Framtidens Arbetsgivare: Så engagerar du Generation Z

Senast uppdaterad: 2023-12-126 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ju yngre du är, desto mindre engagerad är du i din arbetsplats. Det visar Benifys senaste undersökning, där nästan 16 000 medarbetare från olika branscher och i olika åldrar har svarat. Risken med ett mindre engagemang är att man blir mer benägen att byta jobb – men är det det värsta som kan hända en arbetsgivare?

I Benifys undersökning, som ligger till grund för rapporten Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring, ser vi hur Generation Z (födda 1995 eller senare) är den minst engagerade generationen på arbetsplatsen. När de olika generationerna fått svara på frågan hur engagerade de känner sig en vanlig dag på jobbet, säger 74 procent i den här generationen att de är det. Millennials (födda 1985-1994) hamnar på 78 procent och Generation X (födda 1965-1984) hamnar på 84 procent. Baby boomers (födda 1945-1964) är den mest engagerade generationen. Här säger 86 procent att de känner ett dagligt engagemang. Vi noterar alltså att ju yngre du är, desto mindre engagerad känner du dig på jobbet.

Genaration Z Pratar Grupp

En fingervisning på vad som får medarbetare att stanna kvar hos en arbetsgivare är enligt vår undersökning följande:

1. Mitt arbete känns meningsfull

2. Jag kan påverka min arbetssituation

3. Jag känner gemenskap med mina kollegor

 

Om en arbetsgivare alltså ger möjligheter till medarbetaren att själv påverka arbetssituationen, verkar för gemenskap kollegor emellan och tar reda på vad som får varje medarbetare att känna att arbetet är meningsfullt – kan du alltså öka chanserna till att de yngre stannar. Men räcker det? Eller ska man bara gilla läget? I ett tidigare inlägg har vi intervjuat generationsforskaren Anders Parment. Han säger såhär om hur man som arbetsgivare bör hantera den yngre generationens medarbetare:

– Man kan lyssna på de vad de vill ha från en arbetsplats och lära känna deras preferenser. Men man får nog gilla läget på så sätt att man inte kan räkna med att medarbetare stannar lika länge som tidigare. Här är det också viktigt att veta att det faktum att medarbetare slutar, och att nya börjar, inte behöver vara negativt. Det är en ny situation som på kort sikt är lite jobbig att hantera – rekrytering kräver engagemang – men som i längden inte är osund. Det är rimligt att människor ser sig om efter andra jobb och att arbetsgivare måste anstränga sig för att behålla viktiga medarbetare.

Men om de yngre är svårcharmade, och vi ändå vill att de ska stanna på arbetsplatsen så länge det bara går. Vad kan man då mer göra för att veta att man gjort vad man kan för att undvika att de byter jobb?

 

Här kommer tre tips från Benify:

Ta tempen på dina medarbetare. Fråga medarbetarna regelbundet vad de tycker om sina arbetsuppgifter och vad som skulle få dem att känna ett större engagemang. Ett sätt är att ha återkommande medarbetarsamtal samt att genomföra regelbundna pulsmätningar.

Definiera era värderingar, mål och företagskultur. Vet dina medarbetare helt och hållet vad ditt företag handlar om och vad era mål är? Att få medarbetarna mer engagerade är mycket enklare om de förstår varumärket och vad förväntningarna på framtiden är. 

Uppmuntra kompetensutveckling och karriärskliv. Att erbjuda möjligheter till karriärutveckling inom företaget är ett stort fokus inom HR idag. Gör det möjligt för dina medarbetare att utvecklas inom företaget. Det kommer leda till nöjdare medarbetare som känner att de har en chans att växa.

 Generation Z arbetar hemma

Ju yngre – desto större rekommendationsvilja

Något som är intressant att se i vår undersökning är att trots att de yngsta är minst engagerade på jobbet, har de den största rekommendationsviljan, alltså viljan att rekommendera arbetsplatsen till andra. Kan det vara så att de inte riktigt orkar engagera sig i arbetsplatsen, men att de ändå trivs ganska bra? I samma undersökning, är den mest engagerade generationen, Baby boomers, den generation som i minst utsträckning är villig att rekommendera arbetsplatsen till andra.

Här är skillnaderna iögonfallande. När vi graderar rekommendationsviljan med hjälp av måttet eNPS (ett mått på engagemang och lojalitet), visar Generation Z upp en eNPS på 26 i rekommendationsvilja – medan Baby boomers hamnar på låga 12. Där emellan ser vi hur Generation X och Millennials har en rekommendationsvilja på 15. Så trots att Generation Z är mindre engagerade, är de alltså goda ambassadörer för arbetsplatsen.

”Våga lita på Generation Z”

Kanske ska vi oroa oss mindre för att förlora medarbetare från Generation Z, och inse faktum. Som ung vill man gärna prova sig fram och testa olika jobb. Det betyder inte att man inte trivs på arbetsplatsen. Gräset kanske inte är grönare på andra sidan, men det måste provsmakas.

Eller som generationsforskare Anders Parment uttrycker det:

– Generation Z kräver ett mer närvarande ledarskap som ger snabbare och mer feedback. Men de behöver också ett ledarskap som ger frihet och kan få dem att blomma ut. Vi behöver inte fler chefer, utan chefer som förstår unga generationer, vågar lita på dem och ger dem frihet – men som samtidigt har koll på utfallet.


Vill du veta mer om vad de olika generationerna tycker om sin arbetsplats? Ladda ner Benifys rapport Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR