Vad du som HR-chef behöver veta om tjänstepension

Senast uppdaterad: 2023-12-138 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Tjänstepensionen är den viktigaste, och ofta dyraste, personalförmånen av alla. Den har också rykte om sig att vara krånglig, både bland medarbetare och arbetsgivare. I större organisationer finns dedikerade experter för de flesta HR-områden. I ett mindre företag är HR-chefen oftare en allt-i-allo med mycket att hålla reda på. Vad behöver du som HR-chef veta om tjänstepension? Och vad kan du göra för att denna fantastiska investering ska få den uppskattning av medarbetarna som den faktiskt förtjänar?

Pensionen är inte bara viktig för medarbetare med få år kvar i arbetslivet, utan även för yngre generationer. Idag omfattas hela 9 av 10 anställda i Sverige av tjänstepension, antingen genom kollektivavtal eller via separata pensionsavtal. Tjänstepensionen är dock inte lika vanlig i mindre bolag. Enligt Företagarna saknar vart tredje småföretag med upp till tjugo anställda avsättningar till tjänstepension för sig själv eller sina anställda. Många som har tillgång till tjänstepension vet heller inte hur mycket deras arbetsgivare betalar in. Det finns alltså en kommunikationsutmaning när det gäller pension.

I det här inlägget svarar Helen Björk, produktledare inom ekonomisk trygghet på Benify, på några vanliga frågor om tjänstepension. Tanken är att du som HR-chef ska känna dig trygg med att möta medarbetarnas funderingar kring pensionen. 

helen-bjorkman-benify-

 
 
"Tjänstepensionen kommer att bli ett viktigt konkurrensmedel för arbetsgivare som vill locka till sig personal framöver, men då krävs det förstås att medarbetarna förstår och uppskattar värdet."

 


F
örst och främst: varför är tjänstepensionen så viktig?

Pensionen är medarbetarnas framtida lön, och utan tjänstepension blir den betydligt lägre. Det finns stora skattemässiga fördelar för medarbetarna att få tjänstepension av sin arbetsgivare, eftersom avsättningen till tjänstepension görs före skatt, till skillnad från privat sparande som medarbetaren bekostar med sin nettolön. Det skulle med andra ord bli väldigt dyrt för till exempel en egenföretagare eller anställd utan tjänstepension att matcha tjänstepensionsavsättningen med eget sparande. Man har helt enkelt inte tillgång till lika förmånliga lösningar som privatperson idag. Mycket tyder också på att tjänstepensionen kommer att bli ett allt viktigare konkurrensmedel för arbetsgivare som vill locka till sig personal framöver, men då krävs det förstås att medarbetarna förstår och uppskattar värdet.

Hur fungerar tjänstepensionen om man har kollektivavtal?

Har man kollektivavtal så finns ett pensionsavtal inbakat i det, baserat på vilken bransch man tillhör. ITP och SAF-LO är de allra vanligaste idag. Men även om man har kollektivavtal tycker jag inte att man som arbetsgivare ska luta sig tillbaka och tänka att allt är klart. Du behöver fortfarande utbilda och informera medarbetarna om tjänstepensionen och annat som ingår i avtalet så att de förstår, uppskattar och får ut största möjliga nytta av sina förmåner. Många anställda har dålig koll på vad de faktiskt har tillgång till, både när det gäller pensionen men också försäkringar. 

hur-tjänstepensionen-fungerar-om-man-har-kollektivavtal

Hur fungerar tjänstepensionen om man INTE har kollektivavtal?

Då behöver du som arbetsgivare själv upphandla ett pensionsavtal. Många aktörer på marknaden erbjuder avtal som ”skuggar” ITP så att villkoren liknar de kollektivavtalade. Ett tips när du ska välja tjänstepensionsleverantör är att fråga runt bland flera bolag och jämföra priser. Det är också viktigt att du förstår prismodellen så att du och dina medarbetare inte betalar för mer än ni faktiskt behöver.

Vill du veta mer om vad du behöver tänka på när du upphandlar ett tjänstepensionsavtal? ladda ner vår lista med fem smarta tips:

LADDA NER TIPS

Vilken inkomst grundar sig medarbetarnas pension på?

