Låt medarbetarna sprida ryktet om arbetsplatsen

Senast uppdaterad: 2022-12-164 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur villig är du att rekommendera din arbetsplats till andra? Och har du tänkt på vad din rekommendationsvilja beror på? Ambassadörskap är en av HR-branschens hetaste frågor – och i Benifys undersökning visar det sig att de allra yngsta medarbetarna är de som har störst vilja att rekommendera sin arbetsgivare till andra.

Låt oss ta det från början, för vad kommer först – hönan eller ägget? Lite likadant är det med ambassadörskap kontra företagskultur. Ambassadörskapet är effekten av en god företagskultur. Med det menas att man som arbetsgivare har gjort sin hemläxa med att engagera medarbetarna, så att de trivs och frodas. En bra och rättvis lön i all ära, men förmåner, en god gemenskap med kollegor, tillfredsställande arbetsuppgifter och chans att växa – är alla viktiga parametrar för att vilja rekommendera sin arbetsplats.

Om vi vänder på det hela, och vi har en låg rekommendationsvilja för vår arbetsplats. Vad kan det bero på? Att inte kunna påverka sin arbetssituation, känna att risken för uppsägning är överhängande eller att ha en stressig eller på andra sätt dålig arbetsmiljö, är några faktorer till att inte trivas på sitt jobb. Känner man en olust eller ovilja kring jobbet, är det första man ska göra är att prata med sin chef. Stress är den vanligaste orsaken till att man inte trivs på sitt jobb, menar karriärguiden Indeed.

Enligt sajten fackförbund.com kan vantrivsel på jobbet leda till depression och ångest, och även gå ut över våra personliga relationer. Då vill vi definitivt inte rekommendera vår arbetsplats till någon annan.

Sprida_ryktet_1

Så mäts ambassadörskapet

Du har säkert hört om eNPS, Employee Net Promoter Score, som ett mått som används för att mäta rekommendationsviljan. När man ställer frågan om hur villig en medarbetare är att rekommendera arbetsgivaren till andra, ger medarbetaren ett svar på en skala 0 till 10, alltså från inte sannolikt till mycket sannolikt. Efter att ha samlat in svaren delar man in de svarande i Promoters, Detractors och Neutrals. Andelen procent som rekommenderar företaget (Promoters) subtraherar man sen med andelen som inte rekommenderar arbetsplatsen i lika stor utsträckning (Detractors). På så sätt får man fram ett värde. Du kan med enkelhet hitta färdiga mallar och vidare instruktioner på nätet, eller fråga oss på Benify.

Yngre mest benägna att rekommendera

När Benify ställde frågan till nästan 16000 medarbetare i vår rapport Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring, stack den yngre generationen (Generation Z) ut som den generation som är mest benägen att rekommendera sitt jobb till andra. Här fick vi fram ett eNPS på 26, medan den äldsta generationen – baby boomers, hamnade på ett eNPS på endast 12 när det gäller rekommendationsvilja.

Att kunna använda sig av goda ambassadörer är mer kostnadseffektivt än att som arbetsgivare lägga pengar på en marknadsföringskampanj, som ska locka nya medarbetare. De goda ambassadörerna kommer dock inte av sig självt – här gäller det att du som arbetsgivare verkligen funderar på vad det är som kan få era medarbetare att trivas så bra som möjligt. Hur ska ni göra för att de ska bli just ambassadörer, och sprida ett gott rykte om jobbet?

Sprida_ryktet_2

Bra arbetsmiljö högst på listan

I en artikel i HR-nytt, säger Catrine Jack, employer branding-expert på Randstad, att vad svenskarna värdesätter allra mest hos en arbetsgivare är trevlig arbetsmiljö. Detta enligt en rapport som Randstad själva gjort. Vidare menar Catrine Jack att om man jämför med tidigare år, värderas en bra arbetsmiljö till och med ännu högre år 2022, efter pandemin.

I ett tidigare inlägg från Benify beskriver vi sambandet mellan kultur, engagemang och ambassadörskap. Anställda som uppger att de jobbar i en organisation med en mycket stark kultur säger att de är mer engagerade på jobbet, nöjdare med sin arbetsgivare och mer benägna att rekommendera arbetsgivaren till andra. Något att tänka på när ni bygger er arbetskultur – inifrån och ut.


Vill du veta ännu mer om ambassadörskap och engagemang? Ladda ner Benifys rapport Framtidens arbetsliv: En arbetsplats i förändring – helt utan kostnad.

Vi önskar dig trevlig läsning!

TILL RAPPORTEN