Våga prata om psykisk ohälsa på jobbet

Senast uppdaterad: 2019-10-102 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige, enligt statistik från Försäkringskassan. Trots att så många drabbas är psykisk ohälsa fortfarande ett tabubelagt ämne, vilket kan göra att den som drabbas väntar onödigt länge med att söka hjälp. En som vill ändra på detta är Charlie Eriksson, grundare av föreningen Aldrig Ensam.

Hur kom det sig att du grundade Aldrig Ensam?

Eftersom jag har egna erfarenheter avcharlie-eriksson-aldrig-ensam psykisk ohälsa har jag själv märkt av den skam och det tabu som råder kring ämnet. Genom att vara öppen vill jag få fler att bryta tystnaden och söka hjälp i tid.

Varför tror du att så många drabbas av psykisk ohälsa idag?

Vi lever i ett prestationssamhälle idag där vi stressar och jämför oss alldeles för mycket, och glömmer bort att vi är människor.

Hur kan man som arbetsgivare göra för att förebygga psykisk ohälsa på jobbet?

Det gäller att skapa en sund företagskultur där det är okej att må dåligt och även att prata öppet om det. Annars finns risken att man som anställd försöker dölja sina problem.

Vilka tecken eller varningssignaler ska man vara uppmärksam på som chef?

När en person börjar bryta sina rutiner och inte är sitt vanliga jag kan det vara ett tecken på psykisk ohälsa.

Har du något tips på hur man kan stötta en kollega som mår dåligt?

Små saker kan göra verkligt stor skillnad. Våga fråga hur personen mår. Ta dig tid att lyssna och stötta.

Mer om Aldrig Ensam

Aldrig Ensam grundades 2013. På föreningens hemsida finns överskådlig information om hur olika typer av psykisk ohälsa kan yttra sig och vart man kan vända sig för att få stöd – både om man själv är drabbad och om man är orolig för någon i sin närhet. Bland annat erbjuds telefonrådgivning av en legitimerad psykolog. För att öka medvetenheten och minska stigmat använder sig föreningen av välkända profiler som ambassadörer. Charlie Eriksson föreläser också om sina erfarenheter.