3 viktiga insikter från Nöjdhetsrapporten 2018

Senast uppdaterad: 2022-08-315 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vad utmärker en attraktiv arbetsplats – och varför är det viktigt för företaget?

Resultatet av Benifys årliga medarbetsundersökning är äntligen här. Vi frågade 20 000 medarbetare och HR-medarbetare i 20 olika branscher hur nöjda de var eller är med sina anställningsförmåner – och vad det är som gör att man känner sig nöjd med sin arbetsplats. Vi frågade även om kommunikation, pension och om vilka förmåner som är mest populära eller viktiga i respektive åldersgrupp. All vår data kan vi nu använda som riktlinjer för att hjälpa arbetsgivare att bli ännu bättre och attraktivare, vilket förhoppningsvis även kan hjälpa dem att nå sina affärsmål.

Ladda ner vår kostnadsfria e-bok redan idag för att få reda på följande:

  • Vilka är de mest populära förmånerna under 2018?
  • Varför erbjuder arbetsgivare personalförmåner?
  • Vad tycker dagens HR-medarbetare om sina personalerbjudanden?
  • Vad bör dagens arbetsgivare göra för att attrahera och behålla sina talanger?

anvand-ratt-kanal-for-medarbetarkommunikation

Vad ger undersökningen för resultat när det kommer till personalförmåner?

Det vi kan se tydligt efter medarbetarundersökningen är att det finns en korrelation mellan kvaliteten (och kvantiteten) på förmåner och medarbetarnöjdhet. Medarbetare som har minst tjugo personalförmåner är upp till 17% mer nöjda än dem som endast har max tio förmåner.

Arbetsgivare måste göra sin hemläxa om de vill attrahera, engagera och behålla sina bästa medarbetare. Däremot är det mycket olika vad medarbetare i olika branscher eller åldrar faktiskt önskar sig av sina respektive arbetsgivare. Det är en stor skillnad mellan vilka förmåner medarbetarna uppskattar och vilka förmåner de anser är viktiga.

Ett slående exempel är hälsoförmåner, som av den yngre medarbetarskaran ses som de viktigaste förmånerna på en arbetsplats. Ju äldre medarbetaren är, desto mindre viktiga blir hälsoförmånerna. Förmåner inom pension är däremot mycket viktigare för äldre medarbetare än vad de är för de yngre; något som kanske inte är särskilt överraskande.

Vilka förmåner är mest uppskattade av medarbetare? För yngre medarbetare rankas mat-och dryckesförmåner som de mest uppskattade förmånerna – följt av personalklubbar, föreningar och gåvor till personalen. Hälsoförmåner är kanske inte de mest viktiga förmånerna för de äldre, men faktum är att hälsoförmånerna är de mest uppskattade förmånerna bland de flesta åldersgrupperna.

Att satsa på hälsoförmåner är ett säkert kort för dig som arbetsgivare – Sveriges mest uppskattade förmån, och där det i många fall går att använda friskvårdsbidraget för att bekosta hälsoaktiviteten.

Tre saker som bidrar till en attraktiv arbetsplats

Nöjdhetsrapporten 2018 är skriven utifrån resultaten i en av branschens mest ambitiösa medarbetarundersökningar, där vi kombinerat både kvantitativa och kvalitativa data från mer än 20 000 medarbetare och HR-medarbetare i 20 olika branscher. Omfattningen av vår undersökning gör att vi kan identifiera nya benchmarks och faktorer som påverkar medarbetares nöjdhet. Förutom detta hjälper vår data att identifiera vilka som är de största anledningarna till att en arbetsplats anses vara bra eller attraktiv.

1. Utveckla en förmånsstrategi

För att attrahera och behålla dagens talanger måste arbetsgivare skräddarsy ett förmånsutbud för varje typ av medarbetare de har eller för den delen – vill ha. Arbetsgivaren måste regelbundet utvärdera sina förmåner för att både hänga med i trender och för att hålla sig uppdaterade om sina medarbetares önskemål. Vår undersökning visade att de flesta arbetsgivare faktiskt inte har en förmånsstrategi, trots stora investeringar i personalförmåner. Sätt därför upp en plan för vad ni som företag vill med era förmåner.

2. Använd rätt kanal för medarbetarkommunikation 

Vill du förbättra din medarbetarkommunikation? Vår undersökning visar att intranätet tappar mark, särskilt hos de yngre medarbetarna. Faktum är att plattformar som exempelvis förmånsportaler hamnar mycket högre i rankningen för hur medarbetare föredrar att ta del av information från sin arbetsgivare. 85% av våra yngre portalanvändare föredrar att logga in via sin smartphone, jämfört med endast 47% av de äldre medarbetarna.

3. Arbetsgivarvarumärke och förmåner ska hänga ihop 

Vilka värderingar har du som arbetsgivare? Vill ni vara hälsosamma? Erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid? Eller positionera er som arbetsgivaren med de bästa pensionsförmånerna? Genom att länka samman dina förmåner med ditt arbetsgivarvarumärke hjälper du medarbetarna att förstå vad för sorts arbetsgivare du verkligen är. Det ökar förståelsen för ditt arbetsgivarvarumärke. Medarbetare som förstår sin arbetsgivares vision, mål och värderingar är upp till 28% mer engagerade.

Vill du veta vad som mer attraherar, engagerar och bidrar till att du kan behålla de allra bästa medarbetarna? Ta del av Nöjdhetsrapporten för att få reda på spännande insikter och trender inom förmåner och medarbetarengagemang.

Ladda ner e-bok