Topp 10 personalförmåner – här är listan

Senast uppdaterad: 2023-02-074 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vilka är medarbetarnas absoluta favoritförmåner? När Benify ställde frågan till 16 000 medarbetare i både privat och offentlig sektor, visade det sig att en förmånsgrupp fortfarande har svårt att slå igenom, medan en annan tar ett jättekliv upp i popularitet. Ta del av listan över de tio mest populära förmånerna.

 

Vilka förmåner landets medarbetare uppskattar allra mest, är en viktig fingervisning på vad som är viktigt i ens liv just nu. Förmånerna som man ser som viktigast är inget statiskt, utan förändras och påverkas av flera faktorer. Det kan bland annat bero på vilken generation man tillhör och därmed också var i livet man befinner sig. Är du nybliven förälder, kanske du uppskattar förmåner inom work-life balance mer än vad du gjorde tidigare. Närmar du dig pensionsåldern, kanske pensionen är något du anser vara allra viktigaste förmånen som din arbetsgivare erbjuder dig.

 Top_10_förmåner_1

Omvärldens påverkan

Vilka förmåner vi uppskattar kan också bero mycket på hur omvärlden ser ut för tillfället. När coronapandemin hägrade, var rabatter och subventioner på hushållsnära tjänster inte särskilt långt upp på listan över förmåner vi ansåg som viktiga. Detta har antagligen sin grund i att många av oss arbetade hemifrån, och kunde således sköta hushållet utan behov av extrahjälp. I Benifys rapport Framtidens arbetsliv från 2021, rankade 32 000 medarbetare sammantaget dessa förmåner som den tionde mest viktiga förmånsgruppen.

Föga överraskande är det att dessa förmåner, som hör till dem vi klassar som ”work-life balance” – tar ett jättekliv upp under 2022 och hamnar på placering fem av tio. När de flesta av oss är tillbaka på den fysiska arbetsplatsen, blir alltså balansen mellan arbetstid och ledighet viktigare.

Klimatförmåner rankas lågt

En förmånsgrupp som fortfarande verkar ha svårt att få ett fäste hos landets medarbetare, trots en omvärld där klimat och miljö är en av våra största samhällsfrågor – är klimatsmarta förmåner. En nionde plats i ranking 2021, för att trilla ner till en tionde plats i popularitet 2022. Anledningen till den låga placeringen är svår att fastställa, men flera faktorer kan ligga bakom. På Benify tror vi att det kanske kan ha att göra med att många arbetsgivare glömmer bort att kommunicera ut de klimatsmarta förmånerna. Det är en sak att erbjuda klimatsmarta förmåner, en annan att faktiskt kommunicera ut att de finns. Oron för krig är dessutom år 2022 större än oron för klimatförändringar, visar en klimatbarometer som WWF har gjort.

Top_10_förmåner_2

Den mest populära förmånen

Så till den mest populära förmånen – i Benifys senaste rapport är det förmåner som flexibel arbetstid och ledighet, som är den förmån som medarbetare uppskattar allra mest. Friheten i att kunna styra sin egen arbetstid bör kunna härledas till framväxten av de hybrida arbetsplatserna, där medarbetare nu har en större möjlighet att arbeta hemifrån. En andraplacering för flexibel arbetstid och ledighet året före, blir alltså till en förstaplacering under 2022.

Pensionen, som var den förmån medarbetarna ansåg som viktigast år 2021, halkade ner något till plats nummer tre. Andraplaceringen? Den tar friskvårdsförmånerna, som alltid hamnar högt i ranking. Sammanfattningsvis ser vi hur de tre viktigaste förmånerna är samma som året innan, men att de har bytt inbördes ordning med varandra.

Här kan du se hela tio-i-topplistan, där parentesen visar vilken placering förmånen hade året innan:

1. Arbetstid och ledighet* (2)
2. Friskvård (3)
3. Pension (1)
4. Sjukvård (5)
5. Work-life balance **(10)
6. Försäkringar (4)

7. Transport (8)
8. Kompetensutveckling (6)
9. Rabatter (ny för i år)
10. Klimatsmarta förmåner (9) 

 


Vill du veta mer och ta del av vilka förmåner de olika generationerna rankar högst?

LADDA NED RAPPORTEN HÄR