Har man kollektivavtal brukar hela lönen, inklusive rörliga delar, vara pensionsgrundande per automatik. Utan kollektivavtal behöver du som arbetsgivare själv avgöra vad som ska ingå i den pensionsgrundande inkomsten (PGI). Ska det bara vara den fasta grundlönen, eller också semesterersättning och eventuella bonusar? För den enskilda medarbetaren kan skillnaden bli stor. Se bara till att hålla koll på avdragsrätten. Huvudregeln är att en pensionskostnad som motsvarar högst 35% av en medarbetares årslön är avdragsgill för dig som arbetsgivare. Oavsett vilka val du gör behöver du informera dina anställda om vad deras pension grundar sig på, så att de förstår vilka summor de ser om de själva loggar in hos er pensionsleverantör för att se sina tjänstepensionsavsättningar.

Kan jag som arbetsgivare hjälpa mina anställda att spara extra till sin pension?

Ett sätt att hjälpa dina anställda till en högre pension är att erbjuda löneväxling mot bruttolön. Detta innebär ingen större kostnad för dig som arbetsgivare, men brukar uppskattas väldigt mycket av de medarbetare som det kan bli aktuellt för. Efterfrågan på löneväxling har ökat avsevärt sedan skatteavdraget för individuellt pensionssparande (IPS) tog bort 2016. Löneväxling rekommenderas dock inte för medarbetare med en lägre inkomst än 8,07 inkomstbasbelopp. För år 2019 motsvarar det en månadslön på 43 309 kronor före skatt. 

lonevaxling-ett-satt-att-hjalpa-medarbetare-spara-till-sin-pension

Hur kan jag få medarbetarna mer intresserade av tjänstepensionen?

Som arbetsgivare har du allt att vinna på att visa upp din investering. Du kan till exempel visualisera värdet av pensionen i er medarbetarportal, ge personalen tillgång till en digital pensionsskola eller bjuda in till informationsträffar där du förklarar hur tjänstepensionen fungerar med just det avtal ni har. På Pensionsmyndighetens hemsida finns gott om material att utgå ifrån. Tänk bara på att informationen inte ska vara alltför generell, utan så individanpassad som möjligt för att kunna fånga medarbetarnas intresse.

Borde jag som arbetsgivare ge mina anställda tillgång till pensionsrådgivning?

Att inte bara erbjuda tjänstepension, utan också ge medarbetarna förutsättningar för att placera sitt pensionskapital bättre, visar att du är en omtänksam arbetsgivare som bryr dig om dina anställdas framtida ekonomi. Dessutom kan rådgivningen bidra till att öka uppskattningen för pensionen överlag. Idag har de flesta anställda pensioner i flera olika försäkringsbolag och valcentraler, eftersom man har varit anställd hos flera arbetsgivare genom livet. Det blir därför svårt att hålla koll på alla sina pengar; något som en oberoende pensionsrådgivare hjälper till med. De flesta individer saknar också tillräckliga kunskaper för att själva göra bra placeringar. När de får tillgång till rådgivning och sätter sig in mer i frågan inser de vilket stort tillskott de får från dig som arbetsgivare via tjänstepensionen. När medarbetarna gör bättre val kan värdet på deras pensionskapital öka utan att du som arbetsgivare behöver betala in mer.

darfor-bor-du-som-arbetsgivare-ge-anstallda-tillgang-till-pensionsradgivning

Hur ska jag välja pensionsrådgivare?

Tänk på att försäkringsförmedlare i regel riktar in sig mot höginkomsttagare och att de tjänar mer pengar på att rekommendera fonder och fond-i-fonder med höga avgifter. Det är vanligt att förmedlarföretagen själva har utvecklat fondprodukterna och att rådgivningen snarare är att betrakta som försäljning. För att alla anställda ska få samma möjligheter till bra rådgivning är det därför viktigt att välja en oberoende aktör. Många av de svenska arbetsgivare som erbjuder sina anställda en medarbetarportal från Benify väljer därför att erbjuda pensionsråd från Benifys systerbolag Lifeplan – ett bolag som beskrivs som ”en av de få Good Guys som finns på marknaden för rådgivningstjänster” av Småspararguiden.

Är du på väg att upphandla ett tjänstepensionsavtal för dina medarbetare? Ladda ner och läs våra tips först! 

LADDA NER TIPS