3 jobbtrender inför 2022

Senast uppdaterad: 2023-12-125 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Man hade kunnat tro att 2021 skulle bli året då allt kunde återgå till det normala, efter att coronaviruset vände upp och ner på allas vardag. Men pandemin har envist bitit sig fast och vi kan vänta oss effekter på arbetslivet även under 2022. Här är tre områden som HR-avdelningarna kommer att satsa lite extra på i år:

 

Se till att medarbetarna mår bra

Medarbetarna är den största tillgången för varje organisation. Och är det något vi har lärt oss under pandemin så är det vikten av frisk och välmående personal.

Så hur bör arbetsgivarna stötta sina medarbetares hälsa och välmående? Under 2022 kommer fler organisationer behöva se över sina hälsostrategier för att möta medarbetarnas behov. Först och främst behöver man satsa på ett individanpassat friskvårdsutbud. Och tänk på att friskvård inte bara behöver vara träning. I Benifys förmånsutbud finns bland annat terapi, kostråd, cyklar, meditation och sluta-röka-program utöver gymkort och andra sporter.

Att satsa på personalhälsa är något som hela organisationen gynnas av. Den amerikanska affärstidningen Forbes slår fast att ingen verksamhet kan nå tillväxt utan ett välfungerande hälsoarbete. Detta bekräftas även i en studie med 9000 företagsledare och HR-experter i 199 länder som gjorts av Deloitte. I studien uppger 80 % av deltagarna att de anställdas välmående är viktigt eller mycket viktigt för verksamhetens framgång.

Ett sätt för arbetsgivare att uppmuntra medarbetarna till en hälsosam livsstil är inspirerande temadagar på jobbet. På Benify anordnar vi exempelvis varje år den digitala hälsodagen för våra kunder. Hälsodagen riktar sig både till företag och deras anställda och har fokus på hälsa, välmående och hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen.

Jobbtrender 2022

Digitaliserat hybridarbete är här för att stanna

Distansarbetet gjorde rejäl entré under pandemin. Här på Benify erbjuder vi nu våra medarbetare en hybrid arbetsmodell där det går att välja själv om man vill jobba hemifrån, på kontoret eller blandat. Modellen är flexibel och medarbetaren väljer tillsammans med sin chef hur ofta man vill vara på plats på kontoret.

Under 2022 kommer vi se allt fler företag gå över till olika typer av hybridmodeller och hemmajobb som passar verksamheten och de anställda. Ericsson är ett av alla de svenska företag som har hängt med den globala trenden. Telekombolaget framtidssäkrar nu 400 av sina kontor världen över.

När Benify gjorde sin årliga undersökning Framtidens arbetsliv mitt under pandemin bad vi deltagarna rangordna vilka jobbförmåner de anser är viktigast. Resultatet visar bland annat att flexibla arbetstider är en viktig faktor både för att söka nytt jobb och för att stanna kvar på nuvarande arbetsplats. Organisationer som vill behålla sina medarbetare och dessutom kunna nyanställa kommer alltså behöva erbjuda flexibla arbetsplatser, både när det kommer till arbetstider och geografiskt läge.

Dessutom ser vi tendenser att HR och rekryteringsprocesser kommer att digitaliseras i högre utsträckning. Bland annat börjar fler använda digitala onboardingverktyg för att kunna introducera nya medarbetare till jobbet på distans. Det blir också viktigare att kunna kommunicera digitalt med medarbetarna. Med pushnotiser i mobilen når arbetsgivarna ut med rätt information till sina medarbetare oavsett om de sitter på kontoret eller jobbar hemifrån. Covid-19 bidrog starkt till en snabbare digitalisering av HR-processer – en trend som väntas öka ytterligare under 2022.

 Digitaliserat Hybridarbete

Rätt förmåner till rätt tillfälle

I och med att hemmajobb och hybrida arbetsmodeller blir vardag måste även personalförmånerna anpassas till den nya situationen. Tidigare har rabatterade luncher och pendlarkort varit populära, men med nya vanor har även nya behov uppstått. Nu när vi har arbetsplatsen både hemma och på kontoret har andra typer av förmåner seglat upp på topplistan över vad vi medarbetare uppskattar mest.

Benifys rapport visar bland annat att förmåner som underlättar för hemmakontoret samt avlastande förmåner för hemmet, som städhjälp och barnpassning, kommer vara allt viktigare i framtiden. Samtidigt visar undersökningen att bara 13 % av svenskarna tycker att deras jobbförmåner har anpassats tillräckligt.

För att förbli en attraktiv arbetsgivare är det alltså läge att se över förmånsutbudet.

- Det är inte säkert att gårdagens personalförmåner kommer fungera för morgondagen. Pandemin har påverkat oss alla, både privat och i jobbet, så vi har fått helt nya behov än vad vi hade tidigare, säger Benifys HR-chef Josefine Söderqvist.

- Medarbetarna behöver rätt stöd från sina arbetsgivare, vilket ställer krav på att arbetsgivarna måste säkerställa att de erbjuder support anpassad till den aktuella situationen, sammanfattar Josefine Söderqvist.

Bloggfaktaruta-(inverted)


Se till att er organisation är väl förberedd att möta medarbetarnas förväntningar. Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv idag!

LADDA NED FRAMTIDENS ARBETSLIV