den största anledningen att stanna kvar på ett och samma jobb är att det ska kännas meningsfullt. Och det är här som kompetensutvecklingen har en stor påverkan på meningsfullheten. Om en arbetsgivare inte visar vilja att investera i dig och din kompetens, kan det bli svårt att känna engagemang och driv.

Vidare är en av rapportens slutsatser att en framåtsträvande arbetsgivare kännetecknas av att den anpassar sig efter förändringar på arbetsmarknaden. Här kan möjligheten till flexibel kompetensutveckling vara ett starkt verktyg för att locka till sig nya talanger på marknaden.

 Ta_vara_på_talangerna_1


Säkra konkurrensförmågan

 Men hur jobbar en arbetsgivare strukturerat med kompetensutveckling och kompetensförsörjning? Med en allt åldrande befolkning är försörjningen en utmaning för många branscher, därför gäller det att utveckla befintlig personal i så stor utsträckning det går – för att täppa till ett eventuellt kompetensgap.

Mattias Dahl Vice VD, Svenskt Näringsliv, uttrycker det hela bra i en broschyr om företagen som utbildningsaktör:

Många företag är helt beroende av att ha medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt förändras innehållet i många yrken av teknikutveckling och digitalisering. Det kräver att förutsättningarna för kompetensutveckling är goda för att säkra företagens konkurrensförmåga”, skriver han.

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning startar hos medarbetarna själva. Vad tycker personalen om nuvarande arbetsuppgifter? Vad skulle de själva vilja utvecklas inom? Efter det är det läge att kika på verksamhetens egna behov och mål. Vad ska kompetensutvecklingen på arbetsplatsen lösa?

Det finns två sätt att se på kompetensutveckling – antingen att det för er innebär att utveckla befintlig kompetens och färdigheter, eller att det handlar om att medarbetarna ska ta till sig ny kunskap. Det enda behöver givetvis inte utesluta det andra.

 Ta_vara_på_talangerna_2


Individuellt lärande

När du som arbetsgivare är klar med din kartläggning kring kunskapsbehovet som ska täckas, är utförandet nästa delmoment. Ska kompetensutvecklingen ske i form av en kurs, enstaka workshops eller kunskapsdelning internt? Det finns mängder av sätt att ta till sig av ny kunskap – och många plattformar online finns till förfogande, såväl som fysiska kurser eller distansutbildningar. Fundera över vilken typ av lösning som skulle passa bäst för er. Behovet av kunskap behöver heller inte se exakt samma ut för varje person på företaget eller organisationen. Gör först en övergripande plan för verksamheten, för att sedan skapa individuella planer tillsammans med respektive medarbetare.

 

Öka teamkänslan

Intern kunskapsdelning är även det ett beprövat sätt att erbjuda kompetensutveckling. En bonus med kunskapsdelning internt är att det stärker teamkänslan. Mentorskap kan exempelvis vara något som är givande för såväl mentor som adept internt. Enligt Anders Kinding, ledarskapstränare och författare handlar utveckling och ny kunskap lika mycket om att arbeta med sina beteenden. På Unionens hemsida skriver han:

”Beteende handlar om att du medvetet, och omedvetet, styr dina handlingar på ett sätt som är gynnsamt för att nå arbetsmålen, samarbeta med dina kollegor, hantera kundrelationer, eller företräda företaget inför media eller allmänheten.”

Det är därför viktigt att i er kompetensutveckling också tänka på vilka beteenden som är önskvärda för att företaget eller organisationen ska uppnå de resultat man eftersträvar.

Avslutningsvis är uppföljning A och O. Vilka resultat eller effekter ser ni av kompetensutvecklingen? Vad tycker medarbetarna? Hur har det gynnat företaget eller verksamheten i stort?


Upptäck mer om vad dagens medarbetare tycker om sin arbetsplats i rapporten Framtidens arbetsliv: En arbetsplats i förändring.

LADDA NED RAPPORTEN HÄR