Hållbarhet: Vad är hållbara medarbetare?

Senast uppdaterad: 2023-01-175 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hållbarhet är ett stort begrepp och har varit väldigt aktuellt de senaste åren, inte minst för arbetsgivare. Ansvar för miljö och att minska klimatavtrycken är kanske det första du tänker på när du hör ordet hållbarhet, men hållbara medarbetare är något mycket mer. Benify frågade 16 000 medarbetare om hur hållbar deras arbetssituation är – här kan du ta del av svaren.

När vi på Benify ger oss på att försöka sammanfatta vad ett hållbart arbete innebär, är det faktorer som en inkluderande kultur, kontinuerlig återkoppling från arbetsgivaren, en bra balans mellan arbete och privatliv och en hållbar nivå av stress – som vi ser som viktiga i sammanhanget. Att leva och arbeta hållbart handlar mycket om att skapa en arbetsplats och rutiner som skapar ett arbetsliv som är hållbart i det långa loppet. Du ska arbeta på ett sätt som gör att din stress ligger på en acceptabel nivå. Samtidigt, för att ditt arbete ska kännas hållbart, bör du ha möjligheter till utveckling och känna att du trivs med ditt jobb. En hållbar arbetsplats ser till medarbetarnas hållbarhet, men också till att verka för en god miljö – på alla sätt.

I ett tidigare inlägg från Benify, svarar Erik Elvingsson Hedén, vd och grundare av analys- och insiktsbyrån SB Insight, såhär när han får frågan om vad ett hållbart varumärke eller arbetsplats är:

– Det kan innebära lite olika saker beroende på vad som är relevant för varumärket ifråga när det gäller hållbarhet. Gemensamt är dock att det handlar om ett varumärke som upplevs ta ansvar för och minska sin negativa påverkan på miljö och människa, samt arbetar med att öka den positiva påverkan så mycket som möjligt.

Hållbarhet Arbetsgivare

 

Arbetsgivarens ansvar

Vilka frågor är då arbetsgivarens ansvar? När Benify frågade nästan 16 000 medarbetare, svarade 72 procent att de tycker att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för frågor som kontinuerlig återkoppling. Den psykiska hälsan hamnade också högt upp i ranking över vilka hållbarhetsåtgärder och ansvar som medarbetarna tycker bör åligga arbetsgivaren. 64 procent svarade att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för den mentala hälsan. Det kan du bland annat läsa om i den nyligen publicerade rapporten Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring. Här säger 25 procent att de tycker att arbetsgivaren även bör ta ett stort ansvar för den privatekonomiska hållbarheten och tryggheten.

 

Flera aspekter av hållbarhet

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet hänger ihop, menar chefsorganisationen Ledarna. Här säger man att ”ett sätt att hitta en bra utgångspunkt för hållbarhetsarbetet är att ställa sig frågan hur man kan skapa förutsättningar för verksamhetens ekonomiska utveckling och samtidigt tillgodose människors behov utan att överskrida planetens ekologiska gränser.”

Det är ett liknande svar som Erik Elvingsson Hedén ger om varumärket och hållbarheten. Men glöm inte att gå ner på individnivå – vad tycker medarbetarna kännetecknar god hållbarhet för just dem? Har ni ställt frågan till dem?

I vår undersökning svarade 62 procent att de känner att de har en bra balans mellan arbete och privatliv. Men vad kan ni som arbetsgivare göra för att den siffran ska bli högre? En idé är att erbjuda medarbetarna förmåner som exempelvis anpassning av hemmakontoret. Efter coronapandemin önskar sig många medarbetare en arbetsplats där det finns möjlighet att arbeta hemifrån. Så många som 71 procent av de medverkande i vår undersökning, sa att de önskar att arbeta både hemifrån och på ordinarie arbetsplats i framtiden.

Att som arbetsgivare då ge möjligheten att arbeta på distans eller hemifrån är inte bara ett sätt att tillgodose olika individers behov. Som företag eller organisation bidrar ni även till en bättre miljö och kan minska klimatpåverkan, då medarbetarna inte behöver färdas till och från jobbet. När ni dessutom erbjuder exempelvis kontorsmöbler som förmån, blir arbetsmiljön och ergonomin hemma bättre – vilket i sig också gynnar hållbarheten.

 

Hållbarhet arbetsklimatet

 

Medarbetarna och arbetsklimatet

I Benifys undersökning ger de allra flesta medarbetare ett gott betyg till gemenskapen med kollegorna, vilket också gör mycket för hållbarheten. Social samhörighet leder till ökad trivsel, vilket i sin tur leder till en mer hållbar arbetssituation. Gemenskapen med kollegorna får av de olika branscherna någonstans mellan 7,6 till 8,1 i betyg på en tiogradig skala när Benify ställde frågan. Stressnivåerna är högst för dem som angett att de arbetar inom vård och omsorg och för offentlig sektor. Om vi kikar på de olika generationerna är det den allra yngsta, Generation Z, som ger högst betyg till arbetsklimatet.

Hållbarhetsarbete tar tid, och bör göras strategiskt – bit för bit. Men genom att bli medveten om vilka utmaningar just din arbetsplats har vad gäller hållbarhet, och genom att regelbundet fråga sina medarbetare hur hållbar de tycker att deras arbetssituation är, kan man som arbetsgivare få många värdefulla insikter.


Är du nyfiken på att läsa mer om vad 16 000 medarbetare säger om arbetsklimat och hållbarhet? Ladda ner vår rapport Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring nu direkt.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR