Satsa på framtiden - boosta pensionen

Senast uppdaterad: 2024-01-235 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Benifys digitala tjänst för oberoende pensionsrådgivning har skapats för att privatpersoner enkelt ska kunna optimera sina fondplaceringar. Se hur ditt företag kan hjälpa medarbetarna att ta tag i sin pension och ge dem en långsiktigt hållbar lösning.

På Benify handlar alla våra tjänster om medarbetarnas bästa. En av våra produkter är vår smarta pensionsrobot Lifeplan, som ger personliga placeringsråd för ett optimerat pensionssparande eftersom vi alla är olika. Låga avgifter, hög avkastning och användarvänlighet är signum för tjänsten som en halv miljon svenskar redan har tillgång till via sin arbetsgivare.

Av samtliga förmåner är en av de bästa du kan ge dina anställda nämligen rätt förutsättningar till en bra pension. I den här artikeln delar vi därför med av oss av några av våra bästa tips kring oberoende pensionsrådgivning ­­– för en bra förmånsstrategi som tillfaller medarbetarna.

 

Personliga råd med riskanalys

Lifeplan AB ingår i Benifykoncernen och erbjuder en digital tjänst för oberoende pensionsrådgivning. Placeringsråden som tas fram baseras på en analys av användarens totala pensionssparande. Råden är helt opartiska eftersom Lifeplan inte tar emot någon provision från pensionsförvaltarna och inte heller rekommenderar egna fonder. Tjänsten finansieras istället av arbetsgivaren, som betalar ett månadsbelopp per anställd för att kunna erbjuda pensionsrådgivningen till sina medarbetare.

Omkring en halv miljon anställda i Sverige har idag tillgång till Lifeplan via arbetsgivare och antalet användare ökar årligen. Organisationer som erbjuder Lifeplan till sina medarbetare är allt från storbolag som NCC, Arla och IKEA till mindre tillväxtbolag och flera svenska kommuner. Gemensamt för dessa är viljan att ge sina anställda bästa möjliga förutsättningar att placera sina pensionspengar för att nå en så optimerad avkastning som möjligt. Det är ett utmärkt sätt att belöna sina medarbetare långsiktigt.

 

tjanstepension-kommunikation

Genom datainsamling från användaren själv, arbetsgivaren, Pensionsmyndigheten och samtliga försäkringsbolag säkerställs att rådgivningen utgår från en helhetssyn. Lifeplans styrka är att algoritmerna är vetenskapligt framtagna och genererar individuellt anpassade råd baserat på kundens unika förutsättningar och inte enbart beroende på kundens ålder eller kundens svar på ett antal riskfrågor. Rådgivningen justeras utefter alla väsentliga faktorer såsom vilka risker som kunden har i sina traditionella pensionsförsäkringar, sin inkomstpension och eventuella förmånsbestämda pensioner samt den förväntade framtida löneutvecklingen. En av skaparna till algoritmerna är medgrundaren Kalle Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi och vd för Lifeplan. Hans engagemang för rättvis och transparant pensionsförvaltning har varit revolutionerande för svenska pensionssparare de senaste tio åren.

 

Låga avgifter och hög avkastning

Genom den strategiska analysen anpassas råden utifrån varje individuell pensionssparares behov. Utvecklingen följs automatiskt upp med regelbundna intervaller och så snart sparroboten identifierar att det är läge för justeringar meddelas användaren, som får optimerade förslag ungefär en gång per år. Detta innebär att kundernas risknivå justeras efter vad som är optimalt för dem och att de i genomsnitt får lägre risk ju närmare pensionen de kommer.

Den allra viktigaste faktorn för ett långsiktigt resultat är låga fondavgifter så att avgifterna inte äter upp avkastningen. Lifeplans rådgivningstjänst tar därför fram de mest effektiva alternativen som ger högsta avkastning till lägsta möjliga avgift.

avgifter hög avkastning

För en rofylld framtid

De flesta av Lifeplans användare har fått tjänsten kostnadsfritt via sin arbetsgivare. Det är en ovärderlig förmån som kan bidra till ett rikare liv på äldre dagar. Så gör dig själv och dina medarbetare en tjänst och se över hur ni kan utveckla pensionsförmånerna för just er organisation. Det är aldrig för sent att välja ett aktivt och genomtänkt sparande och det kan handla om många tusenlappar i månaden för framtidens pensionärer.

Kom ihåg att de bästa jobbförmånerna är de som faktiskt kommer till användning. Varför inte anordna en inspirationsdag på jobbet med tips och bra fakta om pensionssparande? Vi ger dina medarbetare tillgång till kostnadsfria webbinarier där de får lära sig mer om pensionssparande. Med Lifeplan kan sparandet bli både roligt och berikande.

Så ge medarbetarna ett starkt nyårslöfte värt att hålla och erbjud oberoende och smidig individuell pensionsrådgivning. Det kommer att ge ett sant mervärde för hela personalen.


Benify har satt ihop en användbar guide för dig som arbetsgivare för att öka medarbetarnas engagemang och stötta dem med de viktiga pension- och försäkringsförmånerna. Ladda ned Pensionsguiden för arbetsgivare här:

LADDA NED GUIDEN